Arbeidsmigranten aan de Postweg

Arbeidsmigranten aan de Postweg

Wij moeten met elkaar een besluit nemen over de vestiging van een voorziening voor gastarbeiders en dat doen wij vanavond niet alleen op basis van ruimtelijke argumenten, maar we toetsen het voorstel ook aan het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten. Voorzitter, ik ontkom er dan ook niet aan, om hierbij ook mee te laten wegen op welke wijze deze voorziening geëxploiteerd lijkt te gaan worden.

Het betreft hier namelijk een afwijking op ons beleidskader arbeidsmigranten, waarmee we ook een precedent scheppen voor eventuele toekomstige initiatieven. 

Ruimtelijk gezien is de locatie aan de Postweg niet ideaal. Voor bewoners bevinden voorzieningen zich op grote afstand. Dit maakt hen afhankelijk van auto’s om te kunnen participeren in onze samenleving. Dit zou nog overkomelijk zijn, als het plan een project betrof dat op andere gebieden wel zou voldoen aan criteria die door dhr, Roemer zijn beschreven. Maar de initiatiefnemer toonde zich daar in de commissie grondgebied verre van gevoelig voor. De besproken wijze van exploitatie is er eentje die ver afstaat van een vorm waar wij als Pro’98 een uitzondering op het beleidskader voor zouden willen maken. Het huisvesten van 75 arbeidsmigranten is een professionele activiteit. Bij goed verhuurderschap, conform de wet Goed Verhuurderschap van 1 juli 2023, hoort wat Pro’98 betreft dan ook, dat huurcontracten voor huisvesting niet via uitzendbureaus verlopen die dit enkel doen in combinatie met een arbeidscontract. Deze koppeling maakt de groep kwetsbaar doordat er een directe relatie ontstaat tussen wonen en werken. Bij geen werk via het betreffende arbeidsbureau is de consequentie immers al snel, dan ook geen woning meer.

Dit maakt dat wij als fractie dit voorstel op basis van de ruimtelijke tekortkomingen en de gewenste afwijking op het beleidskader arbeidsmigranten niet zullen steunen. Wij zijn niet fundamenteel tegen een voorziening op een plek in het buitengebied, omdat wij zien dat gastarbeiders daar nu ook al gehuisvest worden, zoals ook op deze plek al het geval is. Dit voorstel vinden wij echter geen voorziening waarvoor wij een afwijking zouden willen toestaan op de door deze raad gestelde kaders. 

Voorzitter, in een wat breder kader geplaatst, hoe mooi zou het zijn geweest, als we vanavond konden besluiten tot het realiseren van 75 flexwoningen voor iedere inwoner van onze gemeente, ongeacht doelgroep of werkgever?

Wij vinden het in tijden van woningnood eigenlijk best wel vreemd om te discrimineren op doelgroep als het gaat om huisvesting. Waarom zouden we wel (tijdelijke) woningen realiseren voor arbeidsmigranten, maar doen we dit niet voor eigen inwoners die als starter op dit moment geen enkele mogelijkheid lijken te kunnen vinden om zich in onze gemeente te vestigen? Een gedachte voor de toekomst is wat ons betreft dan ook om na te denken over een combinatie van doelgroepen in flexibele woonconcepten waarbij we niet alleen denken aan de belangen van werkgevers, maar primair aan de belangen van woningzoekenden.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld