Auteur: Frank van der Lubbe

Allereerst complimenten voor het Integraal Veiligheidsplan en de mooi verlopen en druk bezochte veiligheidsdag. Vanavond wil ik het graag over een onderwerp hebben dat uit de enquête op die veiligheidsdag naar voren kwam en ook beschreven staat in het Veiligheidsplan als maatschappelijke trend. Zoals wij in de commissie al hebben aangegeven viel het ons op dat onze inwoners op de enquête bij het onderwerp: ‘Belangrijkste zaken met betrekking tot veiligheid die door de gemeente opgepakt moeten worden’ vaak polarisatie hebben aangegeven. Polarisatie wordt zelfs als 3e thema genoemd dat als eerste aangepakt moet worden.
Wat is het mooiste gezicht op het voetbalveld, dat is SDVB uit Barneveld, aldus de beginwoorden van het clublied van SDVB uit 1977. Graag had ik het vanavond in mijn bijdrage over het voetbal gehad en hoe belangrijk het is dat met dit voorstel er eindelijk uitbreiding gerealiseerd kan worden en kinderen die nu nog op een wachtlijst staan straks kunnen sporten. Dit raadsvoorstel geeft aanleiding om mijn verhaal toch kritischer in te steken.
Pro’98 blikt bij deze begroting eerst terug, voordat we vooruitkijken. Dus ik begin met een stukje reflectie op 2 jaar begrotingscyclus met het huidige college. Dat begon in 2022 rooskleurig: “Een solide verhaal voor de lange termijn”. Oke op een klein foutje na. Maar geen zorgen, aldus de wethouder afgelopen januari, al ziet hij het liefst een verlaging van de schuldpositie. Nog een paar maanden later blijkt onze financiële positie “een mega uitdaging” te zijn. Geen paniek, wel urgentie, alles is bespreekbaar en niets is heilig, aldus de wethouder financiën…. Maar gelukkig zijn we inmiddels weer drie maanden verder en mogen de schulden weer verder oplopen van dit college en is er alle tijd om “de financiën voor de toekomst houdbaarder te maken” Einde citaat.
De bruggen waar we vanavond over besluiten zijn van het soort noodzakelijk kwaad. Ze zijn functioneel, hebben een glad laagje asfalt, we rijden er dagelijks overheen, maar je hoort er nooit iemand over. Totdat ze dicht moeten, dan ga je ze opeens waarderen.
De vragen die wij samen met BI, het CDA en de VVD hebben gesteld over wat er vorige week is gebeurd rondom de verhuizing van oa de Oranjevereniging Voorthuizen, zijn volgens mij helder en het is aan het college om die straks te beantwoorden. Laat ik onze drie doelstellingen voor vanavond ook gelijk maar helder schetsen:
Laat ik beginnen met wat nuancering vooraf. In de commissie bespreking sprak ik uit geschrokken te zijn van de tekst uit de extra bijlage, maar nu ik iets meer leestijd heb gekregen kan ik stellen dat de schrik over is, maar deze plaatsgemaakt heeft voor bezorgdheid en zijn er nog wat belangrijke vragen onbeantwoord.
Mag ik beginnen met zeggen dat Pro’98 het super tof vindt hoe er ruimte wordt gegeven aan een ecologisch, duurzaam project zoals beschreven in dit bestemmingsplan. Zulke initiatieven kunnen we alleen maar toejuichen. Maar ook vinden we dat er ruimte moet zijn om goed te luisteren naar de andere signalen uit de Glind.
Allereerst wil ik de wethouder bedanken. Doordat zij tijdens de commissie zo onduidelijk bleef, is dit geen hamerpunt en hebben we nu allemaal mooie raadsbijdrages gehoord. Ik ben zondag nog even met mijn zoon langs de nieuwe locatie gereden. En het is mooi om te zien hoeveel de pumptrackbaan die er al wel ligt, wordt gebruikt en dus voor iedereen toegankelijk is. Goed dat de flying bikes door kunnen!
In discussies over dit thema wordt regelmatig een poging gedaan om dat wat meetbaar is, te maskeren, te betwijfelen en te betwisten. Voorzitter, de Kritische Depositiewaarde is het enige instrument dat wij in Nederland hebben om de stikstofdepositie in onze natuur in kaart te brengen. Dat gaat niet op de vierkante meter nauwkeurig, lokaal zijn er uiteraard onzekerheden.
Dit is de tweede keer dat wij als raad spreken over een AZC. De eerste keer was de gedachte, als we regie willen houden als gemeente, dan moeten we zelf initiatief nemen. Met een voorziening voor 300 mensen is het college aan de slag gegaan. Op zoek naar een vorm en een plek.