In 2008 zat de gemeenteraad bij elkaar om het evenementenbeleid 2010-2014 vast te stellen. Inspreker Cor Wiesnekker van het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten drukte de raad toen op het hart om nieuwe initiatieven niet te veel af te schrikken met regels. In het evenementenbeleid 2016-2020 zijn de regels nog wat verder aangescherpt.
Transparantie. Dat is het woord waar ik aan moet denken als ik het rapport lees. Wij als raad moeten besluiten nemen die voor iedereen in Barneveld helder zijn. Enerzijds helder op de manier dat het besluit uitvoerbaar en controleerbaar is en concrete doelen nastreeft. Anderzijds helder in de vorm dat het voor iedereen te volgen moet zijn hoe een besluit tot stand komt.
Welke evenementen ontbreken in Barneveld?  Wat zou nu echt meerwaarde hebben om de gemeente Barneveld op de kaart te zetten? Dit vroegen wij op Facebook en 155 Barnevelders reageerden. 
Een initieel plan om te kijken naar de mogelijkheden van her- of verbouw van het Voorthuizense dorpshuis is ontaard in een wonderlijke carrousel aan voorstellen. Wonderlijk omdat een verhuizing van de korfbalvereniging Spirit in één adem genoemd wordt met nieuwbouw van de Hoeksteen en eerder genoemd dorpshuis.
De kaderbrief van Regio FoodValley vormt voor ons als gemeenteraad één van de instrumenten om grip te kunnen houden op de financiële en beleidsmatige keuzes die worden gemaakt in Regio FoodValley, aldus het begeleidende raadsvoorstel.
Transparantie betekent volgens het Barneveldse college van B&W dat het vergelijkend warenonderzoek van Bureau Langedijk naar de exploitatie van het Schaffelaartheater vooralsnog niet gedeeld wordt met anderen. Dit rapport moet de onderlegger gaan worden voor het raadsbesluit dat we in maart willen nemen. Al twee weken lang is het definitief. En zelfs de betrokken partijen, het bestuur van de Schaffelaartheater BV en Coulissen, zijn nog niet eens op de hoogte. Vol verbazing las ik dus de reactie van het college op mijn schriftelijke vragen.
Afgelopen week was Pro’98 met vier fractieleden op bezoek bij vluchtelingenwerk in Barneveld. Terwijl in de ontvangstruimte aan 't Valkhof een dame op tafel staat om door een vrijwilliger haar broekspijp in te laten korten, spreken wij uitgebreid met Marjoske Kiers van Vluchtelingenwerk Oost Nederland.
Ik heb me in december flink geërgerd aan de toon van de schriftelijke vragen van de VVD over de bomenkap in het Schaffelaarsebos. En aan de zakelijke en korte beantwoording van het college te lezen, ben ik niet de enige.
Het jaar 2016 zal ik niet gauw vergeten. En ik denk heel veel mensen niet. Het was zo’n jaar dat je dacht “erger dan dit, kan het niet” en dat het dan toch nog erger kan.  De vreselijke aanslagen, de verkiezing van Trump, de Brexit, het Oekraïne-referendum, de gebeurtenissen in Turkije, de afschuwelijke beelden uit Syrië en de enorme vluchtelingenstroom.