Barneveld moet ruimhartig optreden bij de opvang van vluchtelingen

Barneveld moet ruimhartig optreden bij de opvang van vluchtelingen

‘Mensen in nood wijs je nooit de deur. Als ons het noodlot treft, hoopt Pro’98 dat een ander ook zijn hand uitsteekt om ons te helpen’. Op 9 februari verstuurde ik deze toelichting op deze stelling uit de stemwijzer. De spanning in het oosten van Europa was al maanden voelbaar, maar dat Rusland haar buurland op ons Europese continent op zo’n vernietigende wijze zou gaan binnenvallen, dat wilde ik toen niet geloven.

Nu staat het leven voor 44 miljoen Oekraïners stil. Dromen zijn nachtmerries geworden, hun toekomst is uiterst onzeker. Gezinnen worden verscheurd. Vrouwen en kinderen proberen de grens over te komen, mannen moeten achterblijven. En dit gebeurt allemaal, terwijl zij een dag daarvoor mogelijk nog bezig waren met studie, werk of komende bruiloft. Nu moeten zij huis en haard achterlaten om te schuilen voor aanhoudend geweld.

Maar er speelt meer in de wereld. Eritreeërs, Syriërs en Afghanen verkeren in soms onleefbare situaties. Ook zij zoeken een veilig heenkomen voor hun gezin. Als Pro’98 willen wij altijd mensen in nood opvangen, welke kleur, religie of afkomst dan ook. Dat lokale partijen zoals de VVD en Burger Initiatief het afschuiven op de directe buurlanden van het oorlogsgebied en de grenzen hier dicht willen houden, vinden wij onverantwoordelijk en egoïstisch. Opvang in de regio vindt al plaats, op enorme schaal. Zo’n 85 procent van alle vluchtelingen wordt opgevangen in buurlanden.

En ’treden wij ruimhartig op?’ Nederland leeft in vrijheid doordat wij verlost werden van de bezetter in 1945. Soldaten gunden ons vrijheid en democratie. Velen lieten daarvoor hun eigen leven in landen waar zij nog nooit geweest waren. In 1953 stond de wereld klaar toen Zeeland onder water liep.

Het kleine beetje dat wij kunnen doen voor mensen die hun land achter zich in rook op zien gaan, hun huis en hun bestaan verliezen zonder dat zij zelf ook maar iets hebben misdaan, ja, dat is hen ruimhartig een veilig plekje bieden in onze gemeente Barneveld.

Menselijkheid is het enige juiste antwoord.

Arjen Korevaar Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld