Horselerweg: geen goede ruimtelijke ordening

Horselerweg: geen goede ruimtelijke ordening

Dit voorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, mist iedere onderbouwing als het gaat om meegeleverde onderzoeken, maar geeft ook geen enkel ruimtelijk argument waarom afgeweken zou moeten worden van de geldende regels. En dat zijn toch juist de afspraken waar wij als raad voorstellen op behoren te controleren?

Door een stuk op deze manier aan de raad aan te bieden kan de raad hier zelfstandig geen deugdelijk oordeel over vormen en dat vinden wij niet goed. Daaropvolgend de raad de vraag voorleggen om een verklaring van geen bezwaar af te geven, terwijl een goede inhoudelijke basis bij dit verzoek ontbreekt, is voor ons een brug te ver…

Door in te stemmen met dit verzoek zet de raad zichzelf buitenspel. Als er straks geen zienswijzen worden ingediend op dit plan, dan komt het niet meer terug bij de raad, ook al hebben wij op inhoud dit plan nog niet kunnen doorgronden.

In de commissie heeft Pro’98 gesproken over de ruimtelijke argumenten om met dit verzoek akkoord te gaan. Die zijn er niet.

Een zakelijk argument waar in het voorstel wel aan wordt gerefereerd, zijn afspraken die jaren geleden door het college met de pandeigenaar, en tevens grondbezitter op Puurveen-Zuid, zijn gemaakt. In de commissie heeft Pro’98 gevraagd of die afspraken door de raad zijn bekrachtigd en dat bleek niet het geval. De raad hoeft daar in zijn afweging dan ook geen rekening mee te houden.

Wat voor de raad wel belangrijk is, is het gegeven dat wij al langer dan een decennium hebben afgesproken geen tweede bedrijfswoningen meer toe te staan. Dit voorstel heeft in een andere vorm al eerder voorgelegen en toen heeft het college hierop notabene zelf negatief geadviseerd.

De fractie van Pro’98 wil ruimtelijke plannen die vragen om maatwerk graag beoordelen op ruimtelijke argumenten om te komen tot afwijking van staand beleid. Waarom dat noodzakelijk is, is in dit voorstel verre van duidelijk uiteengezet. Wij vonden het in de commissie dan ook niet rijp voor besluitvorming en roepen onze collega’s op dit voorstel af te stemmen. Pro’98 zal in ieder geval tegen het gevraagde verzoek stemmen omdat maatwerk een uitzondering behoort te zijn dat indien gewenst, op een zorgvuldige wijze aan de raad behoort te worden aangeboden. ook hier vinden wij dat er geen sprake is van goede ruimtelijke ordening.

Arjen Korevaar