De gordijnen blijven gesloten…

De gordijnen blijven gesloten…

Transparantie betekent volgens het Barneveldse college van B&W dat het vergelijkend warenonderzoek van Bureau Langedijk naar de exploitatie van het Schaffelaartheater vooralsnog niet gedeeld wordt met anderen. Dit rapport moet de onderlegger gaan worden voor het raadsbesluit dat we in maart willen nemen. Al twee weken lang is het definitief. En zelfs de betrokken partijen, het bestuur van de Schaffelaartheater BV en Coulissen, zijn nog niet eens op de hoogte. Vol verbazing las ik dus de reactie van het college op mijn schriftelijke vragen.

Iedereen kijkt uit naar de bevindingen van dit bureau. Al meerdere mensen hebben mij aangesproken en gemaild. Vandaag las ik in de Barneveldse Krant het betoog van Ben van der Knaap, landelijk een bekend adviseur op het gebied van theaterexploitatie. Hij waarschuwt ons voor diverse risico’s die juist door Langedijk onderzocht zijn. En kunnen wij op zijn wijsheden ingaan? Neen. Een ongelukkigere dag had het college niet kunnen kiezen om zich in stilzwijgen te hullen.

En waar dient deze heimelijkheid toe? Het college wil eerst zelf een standpunt bepalen. Dat zou transparant zijn. En dat was nu juist mijn punt. Mensen in Barneveld moeten zelf een mening kunnen vormen en niet voorgekookte conclusies van het college gepresenteerd krijgen. Vele mensen met een hart voor het theater verdienen openheid van zaken. Daarnaast moeten we ook uitkijken voor speculatie rondom het dossier, dus snelheid is zo onderhand ook gewenst.

Als lid van de klankbordgroep heb ik het proces van totstandkoming van het rapport op de voet kunnen volgen, nu ben ik het college volslagen kwijt.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld