Het voorliggende voorstel biedt een definitieve oplossing voor de ontstane parkeerproblematiek bij de scholenvoorzieningen aan de Schoutenstraat, maar er zijn, wat de fractie van Pro’98 betreft, wel een paar kanttekeningen bij het voorstel te plaatsen.
De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in onze regio. Het is in Arnhem waar de nieuwe ov-concessie wordt voorbereid. Je kunt je dus afvragen wat wij daar als gemeente Barneveld op hebben in te brengen. Is onze OV-visie een papieren tijger, zoals ik in de commissie hoorde zeggen? Of hebben wij, als één van de weinige gemeenten met een eigen visie op dit beleidsterrein, voldoende in huis om, FoodValley-breed, een succesvolle lobby te starten?
Dit is een bijzonder voorstel. Een voorstel wat is ontstaan vanuit de Raad zelf. Met dit voorstel hebben we een aantal regels voor onszelf vastgesteld, met als doel: Het ontmoedigen van individuele fractieleden om zich af te scheiden van de fractie en voor eigen gewin verder te gaan, nadat ze gekozen zijn.
Het bestemmingsplan in de uitwerking van eerdere besluiten. In 2014 en 2016 heeft de Gemeenteraad hier uitgebreid over gesproken en vanavond besluiten wij over de planologische uitwerking van deze besluiten. 
Voorzitter, Met ‘Dynamisch, Duurzaam, Dichtbij’ gingen wij afgelopen najaar de verkiezingen in, dus u begrijpt dat ik vanavond moet beginnen met wat Pro’98 in dit stuk niet heeft binnengehaald. De ‘D’ van ‘Dichtbij’..., in de titel van het akkoord werd het ‘Verbonden’.
Voorzitter, Een jaarverslag voorzien van een krulletje door de accountant. De gemeente Barneveld weet haar schuldpositie te verlagen en realiseert dit ondanks dat zij investeringen doet.
Vanmorgen presenteerde de nieuwe coalitie, waar Pro’98 sinds 12 jaar weer deel van uitmaakt, zijn coalitieakkoord. De titel is Dynamisch, Duurzaam, Verbonden.
Omdat dit de partij is die wil werken aan de thema’s die wat mij betreft belangrijk zijn. Ruimte voor elkaar, sociaal met oog voor de zwakkeren, goede zorg voor jong en oud, een veilige woonomgeving, het beleven en stimuleren van kunst en cultuur voor iedereen, zuinig omgaan met natuur en grondstoffen zodat de aarde leefbaar blijft voor volgende generaties.