Reflecteren op verkiezingsuitslag Provinciale Staten

Reflecteren op verkiezingsuitslag Provinciale Staten

Progressief Barneveld is in absolute aantallen redelijk stabiel gebleven, -85 stemmen als we alle progressieve partijen optellen. Procentueel neemt het aantal echter af. De opkomstcijfers liggen in Barneveld zeven procent hoger dan in 2015. Deze nieuwe stemmers komen vooral terecht bij FvD, SGP en de ChristenUnie. De uitslag maakt het in de provincie moeilijker een redelijk beleid te voeren. Vooral nu er een partij in de Provinciale Staten bijkomt waarvan eigenlijk nog niemand precies weet waar ze met de provincie Gelderland naar toe willen.

Opvallend is, zeker na de uitslag gisteren waarin veel stemmen zijn uitgebracht in de hoop op verandering, dat Nederlanders eigenlijk heel gelukkig zijn. Toch ervaart een grote groep kiezers ongemak, of is negatief over de toekomst van Nederland. Met die zorgen moeten alle politieke partijen aan de slag. Maar dit is zeker ook een opdracht voor Baudet en Forum voor Democratie zelf. Zij zullen samen moeten gaan werken in de Staten om de wensen en verwachtingen van hun achterban, welke dat in Gelderland dan ook moge zijn zonder een duidelijk programma en onzichtbare kandidaten, te realiseren.

Parlementaire democratie is verantwoordelijkheid nemen. Het succes van een verkiezing kun je niet zomaar in politieke effectiviteit vertalen. Mijn zorg is dat deze proteststemmers keer op keer teleurgesteld zullen worden. De argumenten waarmee zij nu voor Baudet kiezen, doen het goed als soundbites tijdens verkiezingen. Maar de vraag is nu hoe partijen gaan samenwerken op een manier zoals wij dat in Nederland gewend zijn en welke de basis vormde voor het geluk dat wij individueel bijna allemaal ervaren. Het sluiten van compromissen en het samenwerken in coalities hoort bij deze vorm van democratie. Lukt dat FvD niet, dan blijven deze kiezers, na LPF en PVV, ontevreden.

Duidelijk is dat er in Barneveld, met een grote christelijk-rechtse meerderheid, een sterk progressief geluid nodig blijft.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld