Nieuws uit de fractie

Het voorstel waar we nu over spreken kan op de volledige instemming van de fractie van Pro’98 rekenen. De coronacrisis raakt ons allemaal en de inzet van deze middelen om steunmaatregelen te treffen of activiteiten uit te voeren om het sociale en mentale welzijn van jong en oud te bevorderen in deze tijd is enorm belangrijk.
Pro’98 was van meet af aan zowel aarzelend als positief kritisch over de financiele consequenties van de verhuizing van Flying Bikes. Niet over de verhuizing zelf, laat dat duidelijk zijn. De wens van de fietscrossclub leeft al vele jaren en is terecht. Niet alleen vanwege groei van de club, maar ook gezien de overlast die de crossbaan op de huidige plek veroorzaakt. Die crossbaan hoort daar niet.
Weet je het nog, de zandkwestie? Kostte een jaar en lijkt voorlopig uit te zijn gegaan als een nachtkaars. Toen kwam corona, een crisis van een totaal andere orde. Nu waren niet alleen wij politici, maar alle inwoners van onze gemeente druk met die ene vraag, ‘hoe komen wij hier weer van af?’ Van grote onzekerheid gingen we naar frustratie en uiteindelijk naar wat we hopelijk een definitieve oplossing kunnen noemen; vaccinaties. Maar wat duurt het wachten dan toch lang…
Ik zal het u maar bekennen: ik ben een miezer, een pauper. Tenminste, toen ik ter voorbereiding op dit agendapunt de commissievergadering terugkeek bekroop mij dat gevoel.
“Gaan de openbare scholen in Barneveld straks ook echt allemaal één voor één verdwijnen? Willen we dit voorkomen dan moeten we met een centrale aanpak komen.” Die boodschap gaf algemeen directeur Luuk Schumer van Eem-Vallei Educatief, de stichting voor openbaar basisonderwijs in onder meer Barneveld, enige tijd terug.
BARNEVELD - Monique Rosbergen is oud-fractievoorzitter van Pro’98. Onder haar leiding heeft de fractie van Pro’98 zich rond 2008 ingezet om openbaar voortgezet onderwijs mogelijk te maken in Barneveld. Dat was en is nog steeds belangrijk volgens Monique: ‘Ik vind dat er iets te kiezen moet zijn.’
U heeft het de afgelopen jaren ongetwijfeld meegekregen dat Pro’98 warm voorstander is van de komst van Openbaar Voortgezet Onderwijs in onze mooie gemeente. Sterker nog, wij voelen de noodzaak daartoe, want ook in onze gemeente moeten ouders en leerlingen de mogelijkheid hebben om een school te kiezen die bij hen past.