“Taalgebruik kan eenvoudiger en inclusiever”

“Taalgebruik kan eenvoudiger en inclusiever”

Het taalgebruik in de gemeenteraad en de documenten die daarbij horen mogen wat Pro’98 betreft eenvoudiger en inclusiever. De fractie vindt namelijk dat er te veel moeilijke taal gebruikt wordt in gemeentedocumenten. De zinnen in raadsvoorstellen zijn lang en bevatten veel moeilijke woorden en afkortingen. Zinnen hoeven niet lang en complex opgesteld te zijn om grote indruk te maken op de wanhopende lezer, wier een uiterste inspanning moet vergen alvorens de stof in volledigheid te doorgronden. Een voorbeeld is de zin die u zonet gelezen heeft: een korte zin leest prettiger en is makkelijker te begrijpen. 

Een onderwerp wat Pro’98 ook wil aankaarten is dat er vaak woorden gebruikt worden die weinig rekening houden met de inwoners van onze gemeente. Zo wordt de combinatie ‘christelijk en neutraal’ vaak gebruikt voor de Barneveldse samenleving. “Christelijk is in dit voorbeeld de standaard, en dan is de rest neutraal of niet-christelijk, een ‘afwijking’ van deze norm.” ‘Levens- en geloofsovertuigingen’ zou een goede mogelijkheid zijn, want deze woorden houden rekening met iedereen en benadrukt geen verdeling.

Het voorstel

Om hier wat aan te doen, hebben Elvia van de Berg (Pro’98) en Eva de Man (Pro’98) afgelopen gemeenteraadsvergadering een initiatiefvoorstel aangeboden aan de raad. Een initiatiefvoorstel is een van de hulpmiddelen die een raadslid heeft om een onderwerp in de gemeenteraad te bespreken. In de laatste alinea wordt dit begrip nog uitgebreider uitgelegd. Het voorstel wordt eerst in een commissievergadering besproken. Daarna zal de raad volgende raadsvergadering besluiten het voorstel aan te nemen of af te wijzen.

Wat Pro’98 betreft zou er bij de gemeenteraad dus meer aandacht moeten komen op welke manieren gesproken wordt over mensen. Ook moeten documenten eenvoudiger leesbaar worden. Pro’98 vraagt de raad hiermee te gaan oefenen – want goed voorbeeld doet volgen! Het initiatiefvoorstel laat er geen gras over groeien: “Laten we – passend bij het coalitieakkoord – erkennen en respecteren dat er meerdere levens en geloofsovertuigingen, vrouwen, mannen, non-binaire mensen, kinderen, ouderen, vleeseters, vegetariërs, flexitariërs, veganisten, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, nieuwkomers, minder geletterden, mensen die worstelen met armoede, mensen die minder goed horen, mensen met een beperking, zijn.”

Pro’98 wil hiermee absoluut niet andere partijen de les lezen of op ‘fouten’ wijzen maar roept ze op om mee te oefenen. Hiervoor zijn er meerdere uitgangspunten. Als eerste zou de fractie graag zien dat er geen taal gebruikt wordt waar oordeel uit blijkt.  Een ander belangrijk uitgangspunt is het gebruik van B1-taalniveau: begrijpelijke taal. Het doel is dat “Iedereen naar eigen macht inclusieve, waarderende, en begrijpende taal probeert te spreken en te schrijven.” Wat Pro’98 betreft moeten we elkaar daar scherp op houden en prikkelen, maar ook  “elkaar de ruimte geven om te oefenen op een manier waar iedereen zich prettig bij voelt.”

 

Wat is een initiatiefvoorstel?

In het algemeen  zijn de voorstellen waar de raad over beslist raadsvoorstellen, die gemaakt worden door het college van burgemeester en wethouders. Zij worden ondersteund door de ambtenaren in het gemeentehuis. De raad neemt een besluit over een voorstel hierover, maar schrijft het voorstel niet zelf.

Als de raad zelf iets wil aankaarten, kan dit via een motie. Hiermee geeft de raad een opdracht aan de burgemeester en wethouders. Of de opdracht uitgevoerd wordt en op welke manier is aan de burgemeester of wethouder. Om een onderwerp in het bijzonder te bespreken kan een raadslid ook zelf een voorstel schrijven. Dit heet dan een initiatiefvoorstel.

 

Pro’98 oefent zelf ook met B1-taalgebruik. Om de tekst begrijpelijker te maken is deze na het plaatsen aangepast.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld