Auteur: Frank van der Lubbe

Vanavond mag ik namens Pro’98 het woord voeren bij een van de belangrijkste besluiten van het jaar, de kadernota. Een hele eer, vond ik, maar wat bleek vorige week uit een opiniestuk in de Barneveldse krant; de besluiten zijn al lang genomen en de discussie is al gevoerd. Gooi daar nog termen als voorgekookt en gebrek aan transparantie bij, en de onderbuik is gevoed. Voorzitter, ik hoop dat we vandaag goed luisteren naar elkaars argumenten, elkaar soms ook kunnen overtuigen van onze standpunten en het tegendeel kunnen bewijzen.
Sinds afgelopen jaar is Pro’98, na twaalf jaar oppositie, onderdeel van het gemeentebestuur. De Pro contouren (dynamisch, duurzaam en dichtbij) zijn duidelijk zichtbaar in het nieuwe beleid, mede dankzij onze wethouder Andre van de Burgwal.
De ChristenUnie wilde vanavond het proces rondom de vele vragen en interpellatie debatten aangevraagd door Lokaal Belang bespreken, nu het laatste debat om onduidelijke redenen weer is ingetrokken. Pro'98 vindt dit niet het moment, terwijl de onderzoeken nog lopen, om over procedures te gaan debatteren en zei daarover:
Net zoals voorgaande jaren, is de “Luilak-traditie”, onderwerp van gesprek geweest in onze gemeente in de weken na Koningsdag. De burgemeester heeft tijdens de commissievergadering aangegeven dat hij geen besluiten neemt over de toekomst van het Luilakken, maar dat deze bal bij de Raad ligt. Samen met CDA, Christenunie en Burger Initiatief hebben wij deze bal opgepakt.
Tijdens de commissievergadering heb ik het ook al aangegeven, Pro’98 vindt dat de Stichting Hulp aan Elkaar goed werk verricht. Want hoe fijn is het dat als je door omstandigheden tijdelijk onvoldoende in je eigen levensonderhoud kunt voorzien, je een beroep kunt doen op de hulp van Hulp aan Elkaar. Een professionele organisatie met behoefte aan een eigen invulling van beleid, waarin ze mensen kunnen ondersteunen die dat op dat moment nodig hebben.
De fractie van Pro’98 kan instemmen met de onderzoeksopzet die door het presidium is voorbereid. Bij een aantal elementen uit het onderzoek wil ik nog even specifiek stil staan.
Ik pak toch ons verkiezingsprogramma uit 1994 er weer even bij: Op grond van de kernbegrippen die op onze programmapunten van toepassing zijn: Toegankelijkheid, tolerantie en verscheidenheid, zou onze visie op de lokale samenleving omschreven kunnen worden als “ruimte voor elkaar”
Barneveld en de jongeren Wil je als jongere prettig wonen in een gemeente, dan mag je van een gemeentebestuur verwachten dat er zorg en aandacht is voor wonen, naar school gaan, werken en recreëren. Vooral bij de rekreatie – de vrijetijdsbesteding – mankeert er nog wel het een en ander in onze gemeente. Een beleid waarin meer aandacht is voor kultuur en bevordert dat er meer evenementen in Barneveld mogelijk zijn, zal de passieve rekreatie positief beïnvloeden.
Anders dan de Food Valley helix heeft Regio Amersfoort bedacht juist met behulp van Raadsleden tot een nieuwe strategische agenda te komen. Een innovatieve vorm van agendavorming die mij een beetje deed denken aan dat wat door de Europese Commissie comitologie wordt genoemd en waar comités van vertegenwoordigers een advies formuleren over voorgestelde maatregelen. Mocht het gaan om onderzoek, dan verbindt de Europese Commissie zwaardere conclusies aan de mening van het comité, dan wanneer het gaat om raadpleging. Maar het werk van de comités wordt serieus genomen.
De vorming van een nieuwe strategische agenda is een natuurlijk moment om met deelnemende partijen na te denken over de thema’s waarop wij ons focussen in de regio FoodValley. Daarbij zijn wij zeer tevreden met de toenemende aandacht voor gezondheid en duurzaamheid ten opzichte van huidige Strategische Agenda. Wij zien dat wij daar als regio elkaar in kunnen versterken, zoals wij dat landelijk vanuit de FoodValley eerder al hebben gedaan als het gaat om lobby voor infrastructurele verbeteringen en openbaar vervoer.