Samenleven met wolven

Samenleven met wolven

Mogen wij van de wolf verlangen dat ie vegetarisch wordt?

Voor de mens worden er;
1.500 schapen,
5.900 runderen
41.000 varkens
47.000 kippen
1.6 miljoen vleeskuikens per dag geslacht in Nederland.

In totaal gingen er in de laatste paar maanden van 2023 50.000 schapen dood na besmetting met blauwtong door een heel klein beestje, de knut. Soms wel 100 dode schapen per dag.

In het jaar 2022 werden er ruim 6 miljoen kippen geruimd vanwege besmetting met het vogelgriepvirus. Zeer besmettelijk en met een grote kans op zoönose. Waardoor het virus niet enkel van dier op dier, maar ook op mensen over kan springen, een effect waar we sinds corona goed bekend mee zijn.

In de periode voordat de wolf de grens overstak werden er jaarlijks tussen de 4000 en 13.000 schapen gedood door vossen en loslopende honden.

En dan komen we bij de wolf. Wolven doodden in het jaar 2023, 272 dieren, waarvan 258 schapen. Bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2022, toen werden er in totaal nog 148 dieren gedood door een wolf.

Wij begrijpen dat we hier te maken hebben met een probleem. Omdat de wolf een herintreder is in een land dat denkt iedere vierkante centimeter te kunnen beheren en beheersen. Maar net als de mens, het water en de mug, zoekt de wolf ook naar ruimte. En zolang Europa de wolf als beschermd dier heeft bestempeld, is het bejagen van de wolf in onze gemeente of misschien provincie, totaal zinloos. Sterker nog, bejagen zorgt voor onrust, waardoor de wolf zich minder snel zal vestigen in de stukjes natuur die wij nog wel hebben.

Wat wij wel kunnen doen is vee beschermen tegen de wolf. Zoals we horren plaatsen tegen muggen en dijken bouwen tegen het water. Vee in de nacht op stal zetten, of de juiste hekken plaatsen en honden en ezels aan kuddes toevoegen om deze dieren te beschermen. En ja, wij begrijpen dat dit nogal veel vraagt van de dierhouders.

Want wolven vormen een nieuw probleem voor agrariërs en hobbyisten. Maar met een kleine 30 dode schapen in de afgelopen 660 dagen in de gemeente Barneveld, lijkt het op zijn minst beter beheersbaar dan muggen en griepvirus. Anders dan bij water, muggen en griepvirussen kunnen wij met aanpassingsvermogen tenminste een poging doen om te leren leven met de wolf. Want aanpassen lijkt voorlopig de enige effectieve oplossing.

Wij kunnen ons dan ook grotendeels vinden in de strekking van de motie, maar zullen deze alleen steunen als de laatste bullet over verjagen en bejagen komt te vervallen.

Want volgens de natuurbeschermingswet mag de wolf nu niet bejaagd worden; dit voorstel kan in de praktijk dus gewoon niet.


In de tweede termijn kwamen de indieners met een aangepaste motie

Pro’98 wil proberen samen te leven met de wolf. De aangepaste motie helpt om mensen in dit adaptatieproces te ondersteunen. Wij kunnen ons vinden in aanpak van BIJ12, zien deze motie als ondersteuning daarvan en zullen ‘m daarom steunen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld