FoodValley: op zoek naar de pot met goud

FoodValley: op zoek naar de pot met goud

“Kent u het verhaal van de marathonloper die ondanks het vliegwieleffect een pot goud misliep die hem al vijf jaar lang beloofd was door een almaar terugkerende regenboog?”

Voorzitter,

Ik wil graag vier opmerkingen maken over dit voorliggende stuk. Daarbij wil ik opmerken dat dit stuk een opzet betreft van een nog te schrijven definitieve versie, die, zo neem ik aan, ook aan deze raad zal worden voorgelegd, graag hoor ik dat de wethouder nog even bevestigen.

De volgende opmerkingen zien wij graag meegenomen worden in de uiteindelijke versie.

Ten eerste. Om deze bijdrage positief te beginnen willen wij als fractie stellen tevreden te zijn over de bestuurlijke samenwerking die in de afgelopen jaren is gegroeid tussen colleges onderling, maar ook, door toegenomen interactie, tussen gemeenteraden. O.a. door diverse bijeenkomsten en gedeelde actieprogramma’s. Dit wordt door Pro’98 gewaardeerd.

Ten tweede. Moeten wij concluderen dat de democratische legitimatie van dit verband, een blijvend punt van zorg is voor Pro’98. Door bestuurlijke drukte rondom deze regionale samenwerking zien wij dat ook in dit voorstel vooral op terughoudendheid van de raad wordt aangedrongen, waarschijnlijk omdat dit het proces vertraagt.

Voorzitter, wij willen als fractie zicht blijven houden op de ontwikkelingen; om deze te kunnen controleren, maar ook sturend kunnen zijn als het gaat om de kaders. Wij zijn blij met de toezegging van wethouder De Kruijf in de commissie, de raad actiever te willen informeren over actuele ontwikkelingen in dit samenwerkingsverband.

Ten derde. Wil ik stil staan bij de economische ambities die leven binnen de FoodValley regio, het uiteindelijke doel van deze concept agenda. Misschien vindt u mij iets te pessimistisch, maar dit concept vraagt om enige relativering en reflectievermogen. Onze FoodValley regio is geen Randstad, geen Eindhoven en zeker geen Silicon Valley.

Dat is geen onwil, maar een schaalprobleem, het ontbreekt simpel weg in deze regio aan massa. Er is nu eenmaal veel geld nodig om kennis te kunnen verzilveren, maar er is ook tijd nodig om innovatie relevant en toepasbaar te maken voor het Midden en Klein Bedrijf, een economische bedrijfsomvang die de FoodValley regio domineert. Grote, dominante en internationaal opererende concerns ontbreken.

Van de spin-off die de WUR zou kunnen creëren profiteert onze regio dan ook nauwelijks. Er bestaat niet alleen een gat tussen kennis en kassa, maar zeker ook tussen kennis en kunde. Het effect van de WUR buiten Wageningen op de FoodValley regio lijkt dan ook zeer gering. Daarbij voorzitter, beschikken wij nog steeds niet over indicatoren en cijfers om de effectiviteit van de FoodValley ambities überhaupt te kunnen duiden.

Ten slotte. Wat Pro’98 betreft zetten wij de samenwerking als regionale overheden vooral door in FoodValley verband. Samenwerking zorgt voor grotere effectiviteit en meer efficiency. Daarbij vormde deze basis tot nu toe het uitgangspunt voor het sluiten van regiocontracten met de provincie Gelderland. Maar voorzitter, wat Pro’98 betreft mag het topregiosausje er wel wat van af. Een sporter met een trainingsachterstand van vijf jaar, zal de marathon niet winnen en moet zijn ambities bijstellen.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld