Pro’98 stelt vragen over CJG vacature RvT

Pro’98 stelt vragen over CJG vacature RvT

Naar aanleiding van een vacature van het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld stelt onze fractie onderstaande schriftelijke vragen:

In de Barneveldse Krant en in het Reformatorisch dagblad stond op 4 maart jl. een vacature van het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld. Deze vacature is gericht op de zoektocht naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. In deze vacature staat vermeld dat de voorkeur voor deze functie uitgaat naar een man met reformatorische achtergrond.

Begin 2016 meende Adviesraad Elan dat de christelijke identiteit van het CJG moest worden geborgd. Naar aanleiding van deze brief, schreef het college vorig jaar maart: “Het CJG is een algemene instelling die toegankelijk is voor alle inwoners van Barneveld ongeacht hun religieuze identiteit.”

  1. Heeft het college kennis genomen van de vacaturetekst van het CJG?
  2. Onze fractie krijgt met deze vacaturetekst het idee dat er toch invulling wordt gegeven aan een christelijke identiteit, terwijl daar volgens de statuten geen sprake van is. Hoe komt dit op het college over?
  3. In de functie-eisen opgesteld door de gemeente bij de oprichting van CJG staat niets over een bepaalde identiteit of een bepaald geslacht (zie bijlage). Het CJG zegt in de vacature dat deze voorkeuren zijn gebaseerd op “de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht”. Zitten op dit moment in de Raad van Toezicht dan enkel vrouwen met een atheïstische of moslim achtergrond, of hoe moeten wij ons dit voorstellen?
  4. Onze fractie begrijpt dat bij het CJG rekening wordt gehouden in de hulpverlening met de verschillende religieuze groeperingen in onze gemeente. Is het college het met ons eens dat religieuze achtergrond dus eventueel op uitvoeringsniveau een rol kan spelen, maar zeker niet bij een Raad van toezicht?
  5. Bent u het met onze fractie eens dat de voorkeur die in deze vacature wordt uitgesproken voor een bepaald geslacht en een bepaalde geloofsovertuiging in strijd is met Europees recht, artikel 1 van onze Grondwet en in het verlengde hiervan artikel 5 Algemene wet gelijke behandeling?
  6. Ondanks dat het CJG een zelfstandige organisatie is, valt de organisatie onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Is het college bereid maatregelen te nemen om dergelijke discriminatie in vacatures van CJG te voorkomen en de neutraliteit van het CJG te borgen?