Auteur: Arjen Korevaar

Suzanne Wassink legt haar taken als raadslid voor Pro’98 neer. Dit heeft zij burgemeester Jan Luteijn van de gemeente Barneveld laten weten in een persoonlijk schrijven. Na een zomer van overdenking heeft zij geconcludeerd dat zij er op dit moment niet in slaagt om haar werkzaamheden als raadslid op een gezonde en verantwoorde manier te combineren met haar taken voor haar gezin en haar baan.
Pro’98 is blij dat de provincie Gelderland helderheid heeft gegeven over hun visie op de toekomst van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Als de Provinciale Staten, minister, Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, dan zullen beide gemeenten samen één gemeente gaan vormen. Daar moeten wij dan ook serieus rekening mee houden en ons goed op voorbereiden.
Met deze campagne probeert de overheid ons aan te spreken op onze eigen verantwoordelijkheid. En deels met succes. De eerste golf ligt achter ons. Helaas lijken we op dit moment weer terug bij af en zijn er eergisteren weer zwaardere maatregelen aangekondigd. We bevinden ons vanaf vandaag in een gedeeltelijke lockdown. De horeca is weer dicht, teamsport voor volwassenen kan voorlopig niet en in een congreszaal mogen niet meer dan 30 personen. Dit raakt veel Barneveldse ondernemers opnieuw hard. Het college van B&W heeft deze week aandacht gevraagd voor de actie aandachtvoorelkaar.nl. Het is belangrijk om in deze tijd aandacht voor elkaar te hebben. Pro’98 steunt deze oproep. Steun ondernemers, ouderen of juist de jongeren in je buurt en houd oog voor elkaar.
Op het parkeerterrein tussen De Vogelhorst en de Gereformeerde Gemeente beginnen we ons zwerfvuilrondje Veller. Er zijn blijkbaar nog steeds mensen die niet weten dat hun sigaret slecht voor de gezondheid is, maar ook niet dat het filter is gemaakt van plastic. Deze verdwijnt gemakkelijk uit de hand, maar niet uit het milieu. 
Het is een fascinerend stukje tekst, het voorliggende memo. Samenvattend, door de toegenomen hoeveelheid schriftelijke en technische vragen is de bedrijfsvoering van de gemeente Barneveld in het gedrang gekomen. De Gemeenteraad van Barneveld die door haar acteren het ambtenaren moeilijk maakt om haar reguliere taken uit te voeren.
Op een mooie zomeravond, zittend op het terras van één van onze Barneveldse cafés of restaurants, komt het laatste rondje soms iets te vroeg. Liever zou je nog even buiten blijven zitten, in plaats van naar binnen te verhuizen…
Wij hebben als gemeente grote ambities als het gaat om verduurzaming. De realisatie daarvan vraagt om grote organisatorische inspanningen, maar zeker ook om concrete resultaten. De garantstelling voor Coöperatie Voorthuizen Duurzaam levert een bijdrage aan beide doelen. Organisatorisch steunen we als gemeente dit initiatief financieel, concreet betekent dit dat er zonnepanelen geplaatst zullen gaan worden, die zonder gemeentelijke ondersteuning niet gerealiseerd zouden zijn.
Zand, heel veel zand. Of eigenlijk grond, dit verhaal begon met grond. Bewoners van de wijken Veller en Eilanden-Oost zouden bovenop een stortplaats wonen aldus Zembla op 28 november.
Progressief Barneveld is in absolute aantallen redelijk stabiel gebleven, -85 stemmen als we alle progressieve partijen optellen. Procentueel neemt het aantal echter af. De opkomstcijfers liggen in Barneveld zeven procent hoger dan in 2015. Deze nieuwe stemmers komen vooral terecht bij FvD, SGP en de ChristenUnie. De uitslag maakt het in de provincie moeilijker een redelijk beleid te voeren. Vooral nu er een partij in de Provinciale Staten bijkomt waarvan eigenlijk nog niemand precies weet waar ze met de provincie Gelderland naar toe willen.

Voorzitter ik heb goed geluisterd naar de bijdrage van Lokaal Belang, met betrekking tot de toegevoegde informatie die na 9 november naar buiten zou zijn gekomen en betrekking heeft op...