Nieuws uit de fractie

Het gaat niet goed op de Nederlands woningmarkt. De berichten die we hierover bijna dagelijks lezen liegen er niet om. Klaas Knot bijvoorbeeld, hoogste baas van De Nederlands Bank, sprak vorige week van (citaat) “volstrekte tweedeling op de Nederlandse huizenmarkt tussen mensen die een huis hebben en degenen die er één ambiëren”.
Barneveld telt volgens dit voorstel zo’n 700 tot 800 arbeidsmigranten, voornamelijk uit Midden en Oost Europa. Een fors aantal, dat alleen maar toeneemt. Deze migranten hebben niet alleen recht op goede arbeidsomstandigheden. Ook verdienen zij verantwoorde huisvesting. Iets, waar het helaas nog wel eens aan ontbreekt.
Ruim twee jaar geleden debatteerden we hier met volle tribunes over een proces dat, na het vaststellen van de NRD vorig jaar, heeft geleid tot het procesmemo dat nu voorligt. Vóór de commissie en de raad van december 2017 hadden wij, samen met de ChristenUnie duidelijk aangegeven dat we bepaald tégen het plaatsen van turbines in het Natura2000 gebied zouden zijn.
U kent Pro’98 als een partij die ruimte voor elkaar hoog in het vaandel heeft staan. Ruimte voor de ondernemer om ook op tweede feestdagen te kunnen ondernemen is voor ons een vanzelfsprekendheid.

Barneveld – Energietransitie, van het gas af, klimaatneutraal – zomaar wat termen die in de afgelopen tijd regelmatig voorbijkwamen. Wat betekenen die termen voor u als bewoner van een huis?...

In een eerste aanzet tot deze bijdrage was ik eigenlijk van plan geweest om onze bijdrage van oktober letterlijk te citeren. Als een retorisch grapje, maar wel met een ondertoon van ernst. Want de boodschap van Pro’98 is consistent: 1. Voor het halen van onze duurzaamheidsdoelen is windenergie noodzakelijk. 2. Voor het vinden van geschikte locaties daarvoor kijken we naar de hele gemeente, zonder uitzonderingen.
Ik zie een aandoenlijk beeld voor me. Een groep veertig plussers die jaarlijks braaf een verlenging van hun gedoogbeschikking aanvragen om wekelijks samen een biertje te kunnen drinken. Dit omdat ze die nou eenmaal ooit tot gedoogkeet zijn benoemd. Beleid van tien jaar geleden wat zijn vruchten heeft afgeworpen. Er zijn er nog maar vijf van over. Nog een paar jaar en onze gemeente is keetloos.. Ook wel passief uitsterfbeleid genoemd. En terwijl we al tien jaar heel passief uitsterfbeleid toepassen, komen er in de tussentijd heel actief allemaal keten bij in onze gemeente. Alleen die kennen we officieel niet.
“Mama, na mijn verjaardag was dit de leukste dag van het jaar!” Er ligt een goede begroting. Een duidelijke weergave van dat wat wij of eigenlijk jullie, in mijn afwezigheid, tijdens de afgelopen kadernota-vergadering met elkaar hebben vastgesteld. Het is heel plezierig voorzitter vanaf een afstandje te mogen ervaren dat een fractie ook dan prima blijft draaien. Waarvoor vanaf hier mijn complimenten aan Frank en als we dan toch bezig zijn met uitdelen, ook aan de afdeling financiën, de voorliggende cijfers zitten goed in elkaar.