De fractie van Pro’98 is blij dat er na een lang proces van ontwikkeling vanavond een voorstel ligt voor het vaststellen van de locatie en de te realiseren voorzieningen van...

Je móét besluiten! Je moet hele, hele goede redenen hebben om je aan een stemming te onttrekken. Voorzitter, die woorden van de toenmalige griffier bij gelegenheid van, als ik het...

Dit initiatief tot een onderzoek past heel goed bij de fasering die wij als Pro’98 hebben willen aanbrengen in dit proces. Eerst duidelijkheid voor de inwoners en helderheid over de...

Voor het bespreken van het bestemmingsplan had ik geen spreektijd aan hoeven vragen. Dat zit namelijk goed in elkaar en gelet op de snel benodigde begraafcapaciteit is het van belang om voortvarend de uitvoering ter hand...

Voorzitter ik heb goed geluisterd naar de bijdrage van Lokaal Belang, met betrekking tot de toegevoegde informatie die na 9 november naar buiten zou zijn gekomen en betrekking heeft op...

Pro’98 levert sinds 12 jaar weer een wethouder en de cijfers kleuren gelijk rood. Helaas met een minder leuke reden. Er zijn door het hele land grote verliezen op de jeugdzorg. Dit college neemt deze verliezen vooraf, niet leuk, maar wel transparant.
Wat wij sinds een week weten als raad van de gemeente Barneveld, is dat de bedrijfsvoering van de firma Vink zo heeft gewerkt, dat daar, zo blijkt uit nader onderzoek van Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten, tenminste vraagtekens bij te plaatsen zijn.
Het begon eigenlijk bij Arjen Korevaar. Die woont in Veller, aan de rand van de gemeente, dicht in de buurt van een aantal grote pluimveehouderijen. En las een artikel over een onderzoek van de Universiteit van Utrecht over longklachten in de buurt van pluimveehouderijen rondom Tilburg. Uit dat onderzoek bleek een relatie tussen de aanwezigheid van die pluimveehouderijen en een verhoogd risico op longaandoeningen. We wilden toen wel weten hoe dat dan in onze omgeving zit, en Arjen kwam op een site onbeschermd een grafiek tegen waarop een grote rode vlek over een deel van de gemeente lag. Ook bij Veller trouwens.
Het masterplan buitensport lag al even op de plank. Voor veel sportverengingen zijn de uitkomsten niet verassend. er wordt intensief samengewerkt met de gemeente en de verenigingen zijn dan ook betrokken geweest bij de totstandkoming van dit plan.