Auteur: Frank van der Lubbe

In een eerste aanzet tot deze bijdrage was ik eigenlijk van plan geweest om onze bijdrage van oktober letterlijk te citeren. Als een retorisch grapje, maar wel met een ondertoon van ernst. Want de boodschap van Pro’98 is consistent: 1. Voor het halen van onze duurzaamheidsdoelen is windenergie noodzakelijk. 2. Voor het vinden van geschikte locaties daarvoor kijken we naar de hele gemeente, zonder uitzonderingen.
Ik zie een aandoenlijk beeld voor me. Een groep veertig plussers die jaarlijks braaf een verlenging van hun gedoogbeschikking aanvragen om wekelijks samen een biertje te kunnen drinken. Dit omdat ze die nou eenmaal ooit tot gedoogkeet zijn benoemd. Beleid van tien jaar geleden wat zijn vruchten heeft afgeworpen. Er zijn er nog maar vijf van over. Nog een paar jaar en onze gemeente is keetloos.. Ook wel passief uitsterfbeleid genoemd. En terwijl we al tien jaar heel passief uitsterfbeleid toepassen, komen er in de tussentijd heel actief allemaal keten bij in onze gemeente. Alleen die kennen we officieel niet.
“Mama, na mijn verjaardag was dit de leukste dag van het jaar!” Er ligt een goede begroting. Een duidelijke weergave van dat wat wij of eigenlijk jullie, in mijn afwezigheid, tijdens de afgelopen kadernota-vergadering met elkaar hebben vastgesteld. Het is heel plezierig voorzitter vanaf een afstandje te mogen ervaren dat een fractie ook dan prima blijft draaien. Waarvoor vanaf hier mijn complimenten aan Frank en als we dan toch bezig zijn met uitdelen, ook aan de afdeling financiën, de voorliggende cijfers zitten goed in elkaar.
De zandkwestie is afgerond. Zowel wij, als raad, als ook het college hebben hier veel uit kunnen leren. De hoofdconclusie is voor ons dat het college in de toekomst sneller moet communiceren in een dergelijke situatie. De discussie die in de staart van de behandeling van dit onderwerp ontstond, verandert deze conclusie niet.
410ppm. Daar staan we nu. En nog steeds neemt de CO2 concentratie in de atmosfeer toe. En daar gaat het hier om: als we niet snel onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen, zal die concentratie blijven stijgen.
We hebben de afgelopen jaren een kentering gezien in de mate waarop onze inwoners betrokken worden en wíllen worden bij de totstandkoming van besluiten, vooral als het hun directe leefomgeving raakt.

Dit is winst voor het landschap. Dat is het eerste waar je aan denkt bij dit voorstel. Geen 150 chalets en andere bouwwerken meer op dit perceel. In plaats daarvan 10,...

Voor het vaststellen van het klimaatbeleid heeft de rijksoverheid teruggegrepen op een traditionele, oer-nederlandse werkwijze: polderen. Het heet niet voor niets zo. Alle eventuele stakeholders met elkaar om tafel zetten om een voor allen aanvaardbare oplossing op te stellen. En meestal werkt het nog prima uit ook, denk maar aan het Akkoord van Wassenaar.
Aan die uitdrukking heb ik vrijwel de gehele, lange, behandeling van deze zaak in vele bedrijven moeten denken. Een uitdrukking die je op veel gerechtsgebouwen vindt en die iedere beginnende rechtenstudent wel kent. “Suum quique”, ofwel “ieder het zijne”.