Auteur: Arjen Korevaar

Heeft de gemeente Barneveld de helihaven aan de Wesselseweg bewust mogelijk gemaakt? Dat is de vraag waar onze fractie mee zit. Als dit zo is, zou dit erg jammer zijn;...

Wij moeten met elkaar een besluit nemen over de vestiging van een voorziening voor gastarbeiders en dat doen wij vanavond niet alleen op basis van ruimtelijke argumenten, maar we toetsen...

We staan voor de grootste verbouwing van het buitengebied in 100 jaar tijd. Deze zal waarschijnlijk in minder dan tien jaar plaatsvinden. In onze gemeente zijn 520 agrariërs volgens de...

Dit voorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, mist iedere onderbouwing als het gaat om meegeleverde onderzoeken, maar geeft ook geen enkel ruimtelijk argument waarom afgeweken zou...

Mogen wij van de wolf verlangen dat ie vegetarisch wordt? Voor de mens worden er; 1.500 schapen, 5.900 runderen 41.000 varkens 47.000 kippen 1.6 miljoen vleeskuikens per dag geslacht in Nederland. In totaal gingen er in de...

Het gaat al jaren slecht met de wespendief op de Veluwe. Dat ligt niet aan windmolens, want die zijn er in dit gebied nauwelijks. Minder voedsel (insecten) door onder andere gewasbeschermingsmiddelen en het ontbreken van loofbossen zijn de grote boosdoeners. Nestelen in Veluwse naaldbossen schijnt de wespendief vooral bij gebrek aan beter te doen. Doordat er vijf broedpaartjes ontbreken, ten opzichte van de norm van honderd, heeft de Provincie Gelderland nu voorlopig een streep gezet door de eigen duurzaamheidsambities. 
Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld