Geen categorie

Het masterplan buitensport lag al even op de plank. Voor veel sportverengingen zijn de uitkomsten niet verassend. er wordt intensief samengewerkt met de gemeente en de verenigingen zijn dan ook betrokken geweest bij de totstandkoming van dit plan.
Dit is een bijzonder voorstel. Een voorstel wat is ontstaan vanuit de Raad zelf. Met dit voorstel hebben we een aantal regels voor onszelf vastgesteld, met als doel: Het ontmoedigen van individuele fractieleden om zich af te scheiden van de fractie en voor eigen gewin verder te gaan, nadat ze gekozen zijn.

1. Pro’98 wil blijven bouwen voor de jeugd en ouderen ván Garderen ín Garderen 2. Pro’98 wil beperking van het doorgaande vrachtverkeer door de kom van Garderen 3. Pro’98 heeft zich voor...

Vanuit mijn eerdere werk als Technisch Locatiemanager bij een ROC heb ik veel interesse in onderwijszaken en heeft jeugdbeleid mijn directe aandacht. Onder de term jeugd kunnen we minimaal 20% van onze samenleving vatten. Het is dan ook zaak om op alle bestuurlijke niveaus, dus ook gemeentelijk, ruime aandacht te schenken aan deze inwonersgroep. Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst. Doel en zorg is om de jeugd maximale ontplooiingskansen te geven.

Aanstaande zaterdag duikt Pro’98 de verschillende kernen van Barneveld in. De campagnekaravaan komt om 9:30 uur bij elkaar in Stroe en gaat vervolgens naar Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek, De Glind, Zwartebroek...

Even voorstellen: Martin Lentink. De nummer 4 op onze kandidatenlijst. De enige verkiesbare kandidaat in Barneveld uit Stroe. ‘In Barneveld accepteren en respecteren we elkaar.’ Ik streef naar een inclusieve gemeente. Dat...

De eerste 13 kandidaten van Pro’98 voor de gemeenteraadsverkiezingen kent bekende en minder bekende gezichten. Lijsttrekker is Arjen Korevaar, sinds een jaar fractievoorzitter van Pro’98 in de Barneveldse gemeenteraad. Hij zal in de verkiezingscampagne de boodschap van Pro’98 met veel bezieling, enthousiasme en een vleugje humor voor het voetlicht brengen.
Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld