Samenwerken met dorpen: geen nieuw plan, maar doen!

Samenwerken met dorpen: geen nieuw plan, maar doen!

Als initiatiefnemer van de raadstafel in het voorjaar vorig jaar op dit onderwerp zien we graag voortgang. Dus even een tijdslijn en een analyse. 

Het doel van deze raadstafel was de ervaringen te horen van de plaatselijke belangen over de ontwikkeling en uitvoering van dorpsplannen en -visies te onderzoeken waarom de ontwikkeling en uitvoering van deze plannen en visies zo verschillend verlopen, in proces en vaart. 

De uitkomsten? Het is een intensief traject, er wordt stagnatie en onduidelijkheid ervaren in de ontwikkeling en uitvoering, de verwachtingen en communicatie kunnen beter en de sleutel blijkt een gebiedsregisseur, die gemakkelijk haar weg weet in het gemeentehuis. Ook was het huidige dorpenbeleid – Dorpsplannen nieuwe stijl – van 2018 niet bekend en werd dit ook niet gevolgd in de praktijk. Dit is besproken in de Commissie Bestuur, datzelfde voorjaar. De uitkomsten? Er is niks mis met het huidige dorpenbeleid – Dorpsplannen Nieuwe Stijl -, maar het wordt niet consequent uitgevoerd. Gelukkig, de wethouder zegde toe, dat dit vanaf nu wel gedaan gaat worden en noemde het huidige beleid ‘uitstekend’. Mooi. Voortvarendheid. Toch wilde het college een nieuw dorpenbeleid (2.0) ontwikkelen om zaken op te nemen die nu niet helder zijn. Wij vroegen ons zeer af of dit echt nodig was aangezien de voorbeelden die in de commissie genoemd werden, al in het huidige dorpenbeleid (1.0) staan. 

In hetzelfde jaar, nu in het najaar, in een volgende Commissie Bestuur, hebben we het college wéér gevraagd of het geplande dorpenbeleid 2.0 – wel nodig was, wat gaat dit de dorpen opleveren wat er nu niet in het huidige dorpenbeleid staat? Het antwoord was: 2.0 zorgt ervoor dat we het echt gaan doen. En het is aan u, de raad, om te zien of het ‘oude wijn in nieuwe zakken’ is. Ok. Dat hebben we gedaan (projecteren op scherm, zie onderaan). 

Aan u het oordeel: is het nieuwe of oude wijn? De zak is in ieder geval nieuw (‘Samenwerkingsaanpak’) en levert Gelderland best practices op. Echter, de dorpen en de plaatselijke belangen willen resultaten zien. Niet nog een leidraad, plan van aanpak, meer papier. Ga gewoon aan de gang en leer (en schrijf je leerpunten gaande weg op – waar je dan later een leidraad van kan maken). Waarom een jaar en 2 ton? Wij denken dat het tijd is voor actie en niet nog meer PAPIER (bv!). Een aantal plaatselijke belangen die wij geconsulteerd hebben, hebben hier ook geen behoefte aan. Het beleid is duidelijk, zoals één van hen het verwoordde: het gaat niet om een contract, het gaat om de wil. Tijd voor doen, voortvarendheid en uitvoeringskracht laten zien. En, misschien het huidige beleid even in één A4-tje vatten? Dan hebben we het allemaal weer scherp. 

Daarom komen wij met een amendement op dit raadsbesluit. Want ja, wij hebben wensen (ga vooral aan de gang) en bedenkingen (is het nodig, het lijkt oude wijn in nieuwe vaten, dat vast sneller en goedkoper kan).Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld