Zoals verwacht blijkt dit onderwerp een uitdaging voor onze raad. Dat is niet erg. Ons doel was inclusieve en eenvoudige taal bespreekbaar maken en te prikkelen tot nadenken hierover. En dat is gelukt, ook gezien de bijdragen van de fracties die we net hoorden. Soms is een gesprek genoeg om iets in gang te zetten.
De stikstofdiscussie heeft het afgelopen jaar de gemoederen flink bezig gehouden, en doet dat nog steeds. Maar wat is het probleem achter de discussie? De fractie en het bestuur van Pro’98 nemen daarom het initiatief om een avond te organiseren waarin we het gaan hebben over stikstof, het juridische verhaal hierachter, de invloed op de natuur om ons heen en wat wel kan. Boerenzoon en provinciale statenlid Antoon Kanis (D66) komt een korte lezing geven, waarna hij in gesprek gaat met de zaal. We sluiten af met een gezellige borrel om nog even na te kunnen praten. Wat Pro’98 betreft is dit ideale Valentijns-activiteit.
Het taalgebruik in de gemeenteraad en de documenten die daarbij horen mogen wat Pro’98 betreft eenvoudiger en inclusiever. De fractie vindt namelijk dat er te veel moeilijke taal gebruikt wordt in gemeentedocumenten. De zinnen in raadsvoorstellen zijn lang en bevatten veel moeilijke woorden en afkortingen. Zinnen hoeven niet lang en complex opgesteld te zijn om grote indruk te maken op de wanhopende lezer, wier een uiterste inspanning moet vergen alvorens de stof in volledigheid te doorgronden. Een voorbeeld is de zin die u zonet gelezen heeft: een korte zin leest prettiger en is makkelijker te begrijpen.  Een onderwerp wat Pro’98 ook wil aankaarten is dat er vaak woorden gebruikt worden die weinig rekening houden met de inwoners van onze gemeente. Zo wordt de combinatie ‘christelijk en neutraal’ vaak gebruikt voor de Barneveldse samenleving. “Christelijk is in dit voorbeeld de standaard, en dan is de rest neutraal of niet-christelijk, een ‘afwijking’ van deze norm.” ‘Levens- en geloofsovertuigingen’ zou een goede mogelijkheid zijn, want deze woorden houden rekening met iedereen en benadrukt geen verdeling.
Onze fractie heeft kritische vragen gesteld over de conclusies die dit college heeft getrokken uit het verkeersonderzoek wat heeft plaatsgevonden. Het college heeft namelijk tegen het advies van de onderzoekers in besloten om maximumsnelheid van de doorgaande weg in de Vaarst niet aan te passen naar 30 km per uur. Daar vonden wij wat van en daar vond de wijk wat van. Die wachten namelijk al jaren op maatregelen op deze gevaarlijke weg.
We spreken vanavond voor de eerste keer over JIP. Het Jaar InvesteringsPlan. Maar wat vertelt JIP ons nu wel, of juist niet? We zien als raad welke onderwerpen dit JIP hebben gehaald, maar het lijstje met onderwerpen die het voor 2023 niet hebben gehaald, ontbreekt. Hoe komt het College tot haar prioritering? Gaat het College de raad hierin nog voorzien? Een wens die duidelijk in de commissie is uitgesproken. Graag een toezegging.
Pro’98 erkent dat de regio belangrijk is voor ons als gemeente omdat we hiermee vanuit grotere schaal richting Den Haag kunnen opereren. Het geeft ons invloed op zaken zoals een regiosprinter, het beleid buitengebied, de woningbouw en maakt Regiodeals mogelijk.