Eerste 13 kandidaten Pro’98 bekend gemaakt

Eerste 13 kandidaten Pro’98 bekend gemaakt

De eerste 13 kandidaten van Pro’98 voor de gemeenteraadsverkiezingen kent bekende en minder bekende gezichten. Lijsttrekker is Arjen Korevaar, sinds een jaar fractievoorzitter van Pro’98 in de Barneveldse gemeenteraad. Hij zal in de verkiezingscampagne de boodschap van Pro’98 met veel bezieling, enthousiasme en een vleugje humor voor het voetlicht brengen.

Op nummer 2 van de kandidatenlijst staat Frank van der Lubbe. Deze 31-jarige accountmanager draait al twee termijnen mee als raadslid en focust zich met name op veiligheid, horeca en evenementen en sport en ontspanning.

Hij wordt op de derde plaats gevolgd door Suzanne Wassink, ook geen onbekende in de gemeenteraad. Van 2010 tot 2014 is ze raadslid geweest voor het CDA. Suzanne wil graag een bijdrage leveren aan een gemeente waarin allerlei stromingen samen leven. Al die stromingen hebben een eigen geluid en samen zorgt dat voor een mooi concert. “Met Pro’98 wil ik bereiken dat dit concert ook als één geheel blijft klinken,” zegt Suzanne.

Nummer vier is Martin Lentink, sinds een half jaar raadslid. Daarvoor was hij zo’n zes jaar fractievolger en een jaar raadscommissielid. Martin is goed ingevoerd is in alles wat er bij het werk als gemeenteraadslid komt kijken. De Stroeënaar wil graag een ‘inclusief Barneveld’, een gemeente voor en door alle burgers. Daarnaast heeft hij duurzaamheid hoog op de agenda staan. “De kwaliteit van de leefomgeving is belangrijker dan het aantal huizen of bedrijven,” meent Martin. “Als gemeente moeten we besluiten nemen die duurzaam zijn. We willen immers ook een duurzame leefomgeving.”

Duurzaamheid is ook een speerpunt voor de nummer 5 op de kandidatenlijst: Hilhardt Brul. Hij draait al acht jaar mee in de gemeenteraad en richt zich met name op duurzaamheid, ruimtelijke ordening, infrastructuur en wonen. Er wordt volop gebouwd in de gemeente Barneveld. Hilhardt: “Dat moet op zo’n manier gebeuren dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, dat ook nog eens goed is geïsoleerd ,” Daarnaast draagt hij de fietsers een warm hart toe. Veiligheid, comfort en bereikbaarheid zijn daarbij wat hem betreft de trefwoorden.

Marcel Appelman staat op nummer 6. Hij is sinds 2015 fractievolger en raadscommissielid van Pro’98. Marcel, in het dagelijks leven fysiotherapeut, wil graag als raadslid “bruggen” bouwen om een mooiere samenleving te creëren voor alle Barnevelders. “Iedereen verdient een plek om op zijn/haar manier te leven, zonder daarop aangekeken te worden,” vindt Marcel.

Tweede vrouw op de kandidatenlijst is Annelies van Voskuilen. Annelies heeft vanuit haar werk als programmamanager vroegtijdige schoolverlaters in de regio FoodValley veel te maken met het sociaal domein, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Organiseren, verbinden en beleid ontwikkelen zijn volgens haarzelf haar sterke punten. Toegankelijke hulp bieden aan mensen in de gemeente die dat nodig hebben, is één van de zaken waar Annelies zich sterk voor wil maken.

Op plek 8 weer een bekende naam: André van de Burgwal. Deze Voorthuizenaar zit al vanaf 2010 voor Pro’98 in de gemeenteraad. Voor André is een gemeente veel meer dan een bouwer van wegen, woonwijken en bedrijventerreinen. Hij zet zich in voor een verantwoordelijke gemeente, een gemeente die zorg en ondersteuning biedt, voor groen en duurzaam kiest en het belang van kunst en cultuur inziet.

Derde vrouw op de lijst is Erica van Everdingen, een betrokken Barnevelder. Ze is voorzitter van Maatjeswerk Autisme en als vrijwilliger betrokken bij kwetsbare jeugd en het leerlingenvervoer. Erica weet hoe belangrijk maatwerk is om goed te kunnen participeren in de maatschappij. Haar motto is: “Samen maken we het verschil, samen maken we het beter, samen zijn we de maatschappij.”

Op nummer 10 staat een oude rot in het vak als het op gemeenteraadswerk aankomt. Marcel Godschalk, inwoner van Garderen en tijdens zijn werkzame leven manager in het onderwijs. Hij zat in de gemeenteraad van Rotterdam en was tien jaar lang bestuurslid van Pro’98. In mei 2017 nam hij een leeggevallen plek in de fractie van Pro’98 in. “Twintig procent van onze samenleving bestaat uit jeugd,” zegt Marcel. “Het is daarom zaak om ook op gemeentelijk niveau ruime aandacht aan deze groep te schenken, zodat ze alle kansen krijgen om zich te ontplooien.”

De huidige penningmeester van het bestuur van Pro’98 staat op nummer 11. Hendri Nortier wil graag de overstap van het bestuur naar de fractie maken. Hij wil zich inzetten voor alle inwoners van de gemeente Barneveld, welke achtergrond of levensovertuiging ze ook hebben. Hij is al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in de politiek en heeft veel kennis op het gebied van financiën en economie. Hendri wil meer aandacht besteden voor de sociale minima. Volgens hem is daarin een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente.

Ook op nummer 12 staat een huidig bestuurslid: Jan van den Brink. Jan volgt het politieke werk in de raad als geruime tijd als bestuurslid en is er klaar voor om nu zelf een plek in de raad in te nemen. Op die manier wil hij nog dichter betrokken zijn bij de Barneveldse gemeenschap. Waar hij zich vooral mee bezig wil houden, zijn sociaaleconomische thema’s. Dat is niet zo vreemd gezien zijn werk als vakbondsbestuurder bij het FNV.

De laatste kandidaat van de eerste 13 is Malika Pater. Malika werkt als gezinsregisseur bij de gemeente Ede. Ze wil zich graag inzetten voor Pro’98 en haar kennis op het gebied van jeugd en jeugdhulp inbrengen. Die heeft ze niet alleen opgedaan als gezinsregisseur, maar ook als moeder en pleegmoeder. Ze zou graag zien dat regelgeving, jeugdhulp en regelingen toegankelijker zijn en voor iedereen te begrijpen.

Pro’98 gaat met deze dertien mensen vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen in. De boodschap: Een duurzame en sociale gemeente waar iedereen volop kansen krijgt en met plezier en respect voor zijn eigen leefstijl kan wonen en werken.