Zo werkt Pro’98

fotogroeppro

Zo werkt Pro’98

Pro’98, dat is toch een allegaartje van allerlei politiek pluimage, een kluts van partijen, een soort roerei? Dat zijn opmerkingen die ik hoor als ik zeg dat ik kandidaat raadslid ben voor Pro’98.

fotogroepproIk snap dat, dacht dat eerlijk gezegd in het begin zelf ook. En ik kan je uit ervaring zeggen, er is inderdaad sprake van diversiteit binnen Pro’98. Vooral een diversiteit in mensen: jong, ouder, zelfstandig, in loondienst, vut, uit Barneveld en uit de kleinere kernen.

En ik ben daar blij mee!
Het leidt tot levendige discussies, met respect voor elkaar. Vraagstukken die vanuit verschillende gezichtspunten worden bekeken, want je mag zijn wie je bent. Het geeft uitgebalanceerde beslissingen.

En waarom kan dat bij Pro’98?
Omdat het allemaal mensen zijn die met hart en ziel gaan voor onze lokale leefomgeving, die niet blijven hangen in hun ‘eigen ideologie’ of opgedragen krijgen vanuit een landelijk partijbureau wat ze moeten doen. Voor mij is Pro’98 een voorbeeld van samenwerking tussen partijen die ik ook graag bij een coalitie vorming zou zien: doen wat het beste is voor de inwoners van de gemeente Barneveld, zoeken naar wat ons bindt met respect voor elkaar.

En mijn eigen drijfveer en bijdrage?
Ik wil gaan voor een samenleving waar inwoners actief betrokken zijn bij de maatschappij om hen heen. Waar inwoners deelnemen aan sport, cultuur en kunst omdat dit bijdraagt aan ontwikkeling, creativiteit, sociale contacten en gezondheid. Ik wil het verschil maken omdat ik als vrouw én moeder een andere invalshoek in de gemeenteraad kan laten horen die anders nauwelijks aan bod komt.

Voor mij is het verschil:

  • pro vrijwilligerswerk en ondersteuning van vrijwilligers met kennis en kunde.
  • pro maatschappelijke stages omdat we zo jongeren actief betrekken bij de samenleving.
  • pro activiteit en/of vrijwilligerswerk als een vorm van betrokkenheid die gevraagd mag worden aan iemand die tijdelijk geen werk heeft.
  • pro flexibele openingstijden van het zwembad
  • pro (sport) evenementen op alle dagen van de week
  • pro het Schaffelaar Theater.

Pro’98 een roerei? Prima, lekker zelfs want het is er één met sterke verbindingen, een duidelijke koers en bijzonder stevige en pittige ingrediënten!

Céline Blom – Kandidaat raadslid 
kieslijst 3, nummer 8Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld