Filmpjes kandidaten

Arjen Korevaar

“Wat jouw drijfveren ook zijn, wat jouw verhaal ook is, blijf dichtbij jezelf en ga 21 maart voor Pro’98”

Frank van der Lubbe

“We willen investeren in sportverenigingen, detailhandel, horeca en evenementen. Want bruisende kernen met goede sportaccomodaties in een groene omgeving, daar maak ik me sterk voor”

Suzanne Wassink

“Cultuur brengt mensen samen en verbindt hen. Of het nu gaat om muziekmaken, toneelspelen of dansen. Culturele instellingen moeten daarom actief worden ondersteund.”

Martin lentink

“We moeten meer investeren in de kwaliteit van onze leefomgeving en duurzame initiatieven. De toekomst begint nu.”

Hilhardt Brul

“Barneveld de meest fietsvriendelijke gemeente van 2020. Dat is waar ik voor sta”

“Iedereen verdient een betaalbaar en goed geïsoleerd dak boven zijn hoofd”.

Marcel Appelman

“Ik wil ruimte voor elkaars welzijn. Dat we gezonde lucht in kunnen ademen en voldoende groen in onze omgeving hebben. Dat er in onze gemeente ruimte is om ons te voeden met geloof, cultuur en sport. Ruimte voor elkaar.”

Annelies van Voskuilen

“Iedereen verdient een gelijke kans in onze samenleving. Dat begint bij goede zorg en goed onderwijs. De gemeente vormt een vangnet of een springplank. Toegankelijke hulp voor mensen die dat nodig hebben, daar wil ik voor gaan.”

André van de Burgwal

“De gemeente moet zorg en ondersteuning bieden aan mensen die dat nodig hebben. Pro’98 komt op voor deze kwetsbare groep. De gemeente zegt ‘Zelf, samen, gemeente’, maar wat Pro’98 betreft sta je nooit alleen!”

Erica van Everdingen

“Minder bureaucratie en meer maatwerk. Samen is voor mij een sleutelwoord. Samen als burgers en gemeente naar goede oplossingen zoeken, samen activiteiten ondernemen door jong en oud, met en zonder beperking. Samen maken we het verschil!”

Marcel Godschalk

“Het begint bij goed onderwijs en jeugd. Daar doen we als gemeente nu te weinig. Een breder aanbod, meer keuze, meer diversiteit, dat vind ik belangrijk. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!”

Monique Rosbergen

“Diversiteit maakt de samenleving interessant. En als je vastloopt en je kunt het even niet meer zelf, dan moet je een steuntje in de rug kunnen krijgen. Vanwege die uitgangspunten wens ik onze gemeente de komende 20 jaar een grote rol voor Pro’98 toe.”