In de media

Wij moeten met elkaar een besluit nemen over de vestiging van een voorziening voor gastarbeiders en dat doen wij vanavond niet alleen op basis van ruimtelijke argumenten, maar we toetsen...

Sinds afgelopen jaar is Pro’98, na twaalf jaar oppositie, onderdeel van het gemeentebestuur. De Pro contouren (dynamisch, duurzaam en dichtbij) zijn duidelijk zichtbaar in het nieuwe beleid, mede dankzij onze wethouder Andre van de Burgwal.
Barneveld lijkt bruisend uit de crisis te komen. Zowel economisch, de werkloosheid daalt en de bedrijvigheid blijft zich ontwikkelen, maar ook demografisch. Het aantal inwoners groeit gestaag, nieuwe woningen worden in record tempo gerealiseerd. Dit heeft wel effecten op bereikbaar- en beschikbaarheid van voorzieningen en infrastructuur. Pro’98 ziet graag een integrale oplossing voor de oostelijke route, dus geen fasering maar de rondweg in één keer aanleggen. Over het hoofdpijndossier Columbizpark houdt het college voorlopig de kaken nog even op elkaar.

De meningen over al dan niet gratis parkeren in Barneveld zijn sterk verdeeld. Dat blijkt uit de peiling die Pro’98 heeft gedaan. Ongeveer de helft van de ruim 200 geïnterviewden zegt niet sneller naar het centrum te komen als er sprake zou zijn van gratis parkeren. De andere helft zegt dat wel te zullen doen of er in geval van gratis parkeren langer te zullen blijven. Online lagen de meningen anders. Van de circa honderd mensen die op die manier reageerden was meer dan driekwart voor een vorm van gratis parkeren. Bij elkaar opgeteld leert de peiling dat er een lichte meerderheid voor gratis parkeren is.

Het beleid in Barneveld is te conservatief-christelijk. Conservatiever dan de bevolking. Een lage opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen speelt daar een grote rol in, zo is de overtuiging van Monique Rosbergen, sinds 2006 lijsttrekker van Pro'98 én aanvoerster van de oppositie in de raad.

Uit de Barneveld Vandaag
BARNEVELD - “Dit is een landbouwplan’, zo kenschetste Aad Barendregt (Pro’98) dinsdag het nieuwe bestemmingsplan voor het Buitengebied. “Maar het buitengebied heet meer functies, steeds meer en die - recreatie, wonen, natuur, niet agrarische bedrijven - moeten met elkaar in evenwicht zijn.”

BARNEVELD – De gemeente Barneveld gaat op de gemeentepagina’s in de Barneveldse Krant onder het kopje kapvergunningen ook de herplantingsverplichting en het aantal te herplanten bomen vermelden, plus de locatie van de nieuwe bomen.

Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld