Permar; begroting met vraagtekens

Permar; begroting met vraagtekens

Voorzitter,

Vanavond hebben we het niet voor de eerste en niet voor de laatste keer over de Permar. Permar bevindt zich financieel al tijden in een zorgelijke situatie maar de huidige ontwikkelingen, zowel op rijksniveau als op regionaal niveau en daarboven op nog te interne problemen waar Permar de afgelopen tijd mee te maken heeft gehad, maken het er niet makkelijker op. Dat het om een kwetsbare doelgroep gaat waar Permar zorg voor draagt, maakt de discussie nog complexer.

Om hier meer helderheid over te verkrijgen, is het wachten nu onder andere op het rapport Berenschot en het onderzoek naar de verschillende scenario’s.

Dat maakt het ook lastig om bijvoorbeeld wat zinnigs te zeggen over de begroting die nu voor ons ligt. Uit de begroting spreekt in ieder geval de nodige realiteitszin. Voor grote ambities of vergezichten naar de toekomst toe is op dit moment geen plek.

-Vanuit de deelnemende gemeenten is nog geen eenduidigheid over wat er van Permar wordt verwacht

-Op dit moment is de situatie dat de uitstroom steeds groter wordt, terwijl de kosten in eerste instantie nagenoeg hetzelfde blijven.

Ik geef het de nieuwe directie en de medewerkers van Permar te doen om uit deze situatie het beste te halen. Voor hen is het ook erg belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de toekomst van Permar.

Als Raad mogen wij een zienswijze neerleggen ten aanzien van de begroting. Pro’€™98 vindt het belangrijk dat zo’n zienswijze duidelijke taal bevat en concrete handvatten voor de organisatie. De zienswijze die het college had voorgesteld voldeed hier wat ons betreft niet aan. Dat is waarom we een amendement ingediend hebben met daarin de oproep om nog in het voorjaar met een bijgestelde begroting te komen waarin de dekkingsmaatregelen verder zijn uitgewerkt en daarnaast de oproep om ons minimaal 1 keer per kwartaal van informatie te voorzien over de voortgang van deze dekkingsmaatregelen. Wij willen niet weer voor verassingen komen te staan.