FIJNE ZOMER ALTIJD IN DE BUURT
Vanavond geven we dan toch nog een klap op de Concept RES. Vertraagd, en dat is jammer, want tijdens die vertraging zijn er toch weer Megatonnen CO2 teveel uitgestoten. Maar we kunnen er begrip voor opbrengen dat er een keuze is gemaakt voor de gezondheid op korte termijn tegen gezondheid en welzijn op de lange termijn.
Het Milieueffectrapport, zoals we dat eerder dit jaar behandelden, heeft qua reputatie een schade in te halen. Zo zou je tenminste moeten geloven wanneer je de vele opmerkingen leest als zou de Commissie MER daarover een vernietigend oordeel hebben gesproken, er geen spaan van heel laten, en wijzen op tal van tekortkomingen.
Op het parkeerterrein tussen De Vogelhorst en de Gereformeerde Gemeente beginnen we ons zwerfvuilrondje Veller. Er zijn blijkbaar nog steeds mensen die niet weten dat hun sigaret slecht voor de gezondheid is, maar ook niet dat het filter is gemaakt van plastic. Deze verdwijnt gemakkelijk uit de hand, maar niet uit het milieu. 
We zijn inmiddels enkele jaren bezig met wat we de energietransitie zijn gaan noemen. In de gesprekken over het overstappen naar nieuwe, andere vormen van energie valt op dat die nogal eens ontaarden in pittige debatten, in het bijzonder wanneer het om windenergie gaat. Daarom is het wel zinnig om nog weer even op een rij te zetten waarom we eigenlijk met die energietransitie bezig zijn, en waarom dat zo belangrijk is.
Barneveld 2050 Beste raad, geacht college, voorzitter, Omdat uw college ons een brief heeft gestuurd, bedacht ik me dat het wel aardig zou zijn u een brief terug te sturen. Niet eentje over punten of komma’s, maar een brief met een wat breder perspectief. We hebben vanavond immers weinig om bij te sturen omdat u ons door alle onzekerheden, enkel wilde ‘informeren’. In aanloop naar de begroting hopen wij op meer duidelijkheid vanuit Den Haag. Wat in de huidige Corona-tijd, ook voor hen, geen gemakkelijke opgave zal zijn.
Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft de Gemeente Barneveld op 4 juni meegedeeld dat zij voornemens is om de Gemeente Barneveld en de Gemeente Scherpenzeel een ‘open overleg’ te laten starten om tot een herindeling van beide gemeenten te komen. Tot dat moment kwam het nieuws vooral van de andere kant van de Nattegatsloot, vanuit het Scherpenzeelse. Het College viel daar op de vraag over zelfstandigheid. Het daaropvolgende college van Scherpenzeel ging vervolgens pal voor zelfstandigheid staan en vergat het scenario fusie met Barneveld überhaupt te onderzoeken. Maar met deze mededeling vanuit de provincie is onze gemeente nu ook aan zet.
Voor ons ligt een raadsvoorstel. Een raadsvoorstel dat tot doel heeft een bomenverordening in te stellen ter implementatie van het bomenplan van LB. Zo’n voorstel valt te beoordelen langs twee sporen, naar de inhoud en naar de vorm. Over de inhoud valt ons op dat, ondanks de goede woorden over biodiversiteit in de inleiding, het in het eigenlijke voorgestelde raadsbesluit uitsluitend over het behoud van bomen gaat. En dan, de bijlage lezend, vooral vanwege de esthetiek, want in dat plan worden zelfs de kroondiameter en hoogte als criteria bij vervanging vastgelegd.
Toen we twee weken geleden dit stuk bespraken in de commissie viel het me op dat het grootste deel van de toegewezen tijd werd besteed aan één enkel onderdeel van het plan, het besluit om met de huidige handelwijze bij de papierinzameling te stoppen. We kunnen ons erg goed voorstellen dat zo’n besluit de organisaties die het betreft in deze tijden, waarin toch al veel op slot zit, heeft overvallen. Een dergelijke beweging moet je niet, en kún je niet gewetensvol maken, zonder daar de betroffenen de tijd te gunnen in te sporen op de nieuwe situatie. Wij hebben er vertrouwen in dat hier een oplossing in gevonden wordt.
Met een helder geformuleerde zienswijze, maakt het college wat de fractie van Pro’98 betreft duidelijk, waarom wij niet kunnen instemmen met de bijdrage van de gemeente Barneveld aan de OddV.
Niet alleen de afgelopen maanden, maar juist ook de komende maanden zullen nog uiterst onzeker zijn voor onze horeca. De horeca in onze gemeente biedt kwaliteit en is veelzijdig. Ook de initiatieven die door een aantal horeca ondernemers tijdens de Coronacrisis zijn geïnitieerd zijn veelbelovend en bevestigen het rijke aanbod aan horeca wat wij in de gemeente hebben. Iets om heel trots op te zijn.