20 jaar Pro’98

Behoud gevel Concertgebouw

1998

Nu Bibliotheek Barneveld

Tweede kunsgrasveld MHCB

1998

Budget voor eindejaarsfeesten

1998

Oosterboshal

1999

Opknapbeurt wijk Oldenbarneveld

1999

Polikliniek in Barneveld

2001

Op papier lukt het in Barneveld al best aardig, maar de praktijk is nog weerbarstig.

Nieuw Jongerencentrum Villa29

2002

Meer jongerenwerkers

2002

Nu BeActive

Budget voor Vrijwilligers Centrale en later Welzijn Barneveld

2003

Verkeersvoorzieningen voor minder validen

2003

Op intitiatief Pro; centrumplan Voorthuizen en oosterlijke rondweg ontkoppeld

2003

Schuldhulpverlenng doorgezet

2004

Geen bezuiniging op godsdienstonderwijs

2004

Terassenbeleid ontwikkeld

2004

Combinatiefunctionaris naar Barneveld gebracht

2005

Nu onderdeel van Be Active

Initiatief herbouw Puurveense molen

2005

Hogere normen sportaccommodaties

2005

Publicatieborden jongeren

2006

Initiatief speelbeleidsplan

2006

Bijzondere bijstand sportactiviteiten voor minima

2006

Kleedkamers SDVB realiseren

2006

Nieuwe locatie Vogelhorst

2007

Starterslening verruimd

2007

Financiering schoolboeken voor minima

2007

Hulp aanschaf PC voor minima met kinderen

2007

Boek Harry Mullisch verstrekt in bibliotheek over een lesbische relatie

2007

Een Theater in Barneveld

2008

Openbaar Middelbaar onderwijs op de kaart

2008

Voorthuizen voorstel inrichting horecaplein

2008

Ruimte voor onwikkelingsorganisaties in de Ark

2008

Jongerencentrum Voorthuizen

2009

Antoniusschool behouden

2009

Geld voor dorpshuizen Voorthuizen en Garderen alvast reserveren

2009

Voucher regeling voor lokale verenigingen (evenementenhal en theater)

2009

Fietsknooppuntensysteem vernieuwd, betere fietspaden

2009

Geen extra verdieping Vetkamp

2009

Behoud stoel op rotonde bij Van Rheenen

2009

Initiatief aanleg skatebaan

2010

Aanvragen grote evenementen sneller behandeld

2010

Geld voor aanleg kunstgras VVB

2010

Eerste initiatief klimaatneutrale gemeente (koploper energiebesparing)

2010

Beeldbepalende oude gebouwen opnemen in monumentenlijst

2010

Geld voor aanleg kunstgrasveld Stroe

2010

Behoud Biologisch Centrum

2010

Kerstbomen inzameling huis aan huis

2010

Zwembad de Heuvelrand met een volwaardig 25 meter binnenbad

2011

Inzet groter percentage goedkope woningen

2011

Samenwerking scholen en tegengaan zwarte scholen op de kaart gezet!

2011

Eén rijbaan Harselaartunnel ipv twee

2011

Verkeer moet uiteindelijk over de rondweg

Muziekonderwijs in bijzondere bijstand

2012

Schaatsbaan die onterecht niet op zondag open mocht, op zondag open gekregen

2013

Schenktijden in verzorgings/ verpleeghuizen hetzelfde als gemeenschapshuizen, betutteling tot aan de deur

2013

Groen vastleggen in buitengebied

2013
Veensche-Boys-b1-VVOP-a-bis

Geld voor sportaccomodatie VVOP

2014

Locatie vinden voor de voedselbank

2014

Reserve sociaal domein aanhouden

2014

Geld voor investering in sportvereniging Overbeek Terschuur

2014

Losliggend fietspad Troelstralaan

2014

Openingstijden musea vanaf 10 uur 's ochtends, op zon en feestdagen

2015

Zoals in praktijk ook gebeurt. Verworpen door VVD, CDA, CU en SGP.

Verruiming horeca openingstijden tot 3 uur in het weekend

2015

(3 amendementen ingediend om het tegen te houden)

Meer budget projecten Welzijn Barneveld

2015

Duurzame woningen Holzenbosch

2015

Ondersteuning zelfstandigen met laag inkomen

2015

Bezuiniging maaltijd aan huis tegengehouden

2015

Balkenende-norm voor bedrijven met subsidierelatie gemeente

2015

College moet zijn partners daar actief op aanspreken

Energiedoelstellingen in 2015 aangescherpt

2015

Homo-acceptatie op de kaart gezet

2016

5% Arbeidsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

2016

Mogelijkheden bijzondere bijstand worden breder verspreid bij maatschappelijke instanties

2016

Verhogen budget muziekonderwijs met 150 euro

2016
Burgemeester Kuntzelaan

Meer prioriteit onderhoud fietspaden

2016

Verhoging duurzaamheidslening

2016

Stimuleringsregeling bij maatschappelijke, sport en culturele verenigingen voor duurzaam bouwen accomodaties

2016

Promotiebeleid evenementen op de kaart

2017

Niet alleen veiligheid maar ook kansen in Gemeente Barneveld

Dorpshuis Voorthuizen toekomst ook geschikt voor grote bijeenkomsten en voorstellingen

2017

Want een podium ontbrak in de eerste tekeningen

Strijd om Het Schaffelaartheater Barnevelds te houden

2017

Denksportcentrum faciliteren

2017

Daadwerkelijk duurzaamheidsmaatregelen nemen!

2017

ingetrokken vacature voor raad van toezicht van centrum jeugd en gezin

2017

Werd specifiek om een reformatorische man gevraagd

Maatregelen tegen fijnstof

2017

Behoud Schaffelaartheater in Barneveldse handen

2017
communicatie

Taalachterstand wordt aangepakt

2017
56544

Langere openingstijden milieustraat (zaterdagmiddag)

2017

Gasloos bouwen wordt nieuwe standaard

2017

VVD tegen

Groen rondje om Barneveld (fiets/ voetpad)

2017

Digitaal aanvragen tijdelijke parkeervergunning

2017

Transitie asbest naar zonnepanelen

2017

Verantwoordelijkheid pakken voor verhogen vaccinatiegraad

2017

Misstanden leerlingenvervoer op de kaart gezet

2017

Meer groen in nieuwe wijken wordt de standaard

2017

Meedoen aan de statiegeldalliantie

2017

Verdwenen fietspad Garderen

2017

Snel realiseren Rondweg oost om Barneveld

2017
Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld