Windmolens: draagvlak en zorgvuldigheid

Windmolens: draagvlak en zorgvuldigheid

CDA en VVD, twee van de vier coalitiepartijen in Barneveld, strijden om de eer wie als eerste de stekker uit het windmolenplan bij Zeumeren heeft getrokken. Twee dingen vallen daarbij op. In de eerste plaats dat er nog niet eens een voorstel van het college van burgemeester en wethouders over die windmolens op tafel ligt. En twee, dat datzelfde college voor de helft uit deze twee partijen bestaat. Het geeft aan dat de coalitie van SGP, CU, CDA en VVD scheuren vertoont.

De opstelling van CDA en VVD heeft alles te maken met de naderende gemeenteraadsverkiezingen (21 maart 2018). De druk vanuit Voorthuizen, waar zo’n 4000 handtekeningen tegen de windmolens zijn verzameld, ligt met name het CDA zwaar op de maag. De uitkomst van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Voorthuizen vorige week deed voor deze partij waarschijnlijk de deur dicht. Daar sprak een overgrote meerderheid zich tegen plaatsing uit. De voorzitter van Plaatselijk Belang zette na de stemming direct zijn handtekening onder het manifest “Windmolens Nee”. Voldoende reden voor het CDA zich nu al afwijzend op te stellen en dat luidkeels te verkondigen. Het argument was voorhanden: het draagvlak ontbreekt.

Dat schoot de VVD in het verkeerde keelgat. Daar hikken ze al jaren tegen windmolens aan. Zeker als het draagvlak niet voor honderd procent verzekerd is. Tot schrik van de VVD ging het CDA met de eer strijken toen de christendemocraten zich als eerste publiekelijk tegen de Voorthuizense windmolens keerden. Dat was slikken voor de liberalen, van wie twee van de drie raadsleden middenin de transitie naar een nieuwe lokale partij (Lokaal Belang) zitten. Dan kun je je zo’n publicitaire tegenvaller niet veroorloven.

Hoe staat Pro’98 in deze discussie? Ook wij vinden draagvlak belangrijk. Wij hebben vorig jaar bijvoorbeeld onderzocht dat er geen draagvlak is voor windmolens in de Veluwse bossen. Ons voorstel, samen met CU en fractie Van den Brink, om dit gebied uit te sluiten als zoeklocatie is dan ook aangenomen.

Maar niet alleen CDA, VVD of wij vinden draagvlak belangrijk, de gehele gemeenteraad heeft dit uitgesproken. “Draagvlak en acceptatie bij de lokale bevolking zijn van groot belang in het kader van haalbaarheid”. Dat staat in de “Windvisie”, het document dat de raad vorig jaar unaniem, dus inclusief CDA en VVD, vaststelde. Daarin spraken we af dat we windmolens nodig hebben om Barneveld energieneutraal te maken. Want met zonnepanelen alleen redden we het niet. Daarbij gaat het om maar liefst 4 tot 8 windmolens die nodig zijn om in onze energiebehoefte te voorzien. Met andere woorden: de 2 of 3 molens bij Zeumeren – als die er al zouden komen – vormen pas de eerste stap. We zullen met vergelijkbare discussies te maken krijgen op andere locaties binnen onze gemeente. Ook dan zal draagvlak een grote rol spelen bij de afweging al dan niet tot plaatsing te besluiten.

Wat Zeumeren betreft hechten wij als Pro’98 naast draagvlak sterk aan zorgvuldigheid. De afspraak is dat de initiatiefnemers voor de windmolens gelegenheid krijgen zaken als geluid en slagschaduw op een zorgvuldige manier te onderzoeken. Dan weet je immers wat de gevolgen van eventuele plaatsing zullen zijn. Ook het onderzoek van het actiecomité naar de verwachte economische gevolgen van plaatsing moeten daarbij worden betrokken. Het is vervolgens aan het college van burgemeester en wethouders om – rekening houdend met de protesten uit Voorthuizen – wel of niet met een voorstel aan de raad te komen. Dat is de afspraak en daar willen wij ons aan houden. Daarbij realiseren we ons dat iedereen, de inwoners van Voorthuizen voorop, snel duidelijkheid wil. Daar werken we graag aan mee, maar wel op een zorgvuldige manier en binnen de afspraken die voor iedereen gelden.

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld