Weblogs

Het gaat al jaren slecht met de wespendief op de Veluwe. Dat ligt niet aan windmolens, want die zijn er in dit gebied nauwelijks. Minder voedsel (insecten) door onder andere gewasbeschermingsmiddelen en het ontbreken van loofbossen zijn de grote boosdoeners. Nestelen in Veluwse naaldbossen schijnt de wespendief vooral bij gebrek aan beter te doen. Doordat er vijf broedpaartjes ontbreken, ten opzichte van de norm van honderd, heeft de Provincie Gelderland nu voorlopig een streep gezet door de eigen duurzaamheidsambities. 

Zaterdag plaatste de Barneveldse Krant een opinie van Johan van de Krol, integraal veiligheidsdeskundige. Resumerend was zijn conclusie: ‘verdubbel het aantal IC-bedden en de problemen lossen zich vanzelf op’.

Het is vandaag de internationale Dag van de Biodiversiteit. Iedere dag is het wel de Dag van…, dus waarom is deze dan belangrijk? Waarom zou je aan de Dag van...

Met deze campagne probeert de overheid ons aan te spreken op onze eigen verantwoordelijkheid. En deels met succes. De eerste golf ligt achter ons. Helaas lijken we op dit moment weer terug bij af en zijn er eergisteren weer zwaardere maatregelen aangekondigd. We bevinden ons vanaf vandaag in een gedeeltelijke lockdown. De horeca is weer dicht, teamsport voor volwassenen kan voorlopig niet en in een congreszaal mogen niet meer dan 30 personen. Dit raakt veel Barneveldse ondernemers opnieuw hard. Het college van B&W heeft deze week aandacht gevraagd voor de actie aandachtvoorelkaar.nl. Het is belangrijk om in deze tijd aandacht voor elkaar te hebben. Pro’98 steunt deze oproep. Steun ondernemers, ouderen of juist de jongeren in je buurt en houd oog voor elkaar.
Op het parkeerterrein tussen De Vogelhorst en de Gereformeerde Gemeente beginnen we ons zwerfvuilrondje Veller. Er zijn blijkbaar nog steeds mensen die niet weten dat hun sigaret slecht voor de gezondheid is, maar ook niet dat het filter is gemaakt van plastic. Deze verdwijnt gemakkelijk uit de hand, maar niet uit het milieu. 
We zijn inmiddels enkele jaren bezig met wat we de energietransitie zijn gaan noemen. In de gesprekken over het overstappen naar nieuwe, andere vormen van energie valt op dat die nogal eens ontaarden in pittige debatten, in het bijzonder wanneer het om windenergie gaat. Daarom is het wel zinnig om nog weer even op een rij te zetten waarom we eigenlijk met die energietransitie bezig zijn, en waarom dat zo belangrijk is.
Progressief Barneveld is in absolute aantallen redelijk stabiel gebleven, -85 stemmen als we alle progressieve partijen optellen. Procentueel neemt het aantal echter af. De opkomstcijfers liggen in Barneveld zeven procent hoger dan in 2015. Deze nieuwe stemmers komen vooral terecht bij FvD, SGP en de ChristenUnie. De uitslag maakt het in de provincie moeilijker een redelijk beleid te voeren. Vooral nu er een partij in de Provinciale Staten bijkomt waarvan eigenlijk nog niemand precies weet waar ze met de provincie Gelderland naar toe willen.
In het verkiezingsprogramma van PRO’98 lees ik o.m. het beschermen van beeldbepalende en karakteristieke bomen, monumentale panden en houtwallen en bomenrijen. Als oud-bestuurslid en nog steeds actief lid van de Vereniging Oud Barneveld steun ik dit initiatief van harte. Het sluit naadloos aan op de doelstelling van Oud Barneveld: het behoud van historische monumenten en karakteristieke plekken.
In een persbericht laat Lokaal Belang weten niets te zien in appartementencomplexen op de hoek van de Schoutenstraat/ Thorbeckelaan, maar dat zij liever zien dat hier een park wordt ontwikkeld. Een op het eerste gezicht sympathiek voorstel, want meer bomen en meer groen en nog op grond van de gemeente ook, dus de politiek heeft hier wat over te zeggen! Op dat punt al een hele verbetering met eerdere discussies over landschapsbeheer.
Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld