BARNEVELD - Monique Rosbergen is oud-fractievoorzitter van Pro’98. Onder haar leiding heeft de fractie van Pro’98 zich rond 2008 ingezet om openbaar voortgezet onderwijs mogelijk te maken in Barneveld. Dat was en is nog steeds belangrijk volgens Monique: ‘Ik vind dat er iets te kiezen moet zijn.’
U heeft het de afgelopen jaren ongetwijfeld meegekregen dat Pro’98 warm voorstander is van de komst van Openbaar Voortgezet Onderwijs in onze mooie gemeente. Sterker nog, wij voelen de noodzaak daartoe, want ook in onze gemeente moeten ouders en leerlingen de mogelijkheid hebben om een school te kiezen die bij hen past.
Vanavond komt er voor onze gemeente een einde aan een periode waarin vooral het college veel tijd heeft besteed aan het fusietraject dat op gang kwam nadat de provincie besloot het herindelingstraject officieel te starten.
Gemeente en plaatselijke ondernemers moeten met elkaar in gesprek blijven over een toekomst na corona. Deze oproep werd woensdagavond breed gedeeld in het digitale raadstafelgesprek van de gemeenteraad met plaatselijke ondernemers. Wat is er op korte en langere termijn mogelijk in de winkelcentra? Welke activiteiten mogen straks weer? En hoe pakt de pandemie uiteindelijk uit voor de winkelbezetting in onze gemeente?
Naar aanleiding van de beantwoording van de gedeputeerde staten van Gelderland d.d. 23 maart 2021 en de reactie in de Barneveldse Krant van het college d.d. 29 maart 2021 heeft de fractie van Pro’98 een aantal vragen en bedenkingen over het vervolgtraject. Deze vragen en bedenkingen willen wij alvast het college ter overweging meegeven, voordat wij op 7 april in de commissie samenleving over het behoefte onderzoek railterminal gaan praten.
Gisteren waren de landelijke verkiezingen. Ik deed gisterochtend een oproep op social media om te stemmen voor positiviteit. Te kiezen voor een partij de verbindt en zoekt naar oplossingen in plaats van een partij die alleen maar problemen benoemt en uitvergroot.
Deze Woonvisie, en zeker de wijze waarop dit document tot stand kwam, is een goed voorbeeld van hoe het moet. Raad en college gaven op een vroeg moment aan waar de prioriteiten liggen. De invulling volgde in nauw overleg met Woningstichting, huurdersvereniging, zorg- en welzijnsorganisaties, marktpartijen, jongerenraad en andere organisaties. Zo maak je beleid dat draagvlak heeft!
Misschien is het goed om even terug te kijken naar wat we hadden en te kijken naar wat we nu hebben en straks gaan krijgen. 4 jaar geleden alweer heeft Pro’98 dorpspromotie en evenementenbeleid op de kaart gezet door middel van een discussienota en aangenomen motie. Evenementenbeleid bestond enkel uit “wat mag er niet” en dorpspromotie was zo breed ingezet en tegelijkertijd versplinterd, dat niemand er echt blij van werd.