Weblogs

Pro'98, dat is toch een allegaartje van allerlei politiek pluimage, een kluts van partijen, een soort roerei? Dat zijn opmerkingen die ik hoor als ik zeg dat ik kandidaat raadslid ben voor Pro'98.

Men zegt wel eens dat maar weinig mensen verkiezingsprogramma's lezen. Het onze vindt u op deze site. En het loont best de moeite om eens te lezen ook, want u vindt er veel behartenswaardigs in. Een terugkerend thema is dat Pro'98 graag wil dat de gemeente dichtbij is. Dichtbij de burger, met zorg, informatie, een duwtje in de rug. Maar wat nu als je in Kootwijk woont, in de Glind, in Terschuur of in Stroe?

Zaterdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Deze dag is ontstaan omdat vrouwen in de vorige eeuw - zeer terecht natuurlijk - vonden dat ook zij rechten hadden op het gebied van arbeid en kiesrecht. En over dat laatste valt in Barneveld zeker wel wat te zeggen.

Sla de krant open en lees dat ons land 18 miljoen tweewielers telt. Nederland fietsland, met vrij liggende fietspaden en heuse fietsstraten. Nou ja, niet overal, maar daarover zo dadelijk meer. Fietsen is in, leerde me ook een bezoek aan de Fiets- en Wandelbeurs in de Amsterdamse Rai. De uitstalling aan tweewielers in alle soorten en maten – e-bikes voorop! – was indrukwekkend. Ruim 20.000 bezoekers vergaapten zich er aan.

“Maak jij het Verschil?”, met deze slogan gaat Pro’98 de gemeenteraadsverkiezingen in. Elke stem telt en zeker in Barneveld. Als iedereen gaat stemmen kan Pro’98 het verschil maken in onze gemeente. De afgelopen acht jaar heeft Pro’98 in de oppositie gezeten. Het beleid wat de coaltie de afgelopen jaren heeft ingezet is dus niet ons beleid. Wat Pro’98 betreft had dit veel meer gericht op mensen moeten zijn. Dus minder beton, steen en staal en meer samenleving.

De huidige discussie over de zondagsopenstelling van winkels zou volgens mij alleen moeten gaan over wat moet en wat mag. Pro'98 vindt niet dat winkels per se op zondag open...


Het is niet mijn gewoonte om een ingezonden brief naar de krant te sturen. Maar bij uitzondering wil ik, mede namens de fractie van Pro'98, mijn zorgen uitspreken over de reorganisatie bij de redactie van de Barneveldse Krant.

De gemeenteraad heeft niet ingestemd met een bestemmingsplanwijziging om een supermarkt in Voorthuizen mogelijk te maken. De gemeenteraad hoort een bestemmingsplanwijziging te toetsen op ruimtelijke aspecten en bestaande regelgeving. Of het de gemeente geld oplevert of niet mag geen hoofdargument zijn. De reactie van de wethouder "een goed raadslid wist dit" impliceert dat de raad met deze beslissing de fout is ingegaan, terwijl ik van mening ben dat het college beter de hand in eigen boezem kan steken.