Nieuws uit de fractie

Mogen wij van de wolf verlangen dat ie vegetarisch wordt? Voor de mens worden er; 1.500 schapen, 5.900 runderen 41.000 varkens 47.000 kippen 1.6 miljoen vleeskuikens per dag geslacht in Nederland. In totaal gingen er in de...

Na 18 jaar inzet voor Pro’98, waarvan 14 jaar in de raad, kondigt Frank van der Lubbe zijn vertrek aan. Frank heeft zich de afgelopen 14 jaar met veel plezier ingezet in de raad, maar nu wil hij zich richten op andere dingen.
Henri Mulder treedt aan als nieuw raadslid van Pro’98. De jonge dertiger neemt 7 februari plaats op de zetel die Frank van der Lubbe op hetzelfde moment opgeeft. Mulder is breed geïnteresseerd en toegewijd aan de samenleving als geheel. Zijn grootste betrokkenheid ligt bij armoede, wat hij het liefst helemaal uit onze gemeente zou bannen. De afgelopen jaren zette hij zich hier al tegen in, als commissielid. Maar nu kan hij aan de slag als raadslid.
Pro’98 strijd voor een groen Barneveld, met betaalbare woningen, waar iedereen mag zijn wie hij is. We staan voor zondagsvrijheid en een sterke culturele sector in onze gemeente. Wil jij bijdragen aan de missie van Pro’98? Kom besturen! Een bestuursfunctie bij Pro is gezellig, afwisselend en niet tijdintensief. De uitdaging voor het nieuwe jaar. Het maakt niet uit of je 17, 37 of 67 bent: jouw talent en toewijding is meer dan voldoende. Deze bestuursfunctie is jouw kans om je actief in te zetten voor Pro’98 en bij te dragen aan een mooi verkiezingsresultaat in 2026.
Allereerst complimenten voor het Integraal Veiligheidsplan en de mooi verlopen en druk bezochte veiligheidsdag. Vanavond wil ik het graag over een onderwerp hebben dat uit de enquête op die veiligheidsdag naar voren kwam en ook beschreven staat in het Veiligheidsplan als maatschappelijke trend. Zoals wij in de commissie al hebben aangegeven viel het ons op dat onze inwoners op de enquête bij het onderwerp: ‘Belangrijkste zaken met betrekking tot veiligheid die door de gemeente opgepakt moeten worden’ vaak polarisatie hebben aangegeven. Polarisatie wordt zelfs als 3e thema genoemd dat als eerste aangepakt moet worden.
Wat is het mooiste gezicht op het voetbalveld, dat is SDVB uit Barneveld, aldus de beginwoorden van het clublied van SDVB uit 1977. Graag had ik het vanavond in mijn bijdrage over het voetbal gehad en hoe belangrijk het is dat met dit voorstel er eindelijk uitbreiding gerealiseerd kan worden en kinderen die nu nog op een wachtlijst staan straks kunnen sporten. Dit raadsvoorstel geeft aanleiding om mijn verhaal toch kritischer in te steken.
Pro’98 blikt bij deze begroting eerst terug, voordat we vooruitkijken. Dus ik begin met een stukje reflectie op 2 jaar begrotingscyclus met het huidige college. Dat begon in 2022 rooskleurig: “Een solide verhaal voor de lange termijn”. Oke op een klein foutje na. Maar geen zorgen, aldus de wethouder afgelopen januari, al ziet hij het liefst een verlaging van de schuldpositie. Nog een paar maanden later blijkt onze financiële positie “een mega uitdaging” te zijn. Geen paniek, wel urgentie, alles is bespreekbaar en niets is heilig, aldus de wethouder financiën…. Maar gelukkig zijn we inmiddels weer drie maanden verder en mogen de schulden weer verder oplopen van dit college en is er alle tijd om “de financiën voor de toekomst houdbaarder te maken” Einde citaat.
De bruggen waar we vanavond over besluiten zijn van het soort noodzakelijk kwaad. Ze zijn functioneel, hebben een glad laagje asfalt, we rijden er dagelijks overheen, maar je hoort er nooit iemand over. Totdat ze dicht moeten, dan ga je ze opeens waarderen.
De vragen die wij samen met BI, het CDA en de VVD hebben gesteld over wat er vorige week is gebeurd rondom de verhuizing van oa de Oranjevereniging Voorthuizen, zijn volgens mij helder en het is aan het college om die straks te beantwoorden. Laat ik onze drie doelstellingen voor vanavond ook gelijk maar helder schetsen:
Laat ik beginnen met wat nuancering vooraf. In de commissie bespreking sprak ik uit geschrokken te zijn van de tekst uit de extra bijlage, maar nu ik iets meer leestijd heb gekregen kan ik stellen dat de schrik over is, maar deze plaatsgemaakt heeft voor bezorgdheid en zijn er nog wat belangrijke vragen onbeantwoord.