Veiligheidsplan – Niet perse ons eigen gelijk willen halen

Veiligheidsplan – Niet perse ons eigen gelijk willen halen

Allereerst complimenten voor het Integraal Veiligheidsplan en de mooi verlopen en druk bezochte veiligheidsdag. Vanavond wil ik het graag over een onderwerp hebben dat uit de enquête op die veiligheidsdag naar voren kwam en ook beschreven staat in het Veiligheidsplan als maatschappelijke trend. Zoals wij in de commissie al hebben aangegeven viel het ons op dat onze inwoners op de enquête bij het onderwerp: ‘Belangrijkste zaken met betrekking tot veiligheid die door de gemeente opgepakt moeten worden’ vaak polarisatie hebben aangegeven. Polarisatie wordt zelfs als 3e thema genoemd dat als eerste aangepakt moet worden.

Polarisatie, wat is dat eigenlijk? We hebben het even opgezocht. Het is een proces waarbij de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden, waardoor groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Toenemend wij-zij denken is een kenmerk van polarisatie. Jammer genoeg geven de enquêteresultaten geen inzicht in welke polarisatie er in onze gemeente ervaren wordt. We kunnen er natuurlijk wel iets bij bedenken, maar laten we dat niet doen vanavond. Want, een gevolg van toenemende polarisatie kan zijn dat het genuanceerde denken verdwijnt. En laten we dat als Pro’98 juist omarmen, genuanceerd denken, gebaseerd op feiten en rekening houden met onze inwoners. Inwoners van nu, en van de toekomst. Dus, kan hier verder onderzoek naar gedaan worden in het aankomende Sociale Cohesie onderzoek? Graag een toezegging van de portefeuillehouder.

Een andere uiting van toenemende polarisatie is de verharding van de omgangsvormen en het minder goed luisteren naar elkaar. Terwijl in luisteren vaak de oplossing ligt. Want vaak is het uiteindelijke doel wel hetzelfde van verschillende groepen in onze samenleving: in een gezonde omgeving opgroeien en welzijn voor een ieder. Immers, zo blijkt uit onderzoek, geluk hangt af – wereldwijd – van veelal 3 zaken: 1) zingeving, een doel in het leven hebben, 2) sociale verbondenheid, 3) bepaalde autonomie, zelfstandigheid om die dingen te doen die je gelukkig maken. Is het verlies van de autonomie oorzaak van de toenemende polarisatie? Je zou maar boerin zijn met alle nieuwe en/of aanstaande maatregelen. Of Nederlander die inspiratie uit de Koran haalt. Hoe zeker kun je zijn van je bestaan, van je autonomie?

Laten we – tot slot – nog even wat dieper in het fenomeen polarisatie duiken voor een beter begrip. Want wat ligt er eigenlijk onder die polarisatie? Ontevredenheid en boosheid, concludeert het Kennisplatform Integratie & Samenleving. Dit wordt vooral gevoed door gevoelens van onbehagen en verlies – van ideologie, eigen cultuur, bestaanszekerheid bijvoorbeeld. Gebruik van stereotypen en negatieve berichtgeving bevorderen deze gevoelens. Veranderingen in de wereld of Nederland, een gebouw in je buurt voor een andere religie dan die van jezelf of een asielzoekerscentrum triggeren deze gevoelens nog meer. Een heel proces dus. Waar zit dan onze invloed als gemeente? Eén manier is zowel de gevoelens van verlies als van discriminatie te erkennen bij het zoeken naar oplossingen. Beide ‘polen’ horen dus. Of te wel, luisteren naar alle kanten, kijken naar de feiten en de nuance aanbrengen. Laten we ons best hierop blijven doen en niet altijd perse ons eigen gelijk willen halen.

Elvia van den Berg

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld