Auteur: Frank van der Lubbe

In discussies over dit thema wordt regelmatig een poging gedaan om dat wat meetbaar is, te maskeren, te betwijfelen en te betwisten. Voorzitter, de Kritische Depositiewaarde is het enige instrument dat wij in Nederland hebben om de stikstofdepositie in onze natuur in kaart te brengen. Dat gaat niet op de vierkante meter nauwkeurig, lokaal zijn er uiteraard onzekerheden.
Dit is de tweede keer dat wij als raad spreken over een AZC. De eerste keer was de gedachte, als we regie willen houden als gemeente, dan moeten we zelf initiatief nemen. Met een voorziening voor 300 mensen is het college aan de slag gegaan. Op zoek naar een vorm en een plek.
Een belangrijke stap in de energietransitie is het gaan gebruiken van duurzame energie. Elektriciteit opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen en met wind. Pro'98 vindt het dan ook een stap in de goede richting dat de gemeente, met dit plan, duurzaam transport wil gaan stimuleren.
Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Doe maar gewoon normaal. Zo maar wat kreten die ook in het Barneveldse niet onbekend zijn. Maar wat is dan normaal? Vaak zijn mensen bang voor wat ze niet kennen. Terwijl we toch ook niet om de verschillen heen kunnen. Zo ziet iedereen er anders uit, zijn er verschillen in leeftijd, achtergrond, cultuur, geaardheid, overtuigingen enzovoort. Daarom hoort diversiteit vanzelfsprekend te zijn. Om diversiteit ook vanzelfsprekend te maken, moeten we aan de slag met inclusie. Inclusie gaat over de vraag hoe we dan omgaan met die verschillen. Inclusie is niet woke of overgevlogen uit de Randstad. Inclusie is simpelweg het tegenovergestelde van discriminatie. Het gaat over jou en mij. Over de vraag hoe we samen mensen kunnen zijn. Ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen, ongeacht deze verschillen. Hoe gaan we om met tegenstellingen, met vreemden, met emoties en conflicten, met privileges, met in- en uitsluiting en met macht en onmacht?
Het voorliggende stuk was werkelijk een grote uitdaging om te doorgronden. Daar wilde ik even mee beginnen. Gelukkig mocht ik al mijn vragen kwijt bij de ambtelijke ondersteuning en kon zij mij in begrijpelijke taal uitleggen wat nou sloopmeters, de marktwerking hiervan en betaalplanologie inhoudt. Daar zal ik u verder niet mee vermoeien. Wel zijn er drie punten die ik onder de aandacht zou willen brengen.
Er ligt een veldje naast je huis, waar met een beetje moeite nog net een woninkje past. De bestemming van het terrein laat het niet toe, dus vraag je bij de gemeente een bestemmingsplanwijziging aan.
Zoals verwacht blijkt dit onderwerp een uitdaging voor onze raad. Dat is niet erg. Ons doel was inclusieve en eenvoudige taal bespreekbaar maken en te prikkelen tot nadenken hierover. En dat is gelukt, ook gezien de bijdragen van de fracties die we net hoorden. Soms is een gesprek genoeg om iets in gang te zetten.
Onze fractie heeft kritische vragen gesteld over de conclusies die dit college heeft getrokken uit het verkeersonderzoek wat heeft plaatsgevonden. Het college heeft namelijk tegen het advies van de onderzoekers in besloten om maximumsnelheid van de doorgaande weg in de Vaarst niet aan te passen naar 30 km per uur. Daar vonden wij wat van en daar vond de wijk wat van. Die wachten namelijk al jaren op maatregelen op deze gevaarlijke weg.