Weblog

In het verkiezingsprogramma van PRO’98 lees ik o.m. het beschermen van beeldbepalende en karakteristieke bomen, monumentale panden en houtwallen en bomenrijen. Als oud-bestuurslid en nog steeds actief lid van de Vereniging Oud Barneveld steun ik dit initiatief van harte. Het sluit naadloos aan op de doelstelling van Oud Barneveld: het behoud van historische monumenten en karakteristieke plekken.
Inmiddels zult u in uw brievenbus een brochure hebben aangetroffen over de nieuwe afvalinzamelingsprocedures. Dat was de eerste stap. Of eigenlijk liever: de tweede stap. Want met de groene containers, en iets minder lang geleden ook de plastic- en sinds kort ook de PMD-afvalzakken zijn we in de gemeente Barneveld best al wel gewend geraakt aan het gescheiden inzamelen van afval.

Bij de behandeling van de WMO nieuwe stijl bracht ik, met brede raadssteun, een amendement in voor een lokale ombudsman in het sociale domein. Hoewel onafhankelijke klachtenprocedures in zorgland gemeengoed zijn, hield de wethouder de boot af. En dat is jammer.

Pro'98, dat is toch een allegaartje van allerlei politiek pluimage, een kluts van partijen, een soort roerei? Dat zijn opmerkingen die ik hoor als ik zeg dat ik kandidaat raadslid ben voor Pro'98.

Men zegt wel eens dat maar weinig mensen verkiezingsprogramma's lezen. Het onze vindt u op deze site. En het loont best de moeite om eens te lezen ook, want u vindt er veel behartenswaardigs in. Een terugkerend thema is dat Pro'98 graag wil dat de gemeente dichtbij is. Dichtbij de burger, met zorg, informatie, een duwtje in de rug. Maar wat nu als je in Kootwijk woont, in de Glind, in Terschuur of in Stroe?

Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld