Voorzitter, Over het voorstel kan ik kort zijn, voor ons ligt een uitstekend voorstel wat wij door meetekenen met het amendement van BI nog iets beter hebben proberen te maken. Ik wil...

Het past mij vanaf deze plek om te beginnen met een compliment aan de indiener van dit initiatiefvoorstel, Maarten Schipper van het CDA. Het voorstel vraagt om onderzoek en een experiment. Over de concrete invulling van het recht om uit te dagen zullen wij het daarna pas kunnen hebben. Dat gaf mij de gelegenheid om over de huidige staat van onze lokale democratie na te denken.
Geacht College, Op grond van artikel 37 van de Organisatieverordening wil ik schriftelijke vragen stellen over het voorkomen van (te) hoge fijnstofconcentraties in de gemeente Barneveld en de (mogelijke) gevolgen voor de volksgezondheid.
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan razendsnel. Binnen twee generaties zijn we van de boeren Korevaar en Volders, via de leraren Arie & Wupke, bij IT’er Arjen aanbeland. Zouden mijn opa’s en oma’s nog hebben geleefd, dan hadden zij echt niet meer begrepen waar hun kleinzoon, zittend achter een computer, zijn geld mee verdiend.
Het theater is Pro’98 veel waard. In de commissievergadering vroeg Fiep Tapper namens de vrijwilligers wat voor theater wij willen. Pro’98 heeft cultuurbeleving hoog in het vaandel staan. Cultuur en zeker podiumkunst verrijkt, inspireert, verwondert, houdt ons soms een spiegel voor, helpt ons onszelf te verplaatsen in anderen en het biedt ontspanning.
Het was even stil, maar het onderhoud van het Schaffelaarsebos door het Gelders Landschap heeft opnieuw geleid tot schriftelijke vragen van de VVD. Het is dus weer hoog tijd om even de feiten op een rij te zetten.

Naar aanleiding van een vacature van het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld stelt onze fractie onderstaande schriftelijke vragen: In de Barneveldse Krant en in het Reformatorisch dagblad stond op 4 maart...

In 2008 zat de gemeenteraad bij elkaar om het evenementenbeleid 2010-2014 vast te stellen. Inspreker Cor Wiesnekker van het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten drukte de raad toen op het hart om nieuwe initiatieven niet te veel af te schrikken met regels. In het evenementenbeleid 2016-2020 zijn de regels nog wat verder aangescherpt.