Inmiddels zult u in uw brievenbus een brochure hebben aangetroffen over de nieuwe afvalinzamelingsprocedures. Dat was de eerste stap. Of eigenlijk liever: de tweede stap. Want met de groene containers, en iets minder lang geleden ook de plastic- en sinds kort ook de PMD-afvalzakken zijn we in de gemeente Barneveld best al wel gewend geraakt aan het gescheiden inzamelen van afval.
Afgelopen dinsdag ging in de Commissie Bestuur het gesprek over hetgeen in de gemeente, maar ook landelijk en zelfs internationaal een van de veelbesproken onderwerpen was: de fipronil-crisis.
CDA en VVD, twee van de vier coalitiepartijen in Barneveld, strijden om de eer wie als eerste de stekker uit het windmolenplan bij Zeumeren heeft getrokken. Twee dingen vallen daarbij op. In de eerste plaats dat er nog niet eens een voorstel van het college van burgemeester en wethouders over die windmolens op tafel ligt. En twee, dat datzelfde college voor de helft uit deze twee partijen bestaat. Het geeft aan dat de coalitie van SGP, CU, CDA en VVD scheuren vertoont.
Daar sta je dan. Met een al dan niet goedlopend agrarisch bedrijf in de buurt van Uddel. De overheid wil je weg hebben, want jouw soort bedrijf pást niet meer op die plek. Gelukkig kun je in Kootwijkerbroek terecht. Wel geen Uddel, maar toch ook wel oke. Op een nieuwe plek beginnen met je agrarisch bedrijf, netjes volgens de omschrijving van het bestemmingsplan. Tenminste…
Ik heb Frits Barend eens horen zeggen dat hij op de fiets volledige boeken uitdenkt, maar mijn bijdrage voor deze kadernota heb ik op mijn route over de Utrechtse Heuvelrug afgelopen maandag niet kunnen vinden, alhoewel? Op de fiets hoor ik het liefst alleen de wind, het irriteert mij als tandwielen dat suizen verstoren en ik voel mijn benen, gaan die mij met veel of weinig weerstand thuisbrengen…
Barneveld lijkt bruisend uit de crisis te komen. Zowel economisch, de werkloosheid daalt en de bedrijvigheid blijft zich ontwikkelen, maar ook demografisch. Het aantal inwoners groeit gestaag, nieuwe woningen worden in record tempo gerealiseerd. Dit heeft wel effecten op bereikbaar- en beschikbaarheid van voorzieningen en infrastructuur. Pro’98 ziet graag een integrale oplossing voor de oostelijke route, dus geen fasering maar de rondweg in één keer aanleggen. Over het hoofdpijndossier Columbizpark houdt het college voorlopig de kaken nog even op elkaar.

Voorzitter, Over het voorstel kan ik kort zijn, voor ons ligt een uitstekend voorstel wat wij door meetekenen met het amendement van BI nog iets beter hebben proberen te maken. Ik wil...