‘Actief bewoners informeren over geitenhouderij’

‘Actief bewoners informeren over geitenhouderij’

Laat ik beginnen met wat nuancering vooraf. In de commissie bespreking sprak ik uit geschrokken te zijn van de tekst uit de extra bijlage, maar nu ik iets meer leestijd heb gekregen kan ik stellen dat de schrik over is, maar deze plaatsgemaakt heeft voor bezorgdheid en zijn er nog wat belangrijke vragen onbeantwoord.

Goed, nu dat uit de lucht is, wat we trouwens nog niet kunnen zeggen over geur, fijnstof, endotoxinen en ammoniak afkomstig van onder andere veehouderij in onze gemeente, wil ik allereerst de volgende twee punten bij u onder de aandacht brengen:

1. De GGD adviseert terughoudend te zijn met het bouwen op plaatsen binnen 250 meter van veehouderijen en specifiek twee kilometer van een geitenhouderij. Dit advies is er gekomen, omdat er een verband blijkt te zijn tussen een verhoogd risico op longontstekingen bij mensen die in veedichtgebied wonen.
2. Het wordt in Barneveld wel heel erg lastig om iets te kunnen bouwen binnen deze richtlijnen. We zijn allemaal voor meer woningen in Barneveld, maar veehouderij en wonen zitten elkaar in onze gemeente in de weg als we ons aan de GGD normen willen houden.

Ik kan me vinden in de gedachte voor het zwaarder wegen van het maatschappelijke belang van de urgente woonbehoefte. Wat ik ingewikkeld vind, is dat inwoners en toekomstige inwoners vaak niet op de hoogte zijn van het feit dat er wordt afgeweken van de gezondheidsnorm.

Wat Pro’98 betreft heeft de gemeente een taak in het zorgvuldig informeren van haar inwoners en zou het in dit geval passend zijn om een actieve rol te nemen om de juiste informatie bij de mensen te krijgen.

Zou het college mij antwoord kunnen geven op de vraag of inwoners op dit moment al actief worden geïnformeerd over deze afwijking van de gezondheidsnorm?
– Zo ja, op welke manieren is dat het geval?
– En mocht het nog niet zo zijn, wil het college dan toezeggen dat er vanaf het project Lanen-Oost ingezet wordt op het zorgvuldig communiceren van deze informatie naar de kopers toe?

Ik sluit af met aangeven dat we de motie van de ChristenUnie van harte hebben meegetekend.

Eva de ManPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld