Nieuws uit de fractie

Mag ik beginnen met zeggen dat Pro’98 het super tof vindt hoe er ruimte wordt gegeven aan een ecologisch, duurzaam project zoals beschreven in dit bestemmingsplan. Zulke initiatieven kunnen we alleen maar toejuichen. Maar ook vinden we dat er ruimte moet zijn om goed te luisteren naar de andere signalen uit de Glind.
Allereerst wil ik de wethouder bedanken. Doordat zij tijdens de commissie zo onduidelijk bleef, is dit geen hamerpunt en hebben we nu allemaal mooie raadsbijdrages gehoord. Ik ben zondag nog even met mijn zoon langs de nieuwe locatie gereden. En het is mooi om te zien hoeveel de pumptrackbaan die er al wel ligt, wordt gebruikt en dus voor iedereen toegankelijk is. Goed dat de flying bikes door kunnen!
In discussies over dit thema wordt regelmatig een poging gedaan om dat wat meetbaar is, te maskeren, te betwijfelen en te betwisten. Voorzitter, de Kritische Depositiewaarde is het enige instrument dat wij in Nederland hebben om de stikstofdepositie in onze natuur in kaart te brengen. Dat gaat niet op de vierkante meter nauwkeurig, lokaal zijn er uiteraard onzekerheden.
Dit is de tweede keer dat wij als raad spreken over een AZC. De eerste keer was de gedachte, als we regie willen houden als gemeente, dan moeten we zelf initiatief nemen. Met een voorziening voor 300 mensen is het college aan de slag gegaan. Op zoek naar een vorm en een plek.
Ricardo Brouwer (Leeuwarden 1991), is al iets langer dan een jaar voorzitter van COC Midden-Gelderland. Het COC is een belangenorganisatie voor LHBTIQ+-personen, die al sinds 1946 bestaat in Nederland en nu zeventig jaar in de regio Midden-Gelderland. Ricardo gaat onder andere in gesprek met wethouders, raadsleden en burgemeesters om de positie van LHBTIQ+-personen te versterken.
Een belangrijke stap in de energietransitie is het gaan gebruiken van duurzame energie. Elektriciteit opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen en met wind. Pro'98 vindt het dan ook een stap in de goede richting dat de gemeente, met dit plan, duurzaam transport wil gaan stimuleren.
Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Doe maar gewoon normaal. Zo maar wat kreten die ook in het Barneveldse niet onbekend zijn. Maar wat is dan normaal? Vaak zijn mensen bang voor wat ze niet kennen. Terwijl we toch ook niet om de verschillen heen kunnen. Zo ziet iedereen er anders uit, zijn er verschillen in leeftijd, achtergrond, cultuur, geaardheid, overtuigingen enzovoort. Daarom hoort diversiteit vanzelfsprekend te zijn. Om diversiteit ook vanzelfsprekend te maken, moeten we aan de slag met inclusie. Inclusie gaat over de vraag hoe we dan omgaan met die verschillen. Inclusie is niet woke of overgevlogen uit de Randstad. Inclusie is simpelweg het tegenovergestelde van discriminatie. Het gaat over jou en mij. Over de vraag hoe we samen mensen kunnen zijn. Ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen, ongeacht deze verschillen. Hoe gaan we om met tegenstellingen, met vreemden, met emoties en conflicten, met privileges, met in- en uitsluiting en met macht en onmacht?
Het voorliggende stuk was werkelijk een grote uitdaging om te doorgronden. Daar wilde ik even mee beginnen. Gelukkig mocht ik al mijn vragen kwijt bij de ambtelijke ondersteuning en kon zij mij in begrijpelijke taal uitleggen wat nou sloopmeters, de marktwerking hiervan en betaalplanologie inhoudt. Daar zal ik u verder niet mee vermoeien. Wel zijn er drie punten die ik onder de aandacht zou willen brengen.