Nieuws uit de fractie

Gemeente en plaatselijke ondernemers moeten met elkaar in gesprek blijven over een toekomst na corona. Deze oproep werd woensdagavond breed gedeeld in het digitale raadstafelgesprek van de gemeenteraad met plaatselijke ondernemers. Wat is er op korte en langere termijn mogelijk in de winkelcentra? Welke activiteiten mogen straks weer? En hoe pakt de pandemie uiteindelijk uit voor de winkelbezetting in onze gemeente?
Naar aanleiding van de beantwoording van de gedeputeerde staten van Gelderland d.d. 23 maart 2021 en de reactie in de Barneveldse Krant van het college d.d. 29 maart 2021 heeft de fractie van Pro’98 een aantal vragen en bedenkingen over het vervolgtraject. Deze vragen en bedenkingen willen wij alvast het college ter overweging meegeven, voordat wij op 7 april in de commissie samenleving over het behoefte onderzoek railterminal gaan praten.
Gisteren waren de landelijke verkiezingen. Ik deed gisterochtend een oproep op social media om te stemmen voor positiviteit. Te kiezen voor een partij de verbindt en zoekt naar oplossingen in plaats van een partij die alleen maar problemen benoemt en uitvergroot.
Deze Woonvisie, en zeker de wijze waarop dit document tot stand kwam, is een goed voorbeeld van hoe het moet. Raad en college gaven op een vroeg moment aan waar de prioriteiten liggen. De invulling volgde in nauw overleg met Woningstichting, huurdersvereniging, zorg- en welzijnsorganisaties, marktpartijen, jongerenraad en andere organisaties. Zo maak je beleid dat draagvlak heeft!
Misschien is het goed om even terug te kijken naar wat we hadden en te kijken naar wat we nu hebben en straks gaan krijgen. 4 jaar geleden alweer heeft Pro’98 dorpspromotie en evenementenbeleid op de kaart gezet door middel van een discussienota en aangenomen motie. Evenementenbeleid bestond enkel uit “wat mag er niet” en dorpspromotie was zo breed ingezet en tegelijkertijd versplinterd, dat niemand er echt blij van werd.
Pro’98 heeft er op aangedrongen om dit jaar het gesprek aan te gaan over de toekomst van onze gemeente. Daar hebben wij belangrijke keuzes in te maken. Vanavond hebben wij met de gemeenteraad daar de aftrap voor genomen met als aanleiding de Omgevingswet en de Omgevingsvisie die we moeten vormgeven.
Beste Asje, Namens de Barneveldse gemeenteraad mag ik jou vanavond toespreken. De avond van jouw afscheid is anders dan jij je er misschien van tevoren van hadden voorgesteld. Aanvaarden en er het beste van maken, zei jij zelf in 1 van jouw columns in de Barneveldse Krant. Dat geldt ook voor deze avond waarin jij na negen jaar afscheid neemt van het burgemeestersambt.
Pro’98 is blij dat de provincie Gelderland helderheid heeft gegeven over hun visie op de toekomst van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Als de Provinciale Staten, minister, Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, dan zullen beide gemeenten samen één gemeente gaan vormen. Daar moeten wij dan ook serieus rekening mee houden en ons goed op voorbereiden.
Landelijk en regionaal is er volop aandacht voor de vraag hoe ons land er in  de toekomst uit moet zien. Waar is ruimte voor wonen, infrastructuur, natuur, economie, energie en landbouw. En vooral, hoe verdelen we die schaarse ruimte?
Het had drie jaar geleden niet veel gescheeld of het Schaffelaartheater was in Gooische handen gevallen. Daar was een marktpartij opgestaan die gouden bergen beloofde aan het toenmalige gemeentebestuur. Toen al bleek de weerbaarheid en wendbaarheid van ons Barneveldse theater groot.