“Gaat het nu nog steeds over dat zand, dat was toch schoon?” “Wat heeft de gemeente er nu nog mee te maken, dit is toch iets tussen het OM en Vink?” Zomaar twee vragen die ik steeds vaker om mij heen gesteld hoor worden als de zandkwestie weer eens de Barneveldse Krant haalt. Ik probeer dan uit te leggen dat het al lang niet meer over de volksgezondheid gaat, maar om de rol van de Raad en het college en dat de Raad hier een onafhankelijk onderzoek over heeft laten uitvoeren. Met dit antwoord verdwijnt dan vaak de interesse en wordt er vervolgens diep verzucht; “dus er is niets aan de hand, maar het gaat er nog steeds over."
De jeugd heeft de toekomst. In onze gemeente volgt meer dan 20% van de bevolking een vorm van onderwijs. Onderwijs is belangrijk om mee te kunnen doen, want dit ontwikkelt de sociale vaardigheid en bevordert verbinding en dialoog.
Vandaag is het de tiende van de maand, en dus de trekking van de Staatsloterij. Ik zal ongetwijfeld achterblijven met het idee dat ik door deelname goede doelen steun, want de kans op winst is verwaarloosbaar.
De helft minder CO2 Dat is het doel van het Parijs-akkoord waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd, en ook het doel van het onlangs gesloten Nederlands Klimaatakkoord. Dat betekent dat we met zijn allen nog zo’n 10 jaar hebben om een drastische reductie te bereiken in de uitstoot van broeikasgassen en de transitie naar duurzame wijzen van energieopwekking.
Het is een fascinerend stukje tekst, het voorliggende memo. Samenvattend, door de toegenomen hoeveelheid schriftelijke en technische vragen is de bedrijfsvoering van de gemeente Barneveld in het gedrang gekomen. De Gemeenteraad van Barneveld die door haar acteren het ambtenaren moeilijk maakt om haar reguliere taken uit te voeren.
Op een mooie zomeravond, zittend op het terras van één van onze Barneveldse cafés of restaurants, komt het laatste rondje soms iets te vroeg. Liever zou je nog even buiten blijven zitten, in plaats van naar binnen te verhuizen…
Wij hebben als gemeente grote ambities als het gaat om verduurzaming. De realisatie daarvan vraagt om grote organisatorische inspanningen, maar zeker ook om concrete resultaten. De garantstelling voor Coöperatie Voorthuizen Duurzaam levert een bijdrage aan beide doelen. Organisatorisch steunen we als gemeente dit initiatief financieel, concreet betekent dit dat er zonnepanelen geplaatst zullen gaan worden, die zonder gemeentelijke ondersteuning niet gerealiseerd zouden zijn.

Het is lastig om kort na een uitspraak alle overwegingen te bestuderen die de rechters hebben geleid tot het vonnis in de zaak van de pluimveehouders tegen de Staat. We...

Vanavond mag ik namens Pro’98 het woord voeren bij een van de belangrijkste besluiten van het jaar, de kadernota. Een hele eer, vond ik, maar wat bleek vorige week uit een opiniestuk in de Barneveldse krant; de besluiten zijn al lang genomen en de discussie is al gevoerd. Gooi daar nog termen als voorgekookt en gebrek aan transparantie bij, en de onderbuik is gevoed. Voorzitter, ik hoop dat we vandaag goed luisteren naar elkaars argumenten, elkaar soms ook kunnen overtuigen van onze standpunten en het tegendeel kunnen bewijzen.
Sinds afgelopen jaar is Pro’98, na twaalf jaar oppositie, onderdeel van het gemeentebestuur. De Pro contouren (dynamisch, duurzaam en dichtbij) zijn duidelijk zichtbaar in het nieuwe beleid, mede dankzij onze wethouder Andre van de Burgwal.