M & A

MOTIE Agendapunt: VI-3 Onderwerp: Ontwerp-Kadernota 2014-2017 De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 12 juni 2013...

MOTIE Agendapunt: VI-3 Onderwerp: Ontwerp-Kadernota 2014-2017 De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 12 juni 2013...

MOTIE -  Lage Boeschoterweg 40 Garderen Agendapunt V-5 - Voorstel nr. 13-26 De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen...

Amendement (omschakeling grondgebonden veehouderij naar intensieve veehouderij) Agendapunt V-5 Voorstel nr. 13-26 Onderwerp:  Bestemmingsplan Buitengebied 2013 De raad...

AMENDEMENT Agendapunt: IV-8 Wijziging van de Verordening werk en bijstand en de Verordening Wet IOAW en IOAZ in verband met de invoering van de Fraudewet....

Motie is verworpen. Agendapunt: III-10 Onderwerp: Kaderstelling inbreidingslocaties De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 26 maart 2013 Overwegende dat:- De raad vanuit zijn controlerende bevoegdheid en...

Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld