Weblogs

De radio-actie Serious Request vormde ook dit jaar weer een mooie opmaat naar de feestdagen. Aan het begin van deze actie is het altijd weer spannend. Zou het succes van eerdere edities opnieuw gerealiseerd kunnen worden? ‘s Maandags zette Barneveld zijn beste beentje voor en 's avonds straalde er een prachtig ei, in beeld gebracht vanaf onze toren! Helaas blijft deze avond vooral in herinnering als de avond van de vrachtwagen en de Berlijnse kerstmarkt.

Vandaag werd in de gemeenteraad de kadernota besproken. Hierin worden de kaders gesteld voor de begroting van 2016. Zowel voor de coalitie als voor de oppositie een van de belangrijkste vergaderingen in het jaar. Dit is het moment om nieuw beleid toe te voegen of voorgesteld beleid te wijzigen. 

Vorige week zei ik het nog gekscherend tegen een collega-raadslid: “Er wordt in Barneveld zo weinig gedebatteerd, dat we zo langzamerhand langer bidden, dan politiek bedrijven, tijdens de raadsvergadering”.  

En daar wil de VVD in Ede wat aan doen. In Ede is door de plaatselijke VVD het idee opgevat om het ambtsgebed af te schaffen, dan wel in een nieuw jasje te stoppen. Dit is zo’n onderwerp wat eens in de zoveel tijd boven komt drijven en dan vaak op een moment dat een politieke partij even door zijn andere plannen heen is. Geen spectaculair voorstel. Ook weinig vernieuwend. Het merendeel van de inwoners zal zijn schouders ophalen, voor hen verandert er namelijk weinig. 

Afgelopen woensdag werd de raadscommissie ontvangen in de kantine van Sportclub Terschuur, de thuishaven van Terschuurse boys en Revival. Aanleiding was een nogal opmerkelijke ommezwaai van het college van de gemeente Barneveld. In februari 2014 besloot het college de zeer noodzakelijke nieuwe kleedkamers niet op de huidige plek te willen bouwen, maar aan de andere kant van de beek.

De maand december typeert zich – naast alle feestelijke dagen – ook als een maand waarin je terugkijkt op het afgelopen jaar en vooruitblikt op het komende jaar.

Bij de behandeling van de WMO nieuwe stijl bracht ik, met brede raadssteun, een amendement in voor een lokale ombudsman in het sociale domein. Hoewel onafhankelijke klachtenprocedures in zorgland gemeengoed zijn, hield de wethouder de boot af. En dat is jammer.

Pro'98, dat is toch een allegaartje van allerlei politiek pluimage, een kluts van partijen, een soort roerei? Dat zijn opmerkingen die ik hoor als ik zeg dat ik kandidaat raadslid ben voor Pro'98.

Men zegt wel eens dat maar weinig mensen verkiezingsprogramma's lezen. Het onze vindt u op deze site. En het loont best de moeite om eens te lezen ook, want u vindt er veel behartenswaardigs in. Een terugkerend thema is dat Pro'98 graag wil dat de gemeente dichtbij is. Dichtbij de burger, met zorg, informatie, een duwtje in de rug. Maar wat nu als je in Kootwijk woont, in de Glind, in Terschuur of in Stroe?

Zaterdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Deze dag is ontstaan omdat vrouwen in de vorige eeuw - zeer terecht natuurlijk - vonden dat ook zij rechten hadden op het gebied van arbeid en kiesrecht. En over dat laatste valt in Barneveld zeker wel wat te zeggen.

Sla de krant open en lees dat ons land 18 miljoen tweewielers telt. Nederland fietsland, met vrij liggende fietspaden en heuse fietsstraten. Nou ja, niet overal, maar daarover zo dadelijk meer. Fietsen is in, leerde me ook een bezoek aan de Fiets- en Wandelbeurs in de Amsterdamse Rai. De uitstalling aan tweewielers in alle soorten en maten – e-bikes voorop! – was indrukwekkend. Ruim 20.000 bezoekers vergaapten zich er aan.