Inzet Pro’98: behoud lokaal Schaffelaartheater – ingezonden brief

Inzet Pro’98: behoud lokaal Schaffelaartheater – ingezonden brief

Beste redactie,

Na 7 jaar strijd voor een fatsoenlijke subsidie voor het Schaffelaartheater ben ik geraakt door het commentaar in de Barneveldse Krant van vrijdag 10 maart waarin gesteld wordt dat Pro’98 zich niet zou inzetten voor behoud van het theater zoals dat nu bestaat. Dit staat in schril contrast met de hartverwarmende reacties die ik na afloop van de commissievergadering kreeg van aanwezigen op de publieke tribune en volgers van de livestream.

In die afgelopen jaren heb ik het theater zien groeien en professioneler zien worden. Ze staat midden in de maatschappij en ze verbindt met het onderwijs en de andere cultuurinstellingen. Ze kent een gepassioneerde club medewerkers en vrijwilligers. De bezoekersaantallen stijgen, de jaarrekening laat een positief financieel resultaat zien. En dat met een subsidie die substantieel lager is dan bij alle andere vergelijkbare theaters (bijv. Bussum: € 500.000, zie ook ons onlinefilmpje). Met vallen en opstaan heeft ze een plek verovert in onze gemeente, een resultaat waar ik trots op ben.

Het is echter de politiek die al jaren op zoek is naar het onderste uit de kan van de subsidievoorziening wat resulteert in een race naar de bodem. Met alle risico’s van dien, voor betrokken partijen op Theaterplein 1 en ook voor de beeldvorming rond het theater zelf. De commissievergadering van afgelopen dinsdag was bedoeld om informatie te verkrijgen en Coulissen is met haar extreem lage bod terecht de te bevragen partij. Eerder onderzoek wijst namelijk uit dat Schaffelaartheater BV goed functioneert, mits goed gefinancierd.

Dit alles motiveert mij nog meer in mijn missie voor een duurzame oplossing. Met zo’n 4 ton structurele subsidie hadden we deze hele discussie niet gehad. Ik zie geen enkele noodzaak om met de huidige exploitant af te rekenen. Ik roep andere partijen, hun achterban en eigenlijk iedereen op om zich bij ons aan te sluiten.

André van de Burgwal

Pro’98

Geplaatst in de Barneveldse Krant – 13 maart 2017Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld