Schaffelaartheater: ‘To be or not to be’

12362905 419093884947617 2377902940584530827 o

Schaffelaartheater: ‘To be or not to be’

“De kleur van ware besluitvaardigheid
Vervaalt door ons bleekzuchtige gepeins,
En de meest glorieuze onderneming
Wordt door dit denken uit de koers geslagen,
En eindigt werkeloos.”

Hamlet van Shakespeare. Een universeel en tijdloos koningsdrama. Generatie op generatie van alle randen en standen, als toneelstuk, musical of Disneyfilm, Hamlet blijft mensen verwonderen en aanspreken. Dit stuk liep niet goed af voor alle betrokkenen behalve Hamlets goede vriend Horatius, de verteller. In ons eigen koningsdrama zijn wij toegekomen aan het zoveelste bedrijf en een finale is nog niet in zicht. Pro’98 hoopt straks niet, zoals Horatius, als de enige goede vriend van het Schaffelaartheater, deze historie enkel nog na te kunnen vertellen. Wij willen nog vele jaren met het theater nieuwe historie maken.

Namelijk, in de Barneveldse Krant van afgelopen zaterdag presenteerden de coalitiepartijen SGP, CU, CDA en VVD hun ‘reddingsplan’ voor het Schaffelaartheater. Maar met een tijdelijke subsidieregeling en een nieuw onderzoek stellen zij slechts de besluitvorming voor een duurzame oplossing wederom uit. Voor het theater betekent dit weer een langere tijd van onzekerheid, geen sluitende meerjarenbegrotingen en moeilijkheden met sponsorcontracten. De onterechte beeldvorming van een noodlijdend theater, herhaaldelijk neergezet door coalitie en Burger Initiatief, wordt hierdoor weer bekrachtigd. Met dit plan is wat Pro’98 betreft het theater niet gediend en negeert ook alle feiten. Uit de onderzoeken van expertisebureau LAGroupe en accountantsbureau Baker Tilly Berk blijkt namelijk een beeld van een goed functionerend theater waar aan te ontwikkelen valt. Het enige dat ontbreekt, is een gedegen subsidierelatie met de gemeente Barneveld. Uit de rapportage van LAGroupe: “Het Schaffelaartheater was en is niet evenwichtig gefinancierd omdat de gemeentelijke subsidiebijdrage te laag is om de gebruikelijke functies van een theater van deze aard en omvang zonder (grote) verliezen te kunnen uitvoeren”. Zelfs het commercieel aangestuurde theater in Bussum (vergelijkbaar in omvang) krijgt jaarlijks nog € 500.000 gemeentelijke subsidie. Een feit dat afgelopen zaterdag in de krant ontbrak. Kortom, als je een theater wil als gemeente dan staat daar een fatsoenlijke subsidie tegenover. “To be or not to be, bestaan of niet bestaan, daar draait het om”.

Pro’98 kiest voor bestaan, voor een theater met een professionele podiumkunst programmering in de gemeente Barneveld. Cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van ons allemaal. Het Schaffelaartheater neemt hierin haar verantwoordelijkheid door samen te werken met scholen en de andere culturele instellingen. Het theater zorgt ook voor een laagdrempelig platform voor amateur podiumkunst. Cultuur zorgt voor sociale samenhang.

12362905 419093884947617 2377902940584530827 oDe Facebook actie Red het Schaffelaartheater en de inzet van een grote groep vrijwilligers toont dit aan. Het theater werpt geen blokkades en stelt geen toegangseisen, het is er voor ons allemaal. En cultuur is ook goed voor onze economie. Uit meerdere onderzoeken blijkt het belang van culturele voorzieningen voor een gemeente. 60% van de bezoekers van het theater komt elders vandaan en maakt op een zeer positieve manier kennis met onze gemeente. Een boom heeft namelijk geen bloemen om er slechts zelf naar te kijken, maar om ook bijen uit de omgeving aan te trekken. Het theater geeft ons dorp extra glans en allure. Kortom, de waarde van een theater rijkt veel verder dan het aantal kaartjes dat is verkocht. Dit betekent dat Pro’98 het voorstel van het college volledig onderschrijft. Ten eerste: aanzuiveren van het negatief vermogen om de basis weer gezond te maken. Vervolgens investeren met een gedegen subsidie zodat het theater een gezonde toekomst in kan gaan.

