Tijd voor sociale woningbouw in De Glind

Tijd voor sociale woningbouw in De Glind

Mag ik beginnen met zeggen dat Pro’98 het super tof vindt hoe er ruimte wordt gegeven aan een ecologisch, duurzaam project zoals beschreven in dit bestemmingsplan. Zulke initiatieven kunnen we alleen maar toejuichen. Maar ook vinden we dat er ruimte moet zijn om goed te luisteren naar de andere signalen uit de Glind.

Als eerste zijn er zorgen over “een gemeenschap in de gemeenschap”, en die kan ik wel begrijpen. Op het eerste gezicht geven de vorm en het doel namelijk het gevoel van een leefgroep. Desalniettemin blijkt uit onder andere de commissiebespreking dat de initiatiefnemers al hebben laten zien, en nog steeds bereid zijn, om echt onderdeel te worden van de gemeenschap De Glind. Ze zien het wonen in zo’n mooi dorp net zo goed als een voorrecht. We hebben daarom al het vertrouwen, dat wanneer iedereen geland is, deze zorgen verdwijnen.

Ten tweede de zorgen over betaalbare starterswoningen in De Glind. In het dorpsplan staat, en ik citeer: “In het dorpsplan is de wens aangegeven voor 30 niet zorg gerelateerde koop- of huurwoningen voor starters.” Einde citaat. Deze aanbeveling hangt samen met de vergrijzing die gaande is in het dorp en de wil om De Glind levendig en vitaal te houden. In het plan staat ook het belang van betaalbare huurwoningen. Het is in deze tijd namelijk niet meer zo vanzelfsprekend dat je een huis kan kopen.

Even voor een ieders beeld: negen huizen in dit project waren te koop voor een bedrag tussen de 205.000-306.000 euro, zonder hoektoeslagen en dakappelen. Een jong stel, beiden theoretisch opgeleid, met een fulltime baan zou een bedrag van ongeveer 300.000 kunnen lenen. Dus zou je kunnen stellen, dan zijn dit toch negen starterswoningen? Ja, maar stel je hebt je levenspartner op je twintigste nog niet ontmoet en je wil alleen deze stap naar volwassen worden maken of je bent niet theoretisch, maar praktisch opgeleid?

Wanneer ik sec kijk naar de cijfers die informatie geven over opleiding en inkomen, gevonden op de site van het CBS, is mijn aanname dat jonge starters in de Glind ook echt wat anders nodig hebben. En dus zou sociale huur en sociale koop juist heel goed passen in dit dorp.

Vandaar dat wij samen met Burger Initatief en de Christen Unie een motie indienen om:

1. het college op te roepen nogmaals met Plaatselijk Belang De Glind in gesprek te gaan om te luisteren naar de wensen zoals deze zijn opgesteld in het dorpsplan en te bespreken hoe deze wensen worden meegenomen.
2. het college op te roepen om actief aan de slag te gaan met het realiseren van starterswoningen en sociale huur- en koopwoningen in De Glind.

Eva de Man