We beleven vanavond het sluitstuk van Columbizpark. Een project met een lange, bewogen geschiedenis. En met een zeer teleurstellende afloop. Dat willen we niet bij hamerslag, dus zwijgend afdoen.
Met het voorstel, zoals het college dat heeft aangepast n.a.v. de commissievergadering, kan Pro’98 uit de voeten. De beslispunten zijn uitgebreid en aangepast, het traject is verduidelijkt en ook het benodigde budget is globaal onderverdeeld. De Windvisie, die de raad eerder vaststelde, vormt nu een, wat u noemt, “belangrijke inbreng” voor het uit te voeren onderzoek. Voor Pro’98 vormt de Windvisie de basis. Maar we willen niet twisten over de formulering. Onze afdronk is dat we met het college redelijk op één lijn zitten.
Zo’n gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan is met z’n visie, ambities, speerpunten en maatregelen zo omvangrijk dat je vooraf denkt: waar te beginnen en wat te bespreken? Waar te beginnen werd me makkelijk gemaakt met de kop in de BK van afgelopen dinsdag: ‘Doorbraak in lobby A1/A30’.
Als je ruimte wilt geven aan ontwikkeling, en tegelijkertijd de vitaliteit en omgevingskwaliteit van het buitengebied wilt handhaven wordt het raar wanneer je dat in de gemeente zus doet, en in de buurgemeente weer zo. Dan creëer je een oneven speelveld voor ondernemers dat op zich vreemde consequenties kan hebben.

Naar aanleiding van het bericht over de bomenkap aan de Van Zuijlen van Nieveltlaan hebben we de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W:   Geacht College, Op grond van artikel...

Tijdens mijn vakantie in Schotland liep ik tegen de bovendorpel van een kerk aan. De ruïne uit de 14e eeuw stond daar al een tijdje in alle rust, maar bracht mij, eeuwen later, alsnog tot stilstand.
Het begon allemaal met de vraag hoe we onszelf en onze medeburgers zover konden krijgen een extra stap te maken in afvalscheiding, in van afval grondstof maken, in plaats van andersom. Daar zijn een aantal methodes voor, en de wethouder heeft een aantal al in gang gezet. Wij zijn blij in de cijfers terug te zien dat we met z’n allen de goede kant uit gaan. Maar het kan altijd nog beter.