Masterplan onderwijshuisvesting, meer dan stenen!

Masterplan onderwijshuisvesting, meer dan stenen!

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan razendsnel. Binnen twee generaties zijn we van de boeren Korevaar en Volders, via de leraren Arie & Wupke, bij IT’er Arjen aanbeland. Zouden mijn opa’s en oma’s nog hebben geleefd, dan hadden zij echt niet meer begrepen waar hun kleinzoon, zittend achter een computer, zijn geld mee verdiend.

Scholen bouwen, daar hebben we het vooral over als we spreken over deze kaderstellende notitie. Maar, vorig jaar waren wij op bezoek met de raad bij de Barneveldse Industriële Kring. Veel van de leerlingen die in één van onze mooie Barneveldse schoolgebouwen onderwijs volgen, kunnen bij deze bedrijven terecht als zij daarvoor de juiste vervolgopleiding kiezen.

En voorzitter, daar dreigt een probleem, wellicht zelfs een mismatch van formaat. Is het voor ons als raadsleden al bijzonder om te zien wat er allemaal binnen onze gemeentegrenzen wordt ontwikkeld, gebouwd en geproduceerd, veel leerlingen op de basisschool hebben waarschijnlijk helemaal geen idee.

Beperken wij ons als overheid tot het bouwen van scholen, of voelen wij ons als gemeente ook verantwoordelijk voor toekomstige arbeidsplaatsen? Anders gezegd, willen wij bijdragen aan het behoud van werkgelegenheid binnen onze gemeentegrenzen?

De aantrekkende economie, maar zeker ook de vergrijzing, maakt dat o.a. het UWV alarm sloeg in de Barneveldse Krant van 14 maart. “In veel gevallen is de instroom uit het onderwijs onvoldoende om in deze vervangingsvraag te voorzien”. De krapteberoepen overvleugelen zo’n beetje de volledige Barneveldse economie: techniek, industrie, bouw, groen, transport-logistiek en ICT.

En dat voorzitter, maakt dat wij als Pro’98 voor wat betreft onderwijsbeleid verder willen kijken dan het liefst zo duurzaam mogelijk gestapelde stenen. Er bestaat vast en zeker ook behoefte aan passende voorzieningen op scholen, het stimuleren van interesses in verschillende sectoren, het realiseren van stages en bedrijven les laten geven in de klas, te beginnen in het basisonderwijs. Daarin kan een gemeente, wat ons betreft, meer dan alleen passief faciliteren.

Wij roepen het college op om met een scherp oog voor de Barneveldse arbeidsmarkt, zich wel actief in te gaan zetten voor het Barneveldse onderwijs. Beperk de focus en kaders niet alleen tot faciliteren van samenwerking en sobere, maar adequate bebouwing, maar richt u op de potentiële talenten en vakmensen van de toekomst, die in deze gemeente op kunnen groeien tot trotse inwoners en werknemers! Wij hopen van harte dat u hiermee aan de slag wilt gaan, maar garanderen u, het onderwijs en het bedrijfsleven, dat wij hierop als Pro’98 zeker terug zullen blijven komen!Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld