De helft minder CO2 Dat is het doel van het Parijs-akkoord waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd, en ook het doel van het onlangs gesloten Nederlands Klimaatakkoord. Dat betekent dat we met zijn allen nog zo’n 10 jaar hebben om een drastische reductie te bereiken in de uitstoot van broeikasgassen en de transitie naar duurzame wijzen van energieopwekking.
Het is een fascinerend stukje tekst, het voorliggende memo. Samenvattend, door de toegenomen hoeveelheid schriftelijke en technische vragen is de bedrijfsvoering van de gemeente Barneveld in het gedrang gekomen. De Gemeenteraad van Barneveld die door haar acteren het ambtenaren moeilijk maakt om haar reguliere taken uit te voeren.
Op een mooie zomeravond, zittend op het terras van één van onze Barneveldse cafés of restaurants, komt het laatste rondje soms iets te vroeg. Liever zou je nog even buiten blijven zitten, in plaats van naar binnen te verhuizen…
Wij hebben als gemeente grote ambities als het gaat om verduurzaming. De realisatie daarvan vraagt om grote organisatorische inspanningen, maar zeker ook om concrete resultaten. De garantstelling voor Coöperatie Voorthuizen Duurzaam levert een bijdrage aan beide doelen. Organisatorisch steunen we als gemeente dit initiatief financieel, concreet betekent dit dat er zonnepanelen geplaatst zullen gaan worden, die zonder gemeentelijke ondersteuning niet gerealiseerd zouden zijn.

Het is lastig om kort na een uitspraak alle overwegingen te bestuderen die de rechters hebben geleid tot het vonnis in de zaak van de pluimveehouders tegen de Staat. We...

Vanavond mag ik namens Pro’98 het woord voeren bij een van de belangrijkste besluiten van het jaar, de kadernota. Een hele eer, vond ik, maar wat bleek vorige week uit een opiniestuk in de Barneveldse krant; de besluiten zijn al lang genomen en de discussie is al gevoerd. Gooi daar nog termen als voorgekookt en gebrek aan transparantie bij, en de onderbuik is gevoed. Voorzitter, ik hoop dat we vandaag goed luisteren naar elkaars argumenten, elkaar soms ook kunnen overtuigen van onze standpunten en het tegendeel kunnen bewijzen.
Sinds afgelopen jaar is Pro’98, na twaalf jaar oppositie, onderdeel van het gemeentebestuur. De Pro contouren (dynamisch, duurzaam en dichtbij) zijn duidelijk zichtbaar in het nieuwe beleid, mede dankzij onze wethouder Andre van de Burgwal.
De ChristenUnie wilde vanavond het proces rondom de vele vragen en interpellatie debatten aangevraagd door Lokaal Belang bespreken, nu het laatste debat om onduidelijke redenen weer is ingetrokken. Pro'98 vindt dit niet het moment, terwijl de onderzoeken nog lopen, om over procedures te gaan debatteren en zei daarover:
Net zoals voorgaande jaren, is de “Luilak-traditie”, onderwerp van gesprek geweest in onze gemeente in de weken na Koningsdag. De burgemeester heeft tijdens de commissievergadering aangegeven dat hij geen besluiten neemt over de toekomst van het Luilakken, maar dat deze bal bij de Raad ligt. Samen met CDA, Christenunie en Burger Initiatief hebben wij deze bal opgepakt.
Tijdens de commissievergadering heb ik het ook al aangegeven, Pro’98 vindt dat de Stichting Hulp aan Elkaar goed werk verricht. Want hoe fijn is het dat als je door omstandigheden tijdelijk onvoldoende in je eigen levensonderhoud kunt voorzien, je een beroep kunt doen op de hulp van Hulp aan Elkaar. Een professionele organisatie met behoefte aan een eigen invulling van beleid, waarin ze mensen kunnen ondersteunen die dat op dat moment nodig hebben.