“Ruimte om te wonen en te leven”

“Ruimte om te wonen en te leven”

In het verkiezingsprogramma van PRO’98 lees ik o.m. het beschermen van beeldbepalende en karakteristieke bomen, monumentale panden en houtwallen en bomenrijen. Als oud-bestuurslid en nog steeds actief lid van de Vereniging Oud Barneveld steun ik dit initiatief van harte. Het sluit naadloos aan op de doelstelling van Oud Barneveld: het behoud van historische monumenten en karakteristieke plekken.

PRO’98 wil zuinig zijn op ons culturele erfgoed. Prachtig, maar er is de laatste jaren heel veel waardevol erfgoed verloren gegaan. Ik verwacht dat PRO’98 daar de komende vier jaar verandering in brengt. Geen woorden maar daden!

Een voorbeeld: voorkom de sloop van het historische pand van ijssalon La Gallina op de hoek van de Jan van Schaffelaarstraat en de Nieuwstraat.
Ruim tien jaar geleden pleitte PRO’98 al voor bescherming van de historische entree van het centrum van Barneveld door plaatsing van dit pand op de gemeentelijke monumentenlijst. Dit kwam er helaas niet door. Nu moet het misschien plaatsmaken voor een appartementencomplex.

In de beleving van veel Barnevelders vormt dit pand met o.a. restaurant Het Schaap, De Hebberd, voormalige gereformeerde kerk, pand Ten Ham onderdeel van een serie panden dat beeldbepalend is voor de entree van Barneveld. Samen met de monumentale bomen er voor bepaalt dit pand al meer dan anderhalve eeuw het dorpsgezicht van Barneveld. Het is veelvuldig te zien op oude ansichtkaarten. Daar mag geen appartementencomplex komen.

Ik wens PRO’98 veel succes met de realisatie van het veelbelovende programma!
Siebe Bron

32 Siebe BronPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld