FIJNE ZOMER ALTIJD IN DE BUURT
Barneveld 2050 Beste raad, geacht college, voorzitter, Omdat uw college ons een brief heeft gestuurd, bedacht ik me dat het wel aardig zou zijn u een brief terug te sturen. Niet eentje over punten of komma’s, maar een brief met een wat breder perspectief. We hebben vanavond immers weinig om bij te sturen omdat u ons door alle onzekerheden, enkel wilde ‘informeren’. In aanloop naar de begroting hopen wij op meer duidelijkheid vanuit Den Haag. Wat in de huidige Corona-tijd, ook voor hen, geen gemakkelijke opgave zal zijn.
Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft de Gemeente Barneveld op 4 juni meegedeeld dat zij voornemens is om de Gemeente Barneveld en de Gemeente Scherpenzeel een ‘open overleg’ te laten starten om tot een herindeling van beide gemeenten te komen. Tot dat moment kwam het nieuws vooral van de andere kant van de Nattegatsloot, vanuit het Scherpenzeelse. Het College viel daar op de vraag over zelfstandigheid. Het daaropvolgende college van Scherpenzeel ging vervolgens pal voor zelfstandigheid staan en vergat het scenario fusie met Barneveld überhaupt te onderzoeken. Maar met deze mededeling vanuit de provincie is onze gemeente nu ook aan zet.
Voor ons ligt een raadsvoorstel. Een raadsvoorstel dat tot doel heeft een bomenverordening in te stellen ter implementatie van het bomenplan van LB. Zo’n voorstel valt te beoordelen langs twee sporen, naar de inhoud en naar de vorm. Over de inhoud valt ons op dat, ondanks de goede woorden over biodiversiteit in de inleiding, het in het eigenlijke voorgestelde raadsbesluit uitsluitend over het behoud van bomen gaat. En dan, de bijlage lezend, vooral vanwege de esthetiek, want in dat plan worden zelfs de kroondiameter en hoogte als criteria bij vervanging vastgelegd.
Toen we twee weken geleden dit stuk bespraken in de commissie viel het me op dat het grootste deel van de toegewezen tijd werd besteed aan één enkel onderdeel van het plan, het besluit om met de huidige handelwijze bij de papierinzameling te stoppen. We kunnen ons erg goed voorstellen dat zo’n besluit de organisaties die het betreft in deze tijden, waarin toch al veel op slot zit, heeft overvallen. Een dergelijke beweging moet je niet, en kún je niet gewetensvol maken, zonder daar de betroffenen de tijd te gunnen in te sporen op de nieuwe situatie. Wij hebben er vertrouwen in dat hier een oplossing in gevonden wordt.
Met een helder geformuleerde zienswijze, maakt het college wat de fractie van Pro’98 betreft duidelijk, waarom wij niet kunnen instemmen met de bijdrage van de gemeente Barneveld aan de OddV.
Niet alleen de afgelopen maanden, maar juist ook de komende maanden zullen nog uiterst onzeker zijn voor onze horeca. De horeca in onze gemeente biedt kwaliteit en is veelzijdig. Ook de initiatieven die door een aantal horeca ondernemers tijdens de Coronacrisis zijn geïnitieerd zijn veelbelovend en bevestigen het rijke aanbod aan horeca wat wij in de gemeente hebben. Iets om heel trots op te zijn.
Bij de behandeling van dit voorstel in de commissie hebben we onze zorgen uitgesproken over de mogelijke effecten van dit voorstel, met name van de afbreuk die dit kan doen aan de helderheid en duidelijkheid van het functieveranderingsbeleid. De wethouder wees op de gunstige gevolgen, het herstellen van vooroorlogse landschappelijke structuren. En daar zijn wij het inhoudelijk ook mee eens.
De afdeling Barneveld van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland deed afgelopen week een beroep op de gemeente om de horeca te ondersteunen. De horecasector zit op dit moment in zwaar weer. Sommige Barneveldse horecabedrijven zijn al twee maanden noodgedwongen dicht. Ook de aangepaste maatregelen vanaf 1 juni maken het er voor de horeca niet makkelijker op. Ze mogen dan weliswaar weer klanten ontvangen, maar wel heel beperkt en er is nog veel onduidelijkheid. Bijvoorbeeld over hoe je de nieuwe regels van 1,5 meter op het terras moet interpreteren. Kortom, ook de komende maanden zullen nog uiterst onzeker zijn voor onze horeca.
Het gaat niet goed op de Nederlands woningmarkt. De berichten die we hierover bijna dagelijks lezen liegen er niet om. Klaas Knot bijvoorbeeld, hoogste baas van De Nederlands Bank, sprak vorige week van (citaat) “volstrekte tweedeling op de Nederlandse huizenmarkt tussen mensen die een huis hebben en degenen die er één ambiëren”.