Vaststelling bebouwde komgrenzen

Vaststelling bebouwde komgrenzen

De commissievergadering Grondgebied heeft dit punt onder voorbehoud van nadere informatie goedgekeurd voor behandeling vandaag. Afgelopen week zijn er een aantal aanpassingen gedaan naar aanleiding van vragen vanuit de commissie. Tegelijkertijd is ook gesproken over de procedure met een raadsbesluit, inspraak en daarna weer een raadsbesluit. We nemen als raad over het algemeen niet binnen enkele maanden twee maal een raadsbesluit over hetzelfde onderwerp.

Vandaar dat Pro’98 samen met de CU en ondersteund door de ambtenaren, een amendement gemaakt heeft waarbij de beslispunten anders geformuleerd worden. We geven onze goedkeuring bij het huidige ontwerp voor de komgrenzen, geven dit ontwerp vrij voor inspraak en hopen dan spoedig na de inspraak een raadsvoorstel vast te stellen. Deze procedure geeft dan tevens de ruimte om de nog openstaande vragen bij de raad op te lossen zonder het tijdschema te onderbreken.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld