Goedkoop scoren met Schaffelaarse bos

Goedkoop scoren met Schaffelaarse bos

Ik heb me in december flink geërgerd aan de toon van de schriftelijke vragen van de VVD over de bomenkap in het Schaffelaarsebos. En aan de zakelijke en korte beantwoording van het college te lezen, ben ik niet de enige.

De VVD weet als geen ander dat de gemeente Barneveld geen enkele invloed heeft op het kappen van bomen in het Schaffelaarse bos. Sterker nog, in 2011 was het de VVD die ook toen al schriftelijke vragen hierover stelde, en het antwoord was toen al dat op grond van de boswet Stichting Geldersch Landschap deze melding doet bij het ministerie en de gemeente slechts een afschrift hiervan krijgt. Wil mevrouw Pluimers dit veranderen, dan moet ze in Den Haag zijn.

Wanneer het de afgelopen jaren ging over meer groen en meer bomen, waar de gemeente wel wat over te zeggen heeft, dan gaf de VVD niet thuis.

De VVD heeft een handtekening gezet onder een coalitieakkoord waarin als doel wordt gesteld het makkelijker te maken om een kapvergunning aan te vragen.

Ons voorstel bij de kadernota van 2014 om desondanks, zorgvuldig om te gaan met kapaanvragen en een lijst van beschermde en dus niet te kappen bomen te maken om zo het bomenbestand te behouden en uit te breiden, werd door de VVD niet gesteund.

Toen Pro’98 en de ChristenUnie in oktober 2014 voorstelden om de werkruimte voor de Harselaartunnel bij het Roekenbos te optimaliseren om zoveel mogelijk bomen te sparen was de VVD tegen. De VVD gaf aan deze discussie: “heel bizar” te vinden en vervolgde: “Waar gehakt wordt, vallen spaanders”.

Wij hebben natuurlijk contact gezocht met Stichting Geldersch Landschap toen we de vragen van de VVD in de krant lazen. Deze Stichting is namelijk verantwoordelijk als het gaat om het Schaffelaarse bos. Wij zijn uitgebreid te woord gestaan en ons is gedetailleerd verteld wat de reden is van deze kap en nieuwe beplanting.

Wij hebben begrepen dat mevrouw Pluimers ook direct na de eerste vragen is uitgenodigd voor een bezoek aan het Schaffelaarse bos voor een toelichting op de werkzaamheden. Hierop heeft Geldersch Landschap geen enkele reactie gehad. In plaats daarvan stapte de VVD nogmaals naar de krant.

Als dit de toon wordt van de nieuwe afsplitsing van de VVD met termen als: idiote kap, dit moet stoppen en stop de kaalslag in ons Schaffelaarse bos, houd ik mijn hart vast. Dit noem ik goedkoop scoren en onze gemeente wordt er geen millimeter groener van.

Frank van der Lubbe
Pro’98Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld