Schriftelijke vragen

Graag wil de fractie van Pro’98 vragen stellen in het kader van artikel 37 van de organisatieverordening over het groenbehoud en dan met name de bomenkap in Barneveld.
Op 11 februari vernamen wij uit de media dat er sprake is van het kappen van 40 bomen langs de Stationsweg in Barneveld. Dit in verband met de realisatie van de Harselaartunnel.

Graag wil de fractie van Pro’98 vragen stellen in het kader van artikel 37 van de organisatieverordening over de Westelijke Omleiding Voorthuizen.

Geacht College,

De fractie van Pro’98 wil op grond van artikel 37 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad vragen stellen over een radio-interview van 28 november jl. van Omroep Gelderland met de burgemeester en het bericht op de website van deze omroep met de kop “Gemeente Barneveld hield verdachte zedenmisdrijf in de gaten”.

Graag wil de fractie van Pro’98 vragen stellen in het kader van artikel 37 van de organisatieverordening naar aanleiding van het door het college verstuurde memo over de ontwikkelingen met betrekking tot de tijdelijke markthal aan de Mercuriusweg.

Graag wil de fractie van Pro’98 vragen stellen in het kader van artikel 37 van de organisatieverordening naar aanleiding van twee incidenten die de afgelopen week hebben plaatsgevonden. Afgelopen vrijdag was er sprake van een gaslek op de Groen van Prinstererlaan in Barneveld. De informatievoorziening vanuit de gemeente kwam al snel op gang.

Geacht College,

De fractie van Pro'98 stelt op grond van artikel 29 van de organisatieverordening van de gemeenteraad de volgende vragen over bovengenoemd onderwerp.

In de commissievergadering grondgebied, 8 november 2012, vroeg de fractie van Pro'98 aandacht voor de plaatsing van reclamezuilen langs de A1.

Geacht college,

Op grond van artikel 29 van de organisatieverordening heb ik een aantal vragen betreffende de vertragingen in de woningbouw. De wethouder geeft als reactie in de BK van 30 oktober jl. dat er mogelijk compensatieregelingen voor ontwikkelaars komen in verband met de vertraging.