Schriftelijke vragen

Wij hebben 21 augustus schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van vele klachten over het leerlingenvervoer. We hebben daarna mede op ons verzoek hierover gesproken in de commissievergadering, waarin de wethouder op het verzoek van Pro’98 aangaf te willen onderzoeken of het uit handen geven van de regiefunctie een van de oorzaken zou kunnen zijn van de problemen.

Naar aanleiding van het bericht over de bomenkap aan de Van Zuijlen van Nieveltlaan hebben we de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W:   Geacht College, Op grond van artikel...

Geacht College, Op grond van artikel 37 van de Organisatieverordening wil ik schriftelijke vragen stellen over het voorkomen van (te) hoge fijnstofconcentraties in de gemeente Barneveld en de (mogelijke) gevolgen voor de volksgezondheid.

Naar aanleiding van een vacature van het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld stelt onze fractie onderstaande schriftelijke vragen: In de Barneveldse Krant en in het Reformatorisch dagblad stond op 4 maart...

De fractie van Pro’98 heeft, bij toeval, kennisgenomen van een presentatie (1) met betrekking tot de luchtkwaliteit in Regio de Vallei. Deze presentatie is begin februari 2016 door ambtenaren van de omgevingsdienst gegeven in VNG verband, onder de vlag van de Regio FoodValley.

Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 37 stel ik u namens de fractie van Pro’98 schriftelijke vragen naar aanleiding van uw vooralsnog niet-openbare memo inzake deelname van de gemeente Barneveld aan een missie naar Iskan (Korea).

In augustus 2013 is er discussie ontstaan over het gebruik van glyfosaat als onkruidbestrijdingsmiddel door de gemeente Barneveld. Het bestanddeel glysofaat wordt in verband gebracht met de ziekte van Parkinson, zenuwziekten, hormoonverstoringen en diverse soorten kanker. De Barneveldse Krant heeft destijds een inventarisatie gedaan onder de politieke partijen in de gemeente Barneveld en hieruit bleek dat een ruime meerderheid het college verzocht hiermee op te houden al vanaf 2014. 

Geacht College,

Graag wil de fractie van Pro'98 vragen stellen in het kader van artikel 37 van de organisatieverordening naar aanleiding van het interview met Luuk Esser, jurist-onderzoeker voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, in de Barneveldse Krant van zaterdag 8 maart 2014.

Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld