Pro’98 gaat akkoord met dit voorbereidingskrediet van 250.00 euro. Maar wij doen dat wel met enige aarzeling. Net zo als wij aarzelden bij de motie van afgelopen juli, die de directe aanleiding van dit raadsvoorstel vormde. Ook daar stemden wij uiteindelijk mee in.
Het college van Scherpenzeel heeft een open brief naar ons gemeentebestuur en naar de inwoners van onze gemeente verstuurd. Daarin worden wij als gemeenteraad aangesproken. Er zou in onze gemeente en bij de gemeenteraad in het bijzonder een onjuist beeld zijn ontstaan over de situatie in Scherpenzeel, aldus het college van Scherpenzeel. Wij hebben de behoefte om vanuit de gemeenteraad, en dus als volksvertegenwoordigers van onze gemeente, hier een evenwichtig beeld tegenover te zetten. Daar hebben de inwoners van Barneveld recht op en daar hebben de inwoners van Scherpenzeel recht op.

Het college vraagt om een eenmalig subsidiebedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen voor dekking van de investeringskosten in de vernieuwing van het Pluimveemuseum. Een investering in het Pluimveemuseum die...

Als wij als raad een bestemmingsplan beoordelen moet de vraag voorop staan: Is er sprake van goede ruimtelijke ordening? Zeker in dit geval rees die vraag dan ook direct. Want ga maar na. Op het terrein aan de Hunnenweg waren 15 landhuizen gepland. Een bestemming, waarvan de wenselijkheid nu niet meer ter discussie staat. Het was de gemeenteraad zelf die destijds het bestemmingsplan vaststelde om die 15 landhuizen mogelijk maken.
Als er gesproken wordt over leges en heffingen zien wij dat u een aantal verhogingen hebt toegepast. Wij vinden dat het voor inwoners duidelijk moet zijn waarom voor verhoging wordt gekozen en dat u daarbij perspectief geeft op toekomstige ontwikkelingen. Als die ontwikkelingen wijzigen, dan vinden wij het heel realistisch om deze posten kostendekkend te houden. Zeker als dat de afspraak is die we met elkaar hebben gemaakt. Zo ook voor de afvalstoffenheffing. We zijn op de goede weg en inwoners zijn tevreden. Er vallen zaken te verbeteren en te optimaliseren, zoals de milieustraat, of centrale papier en restafval bakken, maar om nu binnen een jaar de boel radicaal te willen omgooien.
Bij deze begroting kijken wij kritisch naar de cijfers voor het komende jaar. Maar zeker ook naar de wat langere termijn. Om met komend jaar te beginnen, de wijze waarop Barneveld zwarte cijfers weet te schrijven, is een compliment waard naar ons college en de ambtelijke organisatie. Er zijn veel buurgemeenten die meer moeite hadden om tot een sluitende begroting te komen.
Met deze campagne probeert de overheid ons aan te spreken op onze eigen verantwoordelijkheid. En deels met succes. De eerste golf ligt achter ons. Helaas lijken we op dit moment weer terug bij af en zijn er eergisteren weer zwaardere maatregelen aangekondigd. We bevinden ons vanaf vandaag in een gedeeltelijke lockdown. De horeca is weer dicht, teamsport voor volwassenen kan voorlopig niet en in een congreszaal mogen niet meer dan 30 personen. Dit raakt veel Barneveldse ondernemers opnieuw hard. Het college van B&W heeft deze week aandacht gevraagd voor de actie aandachtvoorelkaar.nl. Het is belangrijk om in deze tijd aandacht voor elkaar te hebben. Pro’98 steunt deze oproep. Steun ondernemers, ouderen of juist de jongeren in je buurt en houd oog voor elkaar.
Wij zijn tevreden over het plan zoals het nu wordt voorgelegd. Het participatietraject dat volgde op het eerste plan levert nu wel een duidelijk beeld op. De aula wordt verbouwd op een wijze waarmee deze weer als prettig wordt ervaren door bezoekers en functioneel voor de uitvaartondernemers die er gebruik van maken. En dat tegen een vergoeding waarmee het rouwcentrum zich niet uit de markt prijst.
Een stuk vol ambities. Daarmee geeft deze strategische visie een doorkijkje naar een Regio FoodValley klaar voor de toekomst. Vanuit de triple helix hebben meerdere actoren bijgedragen aan dit stuk.
Vanavond geven we dan toch nog een klap op de Concept RES. Vertraagd, en dat is jammer, want tijdens die vertraging zijn er toch weer Megatonnen CO2 teveel uitgestoten. Maar we kunnen er begrip voor opbrengen dat er een keuze is gemaakt voor de gezondheid op korte termijn tegen gezondheid en welzijn op de lange termijn.