En dus niet zoals de coalitie wil, een infuus aanleggen en als dr Jekyll aan het ventieltje draaien tot de patiënt net niet overlijdt. Als laatste: uitvoer geven aan het verbeterplan. Daarbij zien wij graag dat het theater een lokale invulling behoudt met oog voor vrijwilligers en amateur podiumkunstenaars. Dit gunnen wij alle culturele instellingen van Barneveld. Daarom vragen wij het college per motie om te onderzoeken of theater, Muziekschool Barneveld, Museum Nairac en de Bibliotheek kunnen samenwerken in een gezamenlijke back office, ook wel CuBa, Cultureel Barneveld. Kortom, voorzitter, het college van SGP, CU, CDA en VVD komt met een uitstekend voorstel. De coalitie van SGP, CU, CDA en VVD niet. Hun reddingsplan rammelt om de volgende redenen:

  1. Door uitstel van definitieve besluitvorming blijft het theater langer in financiële onzekerheid. Het bedrag van € 445.000 is onderbouwd en is ook een minimale ondersteuning. Door uit te gaan van € 350.000 op langer termijn wordt een sluitende meerjarenbegroting bij voorbaat onmogelijk gemaakt. Dit is een sterfhuisconstructie. Door de onzekerheid kunnen sponsorcontracten niet voor langere tijd aangegaan worden. De vraag is of deze onzekerheid ook andere langlopende verplichtingen frustreren, zoals boekingen van artiesten.
  2. Uitgangspunt van de coalitie is om het theater in de uitverkoop te zetten. Gezien de praktijk, een half miljoen subsidie in Bussum, is het maar zeer de vraag of een commerciële partij het goedkoper kan. In ieder geval zal het het einde van de inzet van onze vrijwilligers betekenen. Wat ook weer meer kosten met zich meebrengt. Het is ook maar zeer de vraag of een commerciële partij zich zal inzetten voor de ontwikkeling van lokaal cultuurbeleid in samenwerking met scholen en de andere instellingen. Een commerciële partij betekent in de praktijk ook nog eens hogere tarieven voor amateur voorstellingen. Het tast het door velen diep gedragen gevoel aan dat het Schaffelaartheater van ons is.
  3. Uitgangspunt van het onderzoek lijkt wel om “iets” te doen met het theater voor minimale kosten om faillissement van het theatergebouw (!) te voorkomen. De coalitie gaat niet uit van een visie waarbij het theater meerwaarde creëert voor de barneveldse samenleving. De coalitie stelt hiermee ook een professionele programmering ter discussie en kiest bewust voor culturele verschraling.
  4. Uitgangspunt lijkt ook dat er per definitie over gegaan moet worden naar een nieuwe exploitatie- en bestuursvorm. Omdat per 1 januari 2017, halverwege het theaterjaar, overgegaan zal moet worden, is het onzeker of de huidige exploitant een volledig programma 2016/2017 kan samenstellen. Onze fractie kan zich ook heel goed voorstellen dat het huidige bestuur zich geschoffeerd voelt en met weinig motivatie gaat werken aan het verbeterplan, als ze niet al gelijk hun ontslag indienen.
  5. Er is ook geen financiële onderbouwing voor de business controller. Wie gaat deze persoon betalen? Het theater heeft geen ruimte in de begroting. Wil de coalitie die door de gemeente laten betalen? Of moeten we weer uitkijken naar de volgende enthousiaste vrijwilliger?

Oftewel, deze coalitie redt geen theater, het redt alleen zichzelf. Pro’98, kiest voor een duurzaam en lokaal Schaffelaartheater. We roepen de partijen op zich nog eens goed te bezinnen voordat we weer een jaar van uitstel, onderzoek, discussie en frustratie tegemoet gaan.

Raadsbijdrage André van de Burgwal, Pro’98, 16-12-2015Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld