Pro’98 wil uitstel renovatie rouwcentrum vanwege budgetverhoging van 56%

Pro’98 wil uitstel renovatie rouwcentrum vanwege budgetverhoging van 56%

Met dit raadsvoorstel voorziet het College in een uitdrukkelijke wens van deze raad om het rouwcentrum De Plantage te voorzien van een zeer gewenste renovatie en uitbreiding met +100 vierkante meter. Het eerste budget van 596.000 euro bleek in de aanbesteding van februari 2022 onvoldoende. Op basis van nieuwe calculaties denkt het college met een toevoeging van 319.000 euro en een versobering van het plan voor een bedrag van 122.000 euro, dit project in een tweede aanbesteding wel succesvol aanbesteed te krijgen.

Met een bedrag van bijna 1 miljoen euro (888.000,-) wordt het centrum weer op een gewenst niveau gebracht, zo onderschreven uitvaartondernemers eerder in deze raad. En daarmee voldoet het college aan de wens van deze raad.

Maar in feite blijft het centrum wat het nu is, een weinig inspirerend bouwwerk met een laag plafond. Maar tegen een prijs waar tot enkele jaren geleden bijna een nieuw gebouwd voor neergezet kon worden.

Wat ons tegen zat bij deze renovatie waren de vleermuizen, die er uiteindelijk niet bleken te zijn. Dit vertraagde het project met 1,5 jaar. En nu hebben we te stellen met een combinatie van factoren ons in de weg zitten; de geopolitieke situatie in de wereld, schaarste aan materialen en een krappe arbeidsmarkt, wat bouwen opeens heel erg duur maakt.

Daar tegenover staat nog steeds de wens van de raad. Niet omdat het huidige gebouw is afgeschreven, maar omdat we het beter willen hebben.

Pro’98 vraagt zich af of wij er wel verstandig aan doen om nu onder stoom en kokend water dit plan in uitvoering te brengen. Wat Pro’98 betreft stellen we dit plan een half jaar uit. De situatie in de wereld kan uiteraard gelijk blijven, de rente ontwikkeling zou de bouwsector niet in de weg hoeven te zitten, maar wellicht ziet de wereld er dan toch heel anders uit.

Bij een bedrag van bijna een miljoen euro aan gemeenschapsgeld, een budgetverhoging van 56%, mogen wij best even een pas op de plaats maken om te bedenken of wij hier nu wijs aan doen en te bezien of de huidige overspannen markt blijft zoals deze nu is.

Daarbij willen wij als fractie ook nogmaals naar nieuwbouw kijken. Is het niet mogelijk om op een innovatieve manier een duurzaam en hoogwaarde, maar vooral aansprekend pand te realiseren. Momenteel wordt bijv. veel gebouwd met houten spanten.

Wij denken namelijk dat nieuwbouw van een aansprekend pand, meer verhuur zal realiseren, dan renovatie van het huidige pand.

Wij stellen bij amendement dan ook voor het voorstel als volgt te wijzigen;

  • Geen aanvullend budget beschikbaar te stellen voor renovatie en uitbreiding van het rouwcentrum De Plantage.
  • Over 6 maanden opnieuw een calculatie te maken en de raad te informeren over het noodzakelijke bouwbudget.
  • De wens tot verbetering van het gebouw is belangrijker voor de raad van de gemeente Barneveld, dan de snelheid waarmee dit project gerealiseerd dient te worden.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld