Flying Bikes

Flying Bikes

Allereerst wil ik de wethouder bedanken. Doordat zij tijdens de commissie zo onduidelijk bleef, is dit geen hamerpunt en hebben we nu allemaal mooie raadsbijdrages gehoord. Ik ben zondag nog even met mijn zoon langs de nieuwe locatie gereden. En het is mooi om te zien hoeveel de pumptrackbaan die er al wel ligt, wordt gebruikt en dus voor iedereen toegankelijk is. Goed dat de flying bikes door kunnen!

Dan toch ook nog maar even over het rookgordijn wat tijdens de commissie werd opgeworpen door de wethouder:

het gaat al fout bij het raadsvoorstel. Zo staat bijvoorbeeld in het raadsvoorstel dat de loskoppeling van de locatie in Kootwijkerbroek mede is ingegeven door de publieke opinie over het achterliggende terrein. Ik hoop dit nooit meer terug te zien in een raadsvoorstel. Dit is geen argument voor het wijzigen van een besluit. Zo’n zin over publieke opinie schept verwachtingen bij de bewoners. Verwachtingen dat er misschien toch een groen hart mogelijk is zonder woningbouw. Gaan we nu open het participatietraject in, of toch met duidelijke kaders?

Omdat we tijdens de commissie met vijf partijen hebben geprobeerd dit boven tafel te krijgen, maar dit niet is gelukt, weet ik niet of dit vanavond wel gaat lukken. Maar ik steek graag een helpende hand uit naar de wethouder: Ik heb de woorden van de wethouder in de commissie nog eens teruggeluisterd en heb tussen de mitsen en maren door de volgende quote opgeschreven:

“Het wordt in tijd losgekoppeld, maar die ambitie laten we niet los. Dat betekent dat de geraamde opbrengsten van 560.000 euro netto, dat we ervan uit gaan dat we die gaan halen. Die 560.000 blijft dus staan. Dat zijn de kaders die we hebben meegekregen.”

Einde citaat. Als de wethouder straks deze toezegging kan bevestigen dan zijn we er volgens mij. Maar laat het daar dan alstublieft ook bij. Dit geeft duidelijkheid voor het participatietraject en duidelijkheid voor Kootwijkerbroek over wat er straks wel en niet mogelijk is op de huidige locatie.

Frank van der Lubbe