Verkeerssituatie Garderen

Verkeerssituatie Garderen

Onlangs bracht de fractie van Pro’98 een bezoek aan Plaatselijk Belang Garderen. Uit dit overleg hebben wij diverse vragen meegenomen waar wij vanuit het College graag antwoord op ontvangen.

Garderen heeft nog steeds te maken met veel vrachtverkeer dat zich door het dorp heen verplaatst zonder dat dit transport het dorp als bestemming heeft. Er zijn verschillende overleggen geweest, o.a. met de provincie, over hoe dit vrachtverkeer te verminderen, maar de indruk bestaat dat er momenteel weinig voortgang wordt geboekt.
1. Welke wethouder heeft de verkeerssituatie in Garderen in de portefeuille?
2. Wat is de status van de gesprekken met de provincie, eigenaar van deze weg, over het verminderen van het vrachtverkeer, o.a. vanaf de rotonde bij Gasterij Zondag naar Garderen?
3. Klopt het dat de gemeente eigenaar is van gedeelten van de N344 tussen Voorthuizen en Apeldoorn, welke mogelijkheden geeft ons dat als gemeente?
4. Is het een overweging om ook het eigenaarschap van een gedeelte van de N310 over te nemen om op die manier sneller maatregelen te kunnen realiseren?

Wij zien mogelijkheden om door middel van snelheidsverlaging op grotere gedeelten van de Hogesteeg het traject minder aantrekkelijk te maken voor navigatiesoftware. Ook het aanbrengen van extra zebrapaden in de kern Garderen zou niet alleen de veiligheid van voetgangers kunnen verbeteren en het gebied rond de Putbrink voor voetgangers toegankelijker maken, maar ook een remmende werking kunnen hebben op het verkeer.

Daarnaast zou het een optie kunnen zijn om vrachtverkeer, niet zijnde bestemmingsverkeer, tot specifieke momenten te beperken. Een soortgelijk beleid kennen wij in Barneveld op de Dronkelaarseweg voor personenauto’s. Daarnaast is er sprake geweest van tijdelijke digitale bebording om het gebruik van alternatieve routes te stimuleren, een definitieve invulling mist echter nog steeds.

5. Welke strategie kiest het College om de verkeersveiligheid situatie in Garderen te verbeteren?
6. Op welke termijn wil het College daadwerkelijk resultaat bewerkstelligen en in welke concrete oplossingsrichting denkt u hierbij?

Op de Oud Milligenseweg zijn vanaf de Apeldoornsestraat rode fietspaden aangebracht. De weg is daardoor optisch versmald en de aanwezigheid van fietsers op deze route wordt hierdoor duidelijk. Deze situatie continueert tot voorbij de bebouwde komgrens maar stopt plotseling bij de Acacialaan.

7. Is er een reden waarom de rode fietsstroken vanaf de Acacialaan ontbreken?
8. Is het College het met ons eens dat de weg hierdoor, tenminste optisch, breder wordt en daardoor uitnodigt om de snelheid te verhogen?
9. Begrijpt het College de wens van bewoners om deze rode fietspaden te verlengen tot aan de molen, daar waar asfalt overgaat in klinkers? Op de Hogesteeg zijn de fietsstroken ook tot aan de klinkers aanwezig.

Bij het zebrapad op de Koningsweg ter hoogte van de H.C. Bosstraat zijn kleurrijke potlood-ornamenten beloofd om het veilig oversteken van basisschoolleerlingen te benadrukken en daarmee hun veiligheid te vergroten. Plaatselijk Belang Garderen heeft hiervan melding gemaakt op haar website. Door de bewoners is hier enthousiast op gereageerd maar tot op heden zijn deze ornamenten nog niet geplaatst.

10. Wat is de status van dit voornemen tot plaatsing van de gekleurde potloden en wanneer wordt dit gerealiseerd?

Hartelijke groet,

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld