Auteur: Frank van der Lubbe

Er ligt een veldje naast je huis, waar met een beetje moeite nog net een woninkje past. De bestemming van het terrein laat het niet toe, dus vraag je bij de gemeente een bestemmingsplanwijziging aan.
Zoals verwacht blijkt dit onderwerp een uitdaging voor onze raad. Dat is niet erg. Ons doel was inclusieve en eenvoudige taal bespreekbaar maken en te prikkelen tot nadenken hierover. En dat is gelukt, ook gezien de bijdragen van de fracties die we net hoorden. Soms is een gesprek genoeg om iets in gang te zetten.
Onze fractie heeft kritische vragen gesteld over de conclusies die dit college heeft getrokken uit het verkeersonderzoek wat heeft plaatsgevonden. Het college heeft namelijk tegen het advies van de onderzoekers in besloten om maximumsnelheid van de doorgaande weg in de Vaarst niet aan te passen naar 30 km per uur. Daar vonden wij wat van en daar vond de wijk wat van. Die wachten namelijk al jaren op maatregelen op deze gevaarlijke weg.
We spreken vanavond voor de eerste keer over JIP. Het Jaar InvesteringsPlan. Maar wat vertelt JIP ons nu wel, of juist niet? We zien als raad welke onderwerpen dit JIP hebben gehaald, maar het lijstje met onderwerpen die het voor 2023 niet hebben gehaald, ontbreekt. Hoe komt het College tot haar prioritering? Gaat het College de raad hierin nog voorzien? Een wens die duidelijk in de commissie is uitgesproken. Graag een toezegging.
Pro’98 erkent dat de regio belangrijk is voor ons als gemeente omdat we hiermee vanuit grotere schaal richting Den Haag kunnen opereren. Het geeft ons invloed op zaken zoals een regiosprinter, het beleid buitengebied, de woningbouw en maakt Regiodeals mogelijk.
Hoe ziet een doordeweekse dag eruit bij jou? Doordeweeks werk ik als kwaliteitsmedewerker op het gebied van CDD/KYC (klantintegriteit) bij de Rabobank waar ik collega’s en teamleads coach om de kwaliteit van integriteitsdossiers te verhogen.
Onlangs bracht de fractie van Pro’98 een bezoek aan Plaatselijk Belang Garderen. Uit dit overleg hebben wij diverse vragen meegenomen waar wij vanuit het College graag antwoord op ontvangen.
Hoe ziet een doordeweekse dag eruit bij jou? Mijn wekker gaat standaard om 6 uur, elke dag. Ik werk woensdag, donderdag en vrijdag in Soesterberg als leerkracht op een openbare basisschool en sta voor de leukste kleutergroep.
Pro’98 heeft vragen over de nieuwe manier van verzamelen van kerstbomen. In 2012 werden de kerstbomen ook op inzamellocaties verzameld. De fractie van Pro’98 heeft hier toen meerdere schriftelijke vragen over gesteld. Het was namelijk niet duidelijk of de kosten hiervan opwogen tegen de baten.