Ik heb me in december flink geërgerd aan de toon van de schriftelijke vragen van de VVD over de bomenkap in het Schaffelaarsebos. En aan de zakelijke en korte beantwoording van het college te lezen, ben ik niet de enige.
Het jaar 2016 zal ik niet gauw vergeten. En ik denk heel veel mensen niet. Het was zo’n jaar dat je dacht “erger dan dit, kan het niet” en dat het dan toch nog erger kan.  De vreselijke aanslagen, de verkiezing van Trump, de Brexit, het Oekraïne-referendum, de gebeurtenissen in Turkije, de afschuwelijke beelden uit Syrië en de enorme vluchtelingenstroom.

De radio-actie Serious Request vormde ook dit jaar weer een mooie opmaat naar de feestdagen. Aan het begin van deze actie is het altijd weer spannend. Zou het succes van eerdere edities opnieuw gerealiseerd kunnen worden? ‘s Maandags zette Barneveld zijn beste beentje voor en 's avonds straalde er een prachtig ei, in beeld gebracht vanaf onze toren! Helaas blijft deze avond vooral in herinnering als de avond van de vrachtwagen en de Berlijnse kerstmarkt.

De campagne ‘samen sterk tegen pesten’, de sport- en spel bus en kasten in de wijken, jongerenwerk in trefpoint en villa29, het begeleiden van docenten op de basis scholen voor een goede gymles, schooljudo,
Mijn voornemen was om te proberen niet te negatief te zijn over dit raadsvoorstel. De sprekers voor mij hebben daar al voldoende over gezegd. Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft onze fractie al duidelijk gemaakt hoe wij staan tegenover het onderwerp Internationaal beleid.
De commissievergadering Grondgebied heeft dit punt onder voorbehoud van nadere informatie goedgekeurd voor behandeling vandaag. Afgelopen week zijn er een aantal aanpassingen gedaan naar aanleiding van vragen vanuit de commissie. Tegelijkertijd is ook gesproken over de procedure met een raadsbesluit, inspraak en daarna weer een raadsbesluit. We nemen als raad over het algemeen niet binnen enkele maanden twee maal een raadsbesluit over hetzelfde onderwerp.
Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Het gaat om privacy, comfort, veiligheid, en zeker ook betaalbaarheid en duurzaamheid. Wonen is één van de belangrijkste onderwerpen voor een gemeenteraad. Dat we dat onderwerp serieus nemen bleek wel uit het feit dat er tot twee keer toe uitvoerig in de commissie over deze Woonvisie werd gesproken. Eén ding bleef me daarvan trouwens zeker bij: een relativering bij deze, op zich belangrijke, Woonvisie en onderliggend onderzoeksrapport. Wat voorligt is, om met de wethouder te spreken, niet de enige werkelijkheid. Onderzoekers worden soms met wensdenken geconfronteerd. En de woningmarkt verandert ook snel. Alle reden de vinger aan de pols te houden en zo nodig snel op ontwikkelingen in te spelen.
In 2019 hebben we een Omgevingswet die alles over ruimte en milieu omvat, en daarnaast geheel nieuwe spelregels voor de bevolking zal geven. Het feit dat deze ene wet reeds 4 AMvB’s heeft en nog 10 ministeriële regelingen krijgt plus een provinciale verordening, geeft de complexiteit aan.
Monique Rosbergen, fractievoorzitter van Pro’98, legt in de raadsvergadering van 1 februari 2017 haar raadslidmaatschap neer. Zij vindt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie en haar betrokkenheid als (wereld)burger op een andere manier in te zetten. Zij wordt als fractievoorzitter opgevolgd door Arjen Korevaar, die vanaf 2010 lid is van de fractie van Pro’98.
Deze voorliggende begroting is eigenlijk maar een saai en stoffig stuk. U kent onze partij inmiddels een beetje en weet dat wij er niet voor terugdeinzen om dergelijke materie eens flink door te pluizen. Maar ik zal het u alvast verklappen, we hebben dit jaar geen verrassingen kunnen ontdekken in dit stuk... helaas op sommige punten ook nog geen verbetering. Ik sta dadelijk bijvoorbeeld nog maar eens stil bij de railterminal, in Zuid-Afrika noemen ze een dergelijke constructie overigens een spoor terminale. En het razendsnelle internet voor het buitengebied, we spraken er al vaker over, maar echt snel gaat het nog steeds niet. Bij deze onderwerpen gaat uw hart sneller kloppen, maar gaat uitvoering gepaard met flinke vertraging.