SDVB uit Barneveld – die gaat er tegenaan!

SDVB uit Barneveld – die gaat er tegenaan!

Wat is het mooiste gezicht op het voetbalveld, dat is SDVB uit Barneveld, aldus de beginwoorden van het clublied van SDVB uit 1977. Graag had ik het vanavond in mijn bijdrage over het voetbal gehad en hoe belangrijk het is dat met dit voorstel er eindelijk uitbreiding gerealiseerd kan worden en kinderen die nu nog op een wachtlijst staan straks kunnen sporten. Dit raadsvoorstel geeft aanleiding om mijn verhaal toch kritischer in te steken.
SDVB heeft nog een eigenschap, dat is de vriendschap, dat is de vriendschap, aldus hetzelfde clublied. SDVB blijkt over nóg een eigenschap te beschikken en dat is een flinke portie geduld. De aanschaf van grond, een nieuw college, de groene inpassing, waterhuishouding, extra parkeerplaatsen, een busparkeerplaats, aanpassingen van de Barnseweg en last but not least een steenuil zorgden voor flink wat vertraging en maakte het project een stuk duurder en omvangrijker dan dat je in eerste instantie zou denken.

Over de Barnseweg dienen we een motie in met als strekking: Bezint eer gij begint. Laat de voorrangssituatie zoals deze nu is. Dit is in lijn met de wens van SDVB, komt de veiligheid ten goede en past bij de inrichting van 30 km gebieden binnen de bebouwde kom grenzen waar we steeds meer naar toe lijken te gaan.

Deze club die voordat je het weet je danig kan verrassen, ik citeer weer het clublied: Nou voorzitter, dat geldt ook voor de wethouder gedurende dit traject. Ik noem er drie:

  1. Twee jaar geleden werd vanuit de gemeente nog aangegeven dat alle seinen op groen stonden om de uitbreiding in 2022 te realiseren. Eind vorig jaar kwam het college ineens met een heel ander plan, waarbij een half veld werd opgeofferd. Na stevige woorden in deze raad heeft het college er toch voor gekozen verder te gaan met het oorspronkelijke plan en dat mag ook gezegd worden: sindsdien wordt er uitstekend samengewerkt in het projectteam.
  2. De volgende verrassing die dit college uit de hoge hoed toverde, was de publicatie van dit raadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld om SDVB verantwoordelijk te maken voor een budget van €191.000 euro:- Zonder dat hier overeenstemming over is met SDVB en dus zonder overleg met de partij waar het om gaat.
    – Zonder dat SDVB de mogelijkheid heeft om het project anders te definiëren of te financieren. Wat letterlijk in het raadsvoorstel staat kan dus helemaal niet.
    – En zonder dat er juridische gronden zijn waarop de gemeente het resterende budget bij SDVB kan neerleggen of terugvorderen. SDVB heeft al aangegeven deze verantwoordelijkheid niet op zich te nemen, dus daarmee stellen we een voorstel vast wat bij voorbaat onuitvoerbaar is.
    Dit beslispunt is onrealistisch, maar doet bovenal geen recht aan de goede samenwerking tussen SDVB en de gemeente. Pro’98 dient een amendement in om dit beslispunt zo te wijzigen dat de samenwerking weer centraal staat in het realiseren van de uitbreiding binnen dit budget. Daar zijn beide partijen bij gebaat. Ik roep alle raadsleden op hier in mee te stemmen en geen beslispunten vast te stellen die je als gemeente niet kan waarmaken.
  3. Nou en dan de laatste verrassing van dit college. Die vond afgelopen week plaats, daar is bij de vaststelling van de agenda al het nodige over gezegd. Tijdens de commissie gaf wethouder Pluimers aan dat er een zinnetje over kapitaallasten was weggevallen in het raadsvoorstel en dat deze zou worden toegevoegd. In plaats van dat er een zinnetje is toegevoegd zijn 3 van de 4 beslispunten vervangen voor nieuwe beslispunten. En uitgerekend het beslispunt waarbij het college geen poot heeft om op te staan is als enige overeind gebleven. Voorzitter, het zegt wat over de onzorgvuldige wijze waarop dit raadsvoorstel tot stand is gekomen. Zo rommelig als dit college aan dit proces begon, zo lijkt het college dit onderwerp ook te willen beëindigen.

Deze club die gaat er tegenaan! Zo eindigt het refrein van het clublied. En daar heeft de fractie van Pro’98 alle vertrouwen in als het gaat om de realisatie van de uitbreiding. Met de constructieve werkwijze binnen het projectteam ben ik ervan overtuigd dat de schop straks eindelijk in de grond kan: Binnen dit budget en voor al die kinderen die nu op de wachtlijst staan. Maar wel met de dringende oproep aan het college: Nu geen verrassingen meer.

Frank van der LubbePro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld