Strategische visie 2030

Strategische visie 2030

Behandeling van dit onderwerp werd op verzoek van onze fractie uitgesteld, omdat wij de onderbouwing van de cijfers, in een toegezegd rapport, graag eerst wilden bestuderen. Het college kwam uiteindelijk met een memo waarin twee tabellen opgenomen zijn met prognoses. De website van de leverancier leert dat de onderbouwing zich waarschijnlijk tot een Excel bestand beperkt, een rapport, of concept daarvan, was wellicht iets te zwaar aangezet door het college. Voor het gemak heb ik deze cijfers vergeleken met die van het CBS en constateer dat de trend overeenkomt, aantal huishoudens bijna identiek en Primos voor de bevolkingsgroei de Barneveldse factor wat sterker heeft mee laten wegen.

Voorzitter,

Ik loop er voor het gemak aan de hand van de volgende zeven begrippen op zevenmijlslaarzen door de visie heen.

‘Het onderwijs is goed’; lezen we in de inleiding. Daaruit klinkt weinig ambitie. We kennen in Barneveld een betrekkelijk laag opleidingsniveau en een groeiend tekort aan technisch personeel, waar ik bij bedrijvigheid nog even op terugkom. Ook ontbreekt het in onze groeiende gemeente nog steeds aan openbaar voortgezet onderwijs. Kortom, waar onderwijs de basis vormt voor onze samenleving, kan goed altijd beter.

Behoud van de identiteit van de kernen; dat wordt een uitdaging. Wat verstaan we nu eigenlijk onder identiteit en hoe weten we dat die identiteit over 13 jaar nog van eenzelfde vorm en inhoud is. Mocht die gewenste identiteit gaan verschuiven, willen we die dan gaan conserveren, of gaan we de afleveringen van de hokjesman opnieuw bekijken? Als u met identiteit bedoelt dat ook in 2030 de Randstad bij Hoevelaken ophoudt, vindt u Pro’98 aan uw zijde.

Wonen; Het college heeft de ambitie om gevarieerde wijken te bouwen. Een goed streven. We moeten voorkomen dat woonwijken jong beginnen en vergrijsd achterblijven. Want voorzitter, zoals wij nu wijken bouwen, worden wijken door jonge mensen bevolkt, voorzieningen voor deze doelgroep gerealiseerd, speeltuintjes, scholen etc. Daarna is de doorloop beperkt omdat we mensen stimuleren zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Gevolg, scholen lopen leeg, speeltuintjes wordt opgeheven en de wijk vergrijst.

Dat gevarieerd bouwen een uitdaging is, blijkt overigens wel uit de nog te bouwen seniorenwoningen waarvoor we in Veller het bestemmingsplan hebben gewijzigd, de percelen zijn nog akelig leeg.

Groen; wijken met voldoende groen, energieneutraal, zonder warmte- en wateroverlast. Voorzitter, waar Barneveld spreekt over groen, denk ik helaas vooral aan monotoon gras en solitaire heesters. Hopelijk kijken we in 2030 weer naar een wat grotere variëteit. Het kleurt niet alleen, het koelt, zuivert en verrijkt het imago van onze gemeente. Ik ben positief, want ook hier kan het zeker beter. 0

Bedrijvigheid; Voorzitter, de boodschap van de Barneveldse Industriële Kring is duidelijk, help ons technisch personeel te vinden. De in- en uitstroom in het onderwijs zijn onvoldoende om de vergrijzing en groei in deze economische sector van belang op te vangen. In de Barneveldse Krant van gisteren zei Robert Kwintenberg het nog mooier; ‘wij zijn het staaldorp van Nederland’. Kwintenberg heeft het nog niet met de wethouder besproken, maar voor Pro’98 is dit natuurlijk geen nieuws. Want wie herinnert zich onze geuzentitel voor het Barneveldse College nog, “Een College van beton, steen en…” Wij moedigen het college aan als een speer de regionale arbeidsmarkttafel op poten te zetten om deze signalen op te pakken.

Aantrekkelijk buitengebied; Dankzij FoodValley staat onze plattelandseconomie marketing technisch stevig op de kaart. Maar de agrarische sector heeft het niet gemakkelijk. De sector vergrijst. Staat voor complexe vervuilingsvraagstukken. De consument vraagt om gezondere voeding, verwacht diervriendelijke stallen, maar betaalt nog steeds liever niet teveel. Daarbij zorgt overcapaciteit op dit moment voor historisch lage prijzen. Gevolg: tot 2030 komt alleen al in onze gemeente 500.000m2 aan agrarische bebouwing vrij. Met alle vreugde over onze triple helix moeten we voorkomen dat dit een paarse krokodil van formaat dreigt te worden.

Ten slotte, samenhang; gisteren stond er een indrukwekkend artikel in de krant. Leerlingen van de internationale schakelklas vertelden over het gemis van ouders, familie en vrienden. De schoolklas vormde voor sommigen hun nieuwe familie. Er ontstaan wel weer nieuwe verbanden, maar als je alles opnieuw moet opbouwen is dat niet eenvoudig. Het is voor ons als samenleving de uitdaging om hen niet aan de zijlijn te plaatsen, maar de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Zoals directeur Minderhoud het zei: ‘niet aan te staren, maar aan te spreken’. Samenhang is altijd beter.

Voorzitter, ambities zijn goed. Pro’98 blijft zich inzetten om Barneveld in 2030 nog beter te maken!Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld