Rentmeesterschap is in deze raad een rekbaar begrip

Rentmeesterschap is in deze raad een rekbaar begrip

In discussies over dit thema wordt regelmatig een poging gedaan om dat wat meetbaar is, te maskeren, te betwijfelen en te betwisten. Voorzitter, de Kritische Depositiewaarde is het enige instrument dat wij in Nederland hebben om de stikstofdepositie in onze natuur in kaart te brengen. Dat gaat niet op de vierkante meter nauwkeurig, lokaal zijn er uiteraard onzekerheden.

Op een iets abstracter niveau werkt de Kritische Depositiewaarde echter prima. Daar is wetenschappelijk totaal geen discussie over, ik verwijs maar even naar de publicaties van o.a. hoogleraar Wim de Vries van de Universiteit van Wageningen. Discussie is er wel in de sector, bij lobbygroepen en een aantal individuen. Het resultaat van die lobbykracht, zien wij vanavond in deze raad. Dan wordt rentmeesterschap opeens een rekbaar begrip.

Vorige week hebben wij al stilgestaan bij de ecologische grenzen die onder druk staan. Die grenzen gaan over meer dan stikstof. We hebben het ook over biodiversiteitsverlies, …Aat Barendregt deed in 40 jaar onderzoek, 276 metingen naar zweefvliegen (insecten), het aantal nam met 80% af…, het gaat over vervuiling, bodem aantasting en watertekort.

En omdat de hoeveelheid water die wij gebruiken in deze gemeente, best eenvoudig is om in kaart te brengen, ben ik maar eens gaan berekenen hoeveel water wij samen drinken.

En dan doel ik op alle zoogdieren die in onze gemeente woonachtig zijn. Ik rekende niet mee wat een boer gebruikt om stallen te reinigen, gewassen te besproeien etc. etc.

En de conclusie van mijn sommetje is, dat wij, om het vee in onze gemeente te laten drinken, al 1,5x meer water nodig hebben, dan dat wat wij als 60.000 Barnevelders in totaal per jaar gebruiken om te drinken, te wassen, te douchen, zwembaden te vullen en wc’s door te spoelen. En wat nog belangrijk is om op te merken, Vitens levert 73% van het water aan particulieren. Wat boeren gebruiken, wordt dus nog eens extra uit onze eigen grondwatervoorraad onttrokken. Het vee in onze gemeente drinkt 100x meer, dan alle inwoners bij elkaar.

Het is goed dat de SGP stilstaat bij de hydrologische risico’s, dat illustreert mijn berekening nog maar eens. Er staat dus veel meer onder druk dan stikstof alleen. Water heb ik u, omdat het daar in de discussies zo weinig over gaat, maar eens voorgerekend, maar de ecologische problematiek moet, wat ons betreft, integraal worden benaderd.

Het is wat ons betreft onzinnig om bij te willen sturen op enkel stikstof, om te beginnen met het meten vanaf heden, kijk naar die zweefvlieg, waar ik eerder over sprak. Biodiversiteit en water zijn zwaarwegende factoren die bijdragen aan het overschrijden van ecologische grenzen. En daarom dienen wij hierover samen met LB een motie in. Wij vinden dat wij eerlijk en transparant moeten zijn over de uitdagingen waar we voor staan naar de boer en de rest van de samenleving. Het herformuleren, of anders willen meten, doet af aan de heldere opgave die voorlicht en zorgt enkel voor uitstelgedrag terwijl we al lang weten dat er geen uitstel mogelijk is.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld