Alleen samen krijgen we corona onder controle

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Met deze campagne probeert de overheid ons aan te spreken op onze eigen verantwoordelijkheid. En deels met succes. De eerste golf ligt achter ons. Helaas lijken we op dit moment weer terug bij af en zijn er eergisteren weer zwaardere maatregelen aangekondigd. We bevinden ons vanaf vandaag in een gedeeltelijke lockdown. De horeca is weer dicht, teamsport voor volwassenen kan voorlopig niet en in een congreszaal mogen niet meer dan 30 personen. Dit raakt veel Barneveldse ondernemers opnieuw hard. Het college van B&W heeft deze week aandacht gevraagd voor de actie aandachtvoorelkaar.nl. Het is belangrijk om in deze tijd aandacht voor elkaar te hebben. Pro’98 steunt deze oproep. Steun ondernemers, ouderen of juist de jongeren in je buurt en houd oog voor elkaar.

We moeten het samen doen. Dat geldt ook voor de vele kerken in onze gemeente die hun steentje bijdragen. Vele kerkgangers hebben de digitale weg naar hun kerk gevonden en bij de kerken die nog fysiek samenkomen wordt zorgvuldig omgegaan met de adviezen vanuit de overheid. Ook wij hebben vernomen dat er in onze gemeente nog kerken zijn die ver boven de grens van dertig zitten op een gemiddelde zondag. Grondwettelijk staan deze kerken in hun recht, maar is dit nu wel verstandig in het kader van het “samen” doen? Immers niet alles wat mag, moeten we doen.

Gisteren is aangekondigd dat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen grote of kleine zalen, theaters of grote restaurants. Alle binnenruimtes worden beperkt tot maximaal dertig personen per ruimte. Pro’98 doet een moreel appèl op de Barneveldse kerken die tot nu toe nog gebruik maakten van hun grondwettelijke recht om van dit aantal af te wijken. Zie hier van af en houd het op dat maximum van dertig personen. Daarmee tonen deze kerken zich solidair aan al die andere Barnevelders die offers brengen in deze tijd. Ik vind dit een belangrijk signaal dat deze kerken kunnen geven vanuit hun voorbeeldfunctie in onze gemeente.

Ik besef terdege dat dit ook voor deze kerken pijn zal doen. Wellicht kunnen kerkgemeenschappen die al meer ervaring hebben met digitale oplossingen elkaar hierin ondersteunen. Want alleen samen krijgen we in Barneveld corona onder controle.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld