Breed mandaat voor opvang statushouders

Statushouders

Breed mandaat voor opvang statushouders

Ik wil beginnen met het maken van een compliment. Gisteren was De Meerwaarde gevuld met Barnevelders die zich door uw College wilden laten bijpraten over de actuele ontwikkelingen die in Barneveld plaatsvinden, betreffende de opvang van statushouders in onze gemeente.

Uw inbreng, maar zeker ook die van VluchtelingenWerk Oost-Gelderland, gaf een realistisch beeld van de problemen waar wij als gemeente op dit moment voor staan, maar gaf ook zicht op de wijze waarop wij als inwoners van deze gemeente bij kunnen dragen aan een succesvolle integratie van deze nieuwe Barnevelders.

Want voorzitter, een dak boven het hoofd, hoe lastig ook te realiseren in eerste instantie, en waarschijnlijk onorthodoxe maatregelen vereisen, het vormt slechts een eerste stap in de integratie van deze nieuwe inwoners. Na weken, maanden en soms zelfs jaren van knagende onzekerheid en angst, moet er een nieuw leven worden opgebouwd.

En daarbij maken zijn direct kennis met de Nederlandse bureaucratie, een checklist van vier a4’tjes, zo werd gisteren verteld. Ga daar maar eens aan staan als nieuwbakken Barnevelder. De meerwaarde die gecreëerd wordt door als samenleving energie te steken in deze nieuwkomers, bleek uit de woorden die dhr. Naora gisteren sprak tot zijn coach die hem door alle rompslomp heen heeft geholpen, ‘u bent mijn superman, mijn broer en vriend’.

StatushoudersVoorzitter, het waren succesvolle verhalen! Een prestatie door professionals, maar zeker ook vrijwilligers waar wij als samenleving ontzettend trots op mogen zijn. We kunnen echter niet voorbij gaan aan de gevoelens die leven bij andere Barnevelders. Ook zij hebben recht op een eerlijk en realistisch verhaal. Zorgen die ontstaan over nieuwe buurtbewoners, ontwikkelingen die plaats vinden in hun wijk.

Wij hebben als gemeente een grote taak te vervullen, deze is omvattender dan huisvesting alleen. Het is een inspanningsverplichting die recht moet doen aan alle inwoners van onze gemeente.

Uw inspanningen voor Kootwijkerbroek, een werkwijze die zeker niet in iedere gemeente wordt gehanteerd, maar zeker ook de avond gisteren, worden in mijn fractie zeer positief ontvangen.

Als mede initiatiefnemer van ‘de motie vreemd aan de agenda’ hebben wij als Pro’98 gemeend ook als raad een signaal af te moeten geven. De huidige situatie is uitzonderlijk, en het past ons als raad om uw College daarin te ondersteunen en een mandaat te verlenen. Wij hebben ons als Pro’98 en CDA fracties ingespannen om een motie te formuleren die breedgedragen wordt door zowel coalitie- alsook oppositiepartijen.

Gaat het nu nog om statushouders, 73 dit jaar, misschien wel meer dan 130 volgend jaar, zodra zij op station Barneveld Centrum arriveren, zijn onze het inwoners. Individuen die allemaal recht hebben op een veilig bestaan en zich thuis mogen voelen in onze gemeente.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld