Naar aanleiding van het bericht over de bomenkap aan de Van Zuijlen van Nieveltlaan hebben we de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W:   Geacht College, Op grond van artikel...

Tijdens mijn vakantie in Schotland liep ik tegen de bovendorpel van een kerk aan. De ruïne uit de 14e eeuw stond daar al een tijdje in alle rust, maar bracht mij, eeuwen later, alsnog tot stilstand.
Het begon allemaal met de vraag hoe we onszelf en onze medeburgers zover konden krijgen een extra stap te maken in afvalscheiding, in van afval grondstof maken, in plaats van andersom. Daar zijn een aantal methodes voor, en de wethouder heeft een aantal al in gang gezet. Wij zijn blij in de cijfers terug te zien dat we met z’n allen de goede kant uit gaan. Maar het kan altijd nog beter.
Het​ ​college​ ​van​ ​B&W​ ​wil​ ​in​ ​de​ ​komende​ ​jaren​ ​graag​ ​één​ ​VNG​ ​congres organiseren.​ ​Vele​ ​gemeenten​ ​gingen​ ​Barneveld​ ​daarin​ ​voor,​ ​maar​ ​wat vanavond​ ​voor​ ​de​ ​notulen​ ​wel​ ​bijzonder​ ​is​ ​om​ ​te​ ​vermelden,​ ​voor​ ​zover ik​ ​weet,​ ​neemt​ ​een​ ​gemeenteraad,​ ​voor​ ​het​ ​eerst​ ​in​ ​de​ ​VNG geschiedenis,​ ​daaraan​ ​voorafgaand​ ​een​ ​besluit​ ​in​ ​een​ ​openbare vergadering.Openbare​ ​besluitvorming​ ​en​ ​verantwoording,​ ​geheel​ ​passend​ ​bij​ ​een Vereniging​ ​van​ ​Nederlandse​ ​Gemeenten​ ​vinden​ ​wij.
Al in eerdere raadsbijdragen over het theater heb ik verzocht om rust op dit dossier. Als er een sector is die het van een goede sfeer en positieve beleving moet hebben dan is dat die van recreatie en cultuur. Al het politieke gedoe van de afgelopen jaren heeft het theater geen dienst bewezen. Des te knapper om te zien hoe ons theater gegroeid is tot een instituut in onze samenleving, met goede resultaten en bezoekersaantallen.
Wanneer je klaarblijkelijk niet op de hoogte bent van een wet die in 2012 is ingediend, in 2015 aangenomen, en waarover in 2016 in tal van natuur- en landschapsbeschermingsmedia is gepubliceerd dan, voorzitter, kunnen we tenminste de conclusie trekken dat natuur- en landschapsbescherming niet, laten we zeggen, ‘top-of-mind’ is bij de VVD.
Het gezondheidsbeleidsplan is een omvangrijk document dat vele aspecten van gezondheid in beleid giet. Onze fractie kan zich hierin vinden en wil één aspect eruit lichten en dat is het Rijksvaccinatieprogramma waar voor de uitvoer per 2018 de gemeente verantwoordelijk wordt. Mijn fractiegenoot de heer Appelman heeft hiervoor al in de commissie aandacht gevraagd.
Inmiddels zult u in uw brievenbus een brochure hebben aangetroffen over de nieuwe afvalinzamelingsprocedures. Dat was de eerste stap. Of eigenlijk liever: de tweede stap. Want met de groene containers, en iets minder lang geleden ook de plastic- en sinds kort ook de PMD-afvalzakken zijn we in de gemeente Barneveld best al wel gewend geraakt aan het gescheiden inzamelen van afval.